Нургалиева Асель Данияловна

Нургалиева А.Д
image-1

Т. А. Ә., туған жылы: Нургалиева Асель Данияловна, 1978 ж.
Телефон, e-mail: a_nurgaliyeva@inbox.ru
Лауазымы: КА және ЕҚ каферасының доценті.
Білімі: ҚарМТУ,” Эргономика және еңбекті қорғау”, 2000 ж.
Ғылыми дәрежесі,атағы: техника ғылымдарының кандидаты.
Бөлімшеде жұмыс істеу:
- 2002 жылдан 2005 жылға дейін-ассистент;
- 2005-2008 ж. ж. – оқытушы лауазымында;
- 2008 жылдан 2009 жылдың шілде айына дейін-аға оқытушы;
- 2012 ж. қыркүйек айынан 2015 ж. қараша айына дейін-аға оқытушы;
– 2015 ж. желтоқсаннан бастап қазіргі уақытқа дейін-доцент.
Басқа бөлімшелердегі жұмыс:
10 тамыз 2009 ж. тамыз 2012 ж. РМҚК “Республикалық ғылыми-зерттеу институты ” ҚР ЕХӘҚМ еңбекті қорғау жөніндегі”, г. Астана: младший научный сотрудник → аға ғылыми қызметкер→ зертханасының меңгерушісі еңбекті қорғау саласындағы регламенттеу.
Негізгі ғылыми зерттеу бағыты: өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік.
Соңғы 5 жылдағы негізгі басылымдар:
1) ЛевицкийЖ. Г., НургалиеваА. Д., ХаликоваЭ. Р. Rearrangement of Network Equations Describing Complex Ventilation Network / International Conference: Science and Education in XXI century. December 1, 2014, Bozeman, Montana, USA. – С. 134-137.
2) ЛевицкийЖ. Г., НургалиеваА. Д. жергілікт іжелдету желдеткішінің жұмыс аймағындағы ауа ағынының құрылымы / өнеркәсіптегі еңбек қауіпсіздігі”. Москва, № 7, 2015. – С. 36-39.
3) ЛевицкийЖ. Г., НургалиеваА. Д., Сидореня Н. Анализ проветривания подземных горных выработок рудника Ушкатын-3 / Труды Международной научно-практической конференции «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сағынов оқулары № 7), 10-11 желтоқсан 2015 ж. Қарағанды, ҚарМТУ, 2015. – Б. 168-170.
4) ЛевицкийЖ. Г., НургалиеваА. Д., СапароваГ. К., БалабасЛ. Х., АхметоваА. Ж., ЖумабековМ. Н. Assessing the Impact of the Aerodynamic Control Parameters on the Consumption of Air in Regulated Branches of Complex Ventilation Networks / “Journal of Engineering and Applied Sciences”. Пәкістан, №11(5), 2016. – С. 996-1003.
5) Сапарова Г. К., Балабас Л. Х.,Нургалиева А. Д., Медеубаев Н. А. Оценка способов локализации пылевых источников при перегрузке горной массы на горно-перерабатывающих предприятиях/ “Вестник Восточно-Казахстанской государственного техникического университета им. Д. Серікбаев Атындағы ШҚМТУ”. Өскемен, № 1, 2017.-С. 50-56.
6) Асаинов С.Т., Аманжолов Ж.К., Нургалиева А.Д., Халикова Э.Р. Исследование состояния вентиляции подземного рудника «Ушкатын-3» в условиях глубоких горизонтов / «Университет еңбектері». Қарағанды, ҚарМТУ, №2, 2017. – Б.61-64.
7)    БалабасЛ.Х., СапароваГ.К., НургалиеваА.Д., МедеубаевН.А. Assessing Teсhnological Processes and Products Safety in Qualitative and Quantitative Indicators System of Technical Regulation and  Standardization / «ТрудыУниверситета». Қарағанды, ҚарМТУ, №2, 2018. – Б.62-65.
8) Акимбекова Н.Н., Жолмагамбетов Н.Р., Медеубаев Н.А., Нургалиева А.Д., Жолмагамбетов С.Р. Исследование процесса сдвижения горных пород при системах разработки с полным обрушением кровли/ ” Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университінің хабаршысы, Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ”. Өскемен, № 3, 2018.-С. 7-11.
Ағымдағы оқу жылында оқылатын пәндер мен курстар:
Күзгі семестр: “Еңбек және тіршілік қауіпсіздігін инженерлік қамтамасыз ету” – дәрістер – аптасына 1 сағат, практикалық сабақ – аптасына 1 сағат; “Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі негіздері” – дәріс – аптасына 2 сағат.
Көктемгі семестр: “Еңбек және тіршілік қауіпсіздігін инженерлік қамтамасыз ету” – дәріс – аптасына 1 сағат; “Еңбекті қорғау” – дәріс – аптасына 1 сағат; “Өндірістік объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздігін сараптау” – дәріс – аптасына 1 сағат.
Басқа міндеттері: кафедра бойынша ҒЗЖ, СҒЗЖ үшін жауапты-жұмыс көлеміне байланысты күн сайын; деканның ҒЗЖ бойынша орынбасары-жұмыс көлеміне байланысты күн сайын.
Біліктілікт іарттыру: 
Біліктілікті арттыру КОФРГКП “РНИИОТМТСЗНРК” 26.05.2014 – 20.06.2014 ж.
2.5.12.2016 ж. – 30.12.2016 ж. аралығында “МФ “Мерей” ЖШС біліктілігін арттыру
3.15.05.2017 ж. – 24.06.2017 ж. аралығында инженерлік педагогика бойынша оқыту семинарынан өту. № KZ ЖК 00414.
4.ҚарМТУ-дың” Кәсіптік білім беру және педагогика “кафедрасының базасында” Білім саласындағы Менеджмент “.
5.”Temirlan-2011″ ЖШС-де 21.05.2018 ж. – 2.06.2018 ж. аралығы.