Макашев Байжума Катираевич

8CF244AD-7C93-4A94-9399-8E90C5217EEC
image-1

Аты-жөні, туған күні: Макашев Байжума Катираевич, 1959 ж.
Телефон, e-mail: 8 777 338 14 80
Лауазымы: КА және ЕҚ доценті.
Білімі: Қарағанды политехникалық институты (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті), мамандығы “Көлік және көлік шаруашылығы”, 1981, инженер-механик, техника ғылымдарының кандидаты, доцент (ҚР ВАК) жоғары техника ғылымдарының докторы (МАН и И, Россия, Москва).
Бөлімшедегі жұмысы: 01.02.2019 жылдан бастап ҚарМТУ КА және ЕҚ кафедрасының доценті;
Басқа бөлімшелер мен ұйымдарда жұмыс істеуі:
03.03.2000-03.01.2019 жж. ЖезУ: доцент, кафедра меңгерушісі, тау-кен технологиялық институтының директоры, Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және ғылым жөніндегі проректор;
27.03.1995 – 03.03.2000 жж. – Қазақмыс корпорациясы: кадрлар бөлімі басшысының орынбасары, оқу-курстық комбинатының басшысы, еңбекті қорғау орталығының оқу-әдістемелік басшысы, корпорацияның еңбекті қорғау бойынша бас инженер;
18.11.1993 – 27.03.1995 жж. – Жезқазған облыстық кәсіптік білім беру басқармасы басшысының орынбасары;
22.08.1988 – 06.11.1989 жж. – «Агропромтехника» аудандық өндірістік бірлестігінің бас инженері;
16.10.1982 – 30.06.1988г., 09.11.1989 – 22.11.1993 – ассистент, аға оқытушы ҚарПТИ;
01.07.1988 – 22.08.1988 жж. – инженер, Жезқазған аймақтық ПТУС механизациялау өндірістік зертханасының меңгерушісі;
08.08.1981 – 05.02.1982 жж. – ЖПАТП көлік слесарь бригадирі;
Негізгі ғылыми қызығушылықтары: көлік құралдарының эксплуатациялық қауіпсіздігі.
5 жылға арналған негізгі басылымдары:
К вопросу обеспечения безопасной эксплуатации подземного транспортного самоходного оборудования Материалы международной НТК «Байконуровские чтения». ЖезУ, – 2014., Джунусов И.Ш. Вестник ЖезУ им. О.А.Байконурова, ЖезУ, 2015. – №1., Майгельдинов А.У., Аимбетова Г.Б., Саргулжина А.А.
Объединение интересов бизнеса, специалиста и государства – главное условие модернизации системы образования в республике Казахстан Вестник ЖезУ им. О.А.Байконурова, ЖезУ, 2015. – №2
Пути профилактики и предотвращения пожаров на производстве//Вестник ЖезУ им. О.А.Байконурова, ЖезУ, 2016. – №2., Аимбетова Г.Б.
Оценка результатов работы автомобилей на грузовых перевозках//Вестник ЖезУ им. О.А.Байконурова, ЖезУ, 2017. – №1., Аимбетова Г.Б.,Майгельди нов А.У.,Орка Д.
Пути автоматизации подачи сигнала и тушения пожаров на производстве//Научные труды КИНЭУ (Костанай), 2017. – №2 Катираев У.Б.
Жерасты тау-кен өндірісінде кен сапасына қойылатын талаптар//Сборник научных трудов 3-ей международнародной НПК «Менеджмент качества: поиск и решение». 27-29 ноября 2017г. г. Куала-Лумпур, Малайзия СакеновМ.Д., Лян О.В., Аимбетова Г.Б.
Ұлытау тарихы – рухани байлық//Материалы международной НТК «Байконуровские чтения». ЖезУ, – 2017. Аиымбетова Г.Б., Ишанбек Н.
Studying and assessing saffetu at work on underground transportation self-propelled eguipment Web Of Scholar. Multidisciplinaruy Scientific Journal, RS Global. 4 (22), Vol.1, April 2018. Khamitova G.ZH., Maigteldinov A.U.
Радиолокционный измеритель скорости движения автомобилей. Материалы международной НТК «Байконуровские чтения». ЖезУ, – 2018. Аимбетова Г.Б., Саргулжина А.А.
Академик Қ.И.Сәтпаевтың қазақ мәдениетіне арналған кейбір еңбектеріне шолу. Материалы международной НТК «Байконуровские чтения». ЖезУ, – 2018. Аимбетова Г.Б.
Теоретические основы охраны труда при эксплуатации подземного транспорта руды с дизельным приводом Монография. (ISBN). Жезказган: ЖезУ, 2016.
Ғылыми және кәсіби қоғамдарға мүшелік: «Нұр құрыш» аймақтық ақындар қоғамының мүшесі, әуесқой композиторлар қоғамының мүшесі.
Марапаттар және берілген косымша сыйақылар: 
-Жезқазған қалалық мәслихатының құрмет грамотасы (2003 ж), О.А. Байқоңыров атындағы ЖезУ құрмет медалі (2009 ж), Жезқазған қаласы әкімінің құрмет грамотасы (2014 ж), ҚР ЖОО ассоциациясының  А. Байтұрсынов атындағы қола медалі.
Пәндер мен курстар: Еңбек қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі.