Суимбаева Айгерим Маратовна

1
image-1

Т.А.Ә., туған жылы: Суимбаева Айгерим Маратовна,1986 ж.
Телефон, e-mail: +7-778-4301215, aygerim_86@mail.ru
Қызметі: КА және ЕҚ кафедрасының аға оқытушысы, 0,5 ставка. 6D070700 «Тау-кен ісі» мамандығының 2-ші курс докторанты.
Білімі: Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, «География» мамандығының бакалавры, 2008ж., жаратылыстану ғылымдарының магистрі, 2010ж.
Бөлімшедегі жұмыс: 2017 ж., ӨЭ және Х кафедрасының тарауына байланысты,аға оқытушы.
Басқа бөлімшелердегі жұмыс: ӨЭ және Х кафедрасында: ассистент (2012ж.-2014ж.), оқытушы (2014ж.-2015ж.), аға оқытушы (2015ж. қазіргі уақытқа дейін).
Негізгі ғылыми қызығушылықтары: экология, қоршаған ортаны қорғау, геомеханика.
Соңғы 5 жылдағы негізгі ғылыми еңбектері:

ОраловаА.Т., ЦойН.К., ОбуховЮ.Д., МатонинВ.В., СуимбаеваА.М., Ауелбекова А.Ж. Researching of the radiation situation in Karaganda region, Materials of the VII International research and practice conference “European Science and Technology” – Германия, 23-24 апреля 2014 – Б.530-532

Кабылбекова Г.К., СуимбаеваА.М., Ауелбекова А.Ж., Жумадилов С.С. Definitions of interrelation of emissions of harmful substances in stocky layer of the atmosphere and desease of the population of specific region, 3 Международнаянаучно-практическаяконференция “Development of scientific thought in the 21st century – problems and perspectives” – Латвия, 21 ақпан 2014ж.

Оралова А.Т., Цой Н.К., Матонин В.В., Суимбаева А.М., Ауелбекова А.Ж. Радиационная обстановка г.Караганды, Россия, Журнал «Альманах современной науки и образования», г. Тамбов, №11, 2014г.

Имашев А.Ж., Суимбаева А.М., Таханов Д.К., Жолмаганбетов Н.Р. Журнал «Известия НАН РК. Сериягеологииитехническихнаук» (Scорus 0.142, Web of Science, КазБЦ 0,118) натему «Research of possible zones of inelastic deformation of rock mass», №2-2018.

ИмашевА.Ж., СуимбаеваА.М., БахтыбаевН.Б., БатыршаеваЖ.М. Журнал «Труды Университета» (РИНЦ, КазБЦ, ККСОН).

  • Пәндер мен курстар:

Тау-кен өндірісінің негіздері

Тау-кен өндірісінің өнеркәсіптік қауіпсіздігі

Экология.

  • Басқа міндеттер: КА және ЕҚ кафедрасы студенттерінің ішкі және сыртқы академиялық мобильностьке жауапты.
  • Біліктілікті арттыру:

- Elsevier Author Seminar: “How to Get Published in Scientific Journals” held on 20.11.2013 in the Republic of Kazakhstan.

- «Тау-кен байыту кәсіпорындарының қалдықтарын утилизациялау» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы, 14.04.2014ж. – 26.04.2014ж.

- Қарағанды облысы бойынша экология департаментінде «Өнеркәсіптік экология» бағдарламасы бойынша стажировка, 15.09.2014ж. – 28.09.2014ж.

- ТПУ «Метрология, стандарттау және сертификаттау негіздері» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы», 20.10.14ж. – 27.10.14ж., Томск қ.

- «Өрлеу» біліктіліктіарттырудыңұлттықорталығы» АҚ, Алматық., 30сәуір 2016ж.

- Қырғыз мемлекеттік техникалық университетінің академик У.Асаналиев атындағы Тау-кен ісі және тау-кен технологиялары институтында «Кен орындарында тау-кен жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігі және геотехнология мәселелері» бағдарламасы бойынша стажировка, 12.03.2018ж. – 24.03.2018ж.