Медеубаев Нурмухамбет Алмагамбетович

МедеубаевНАк.т.н
image-1

Аты – жөні, туған жылы: Медеубаев Нұрмұхамбет Алмағамбетович, 1960 ж.
Телефон, e-mail: 8-701-738-45-22, nurken1960@mail.ru
Лауазымы: ҚарМТУ, КА және ЕҚ кафедрасының доценті, т.ғ.к.
Білімі: Қарағанды политехникалық институты, 1986ж.Мамандығы «Құрылыс мамандығының инженер оқытушысы» т.ғ.к., доцент, ҚарМТУ, Қарағанды қ., 1990 ж. 2006 ж. 05.26.03 мамандығы бойынша «Өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік» бойынша кандидаттық диссертация қорғаған.
Бөлімшеде жұмыс: 1990 ж. бастап қазіргі уақытта ҚарМТУ-да жұмыс істейді.
Басқа бөлімшелердегі жұмыс: ҚарМТУ 1990ж. Машинажасау факультетінің кафедралары «Сызба геометрия және инженерлік графика», «Құю және дәнекерлеу өндірісі»
Негізгі ғылыми бағыттары: Еңбекті қорғау және өміртіршілігінң қауіпсіздігі, экология.
Соңғы 5 жылдағы ғылыми-әдістемелік еңбектері: 2017-2017 жылдары «ҚарМТУ-дың өрт дабылдағыштары» жобасы.
Жеке меншік патентімен құқықтары соңғы 5 жылда: Медеубаев Н.А. «Источники питания для сварки», № 130, 27.01.2015г., Медеубаев Н.А., Боченин В.И., Алмагамбет М.Н., «Проектирование механосборочных и сварочных цехов», №668, 13.04.2015г., Медеубаев Н.А., Байтуганова М.О., Комлева Е.В. «Өнеркәсіптік объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздігінің сараптамасы, № 1515, 29.07.2015г, Медеубаев Н.А., Акимбекова Н.Н., Алмагамбет М.Н. «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности №1878, 02.10.2015г. Медеубаев Н.А., Байтуганова М.О., Комлева Е.В., Алмагамбет М.Н. «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және еңбек қорғау, № 1876, 02.10.2015г., Медеубаев Н.А., Байтуганова М.О.Народхан Д. «Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу», №1444, 11.05.2018г.Медеубаев Н.А., ЖолмагамбетовН.Р,Иманбаева С.Б., Амиргалина А.Қ. «Ғимараттарда өрттің дамуы», №1941, 15.06.2018г.
Соңғы 5 жылдағы қажетті мақалалар: Медеубаев Н.А. Снижение опасности воспламенения метана из ликвидированных угольных шахт путем применения тампонажных составов, Монография,Кар ГТУ, г. Караганда 2014г. Медеубаев Н.А., Байтуганова М.О., Комлева Е.В. Анализ пожарной безопасности на нефтегазопроводах. Монография, LAPLAMBERT Academik Publishing Saarbrucken Deutschland / Германия 2015г. Байтуганова М.О., Комлева Е.В., Акимбекова Н.Н, Медеубаев Н.А.. Operational Injuits Analysis Technigue, статья The Social Science 10 (6): 230 – 238, 2015 ISSN: 1818 – 5800 Medwell Journals, 04.02.2015г. SCOPUS, Медеубаев Н.А., Какенова М.Ж. Ирангайп С.Р. Сарсембаева А.Н. Влияние формы гравитационного желоба на режим движения перегружаемой массы, статья, ИЗВЕСТИЯ Кыргызский государственный технический университет им. Раззакова «Теоретический и прикладной научно – технический» журнал, г. Бишкек, №3(47), 2018г, МедеубаевН.А. Акимбекова Н.Н., Жолмагамбетов Н. Жолмагамбетов С., Нургалиева А.Д. Исследование процесса сдвижения горных пород при закладке выработанного пространства, статья. ВЕСТНИК Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикпаева №3, сентябрь, 2018г. Медеубаев Н.А. Жолмагамбетов Н. Матаев Ж.Ш. Учебник Охрана труда ҚарГТУ редакционно-издательским отделом утвержден, 05.10.2018
Ғылыми және кәсіптік ұйымдарға мүшелігі: «Қауіпсіз еңбек пен өмір», «Қазақстан Республикасы дәнекерлеушілер ассоциациясы» ұйымдарына мүше.
Марапаттаулар: Ғылыми білім беру министрлерінің құрмет грамотасы 2011ж. Қарағанды қаласының кәсіподақ федерациясының құрмет грамотасы 2012ж., Қарағанды қаласының Қазыбек би ауданының әкімінің құрмет грамотасы 2013ж., Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы 2017ж., сонымен қатар Ғылыми білім беру министрлігінің алғыс қаттары мен марапаттамалары.
Пәндер мен курстар:
«Еңбекті қорғау», «Өрт қауіпсіздігі», «Өндіріс қауіпсіздігін техникалық реттеу», «Еңбек қауіпсіздігі мен өміртіршілігін инженерлік қамтамасыз ету», «Өміртіршілігің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды басқару», «Еңбекті қорғау мен еңбек қауіпсіздігінің негіздері және өміртіршілігі», «Қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздікті басқару», «Техногендік жағдайда және табиғи төтенше жағдайлардың соңын болжау».
Басқа міндеттер: Кеніштік аэрология және еңбекті қорғау кафедрасының аға кураторы.
Біліктілікті арттыру:
KSTU, 26 november 2014. International welding engineer Module4: Fabrication and applications engineering, КарГТУ, 25.12. 2015. Инжинерлік педагогика бойынша семинар, 27october 2017, Has successfully completed the official springer nature training how to use how to publish, ТОО «Bastau Expert», Қарағанды 14.12. 2017. Қауіпті өндірістік объектілерде өндіру жұмыстарына өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын білу, Россия, Одесса 03.02. 2018. ManagementofInnovativeProjects, ҰБТО Астана қ. 03.05.2018. Қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі ҚАЗТЕСТ, Академик У.Асаналиев атындағы Тау-кен ісі және тау-кен технологиясы, 09.04.2018ж-23.04.20108ж. аралығында И. Раззаков атындағы Қырғыз мемлекеттік техникалық университетінде «Тау-кен істерін жүргізуде қауіпсіздікті қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша, Бельгия 06-20.06. 2018 ж.