Цешковская Елена Анатольевна

Цешковская
image-1

Цешковская Елена Анатольевна, 13.09.1977 ж. т.

Т. 8 701 728 6255, e-mail: elena_tsesh@mail.ru

Ағаоқытушы

Білімі:

- 1998 жылыҚарағандыМемлекеттіктехникалықуниверситетін “Өндірістікэкология» Кафедрасының “Қолданбалыэкология” мамандығыбойыншабітірді, инженер – экологбіліктілігіниеленді (үздікДипломберілген).

- 2002 жылыҚарағандыМемлекеттіктехникалықуниверситетін (екіншіжоғарыбілім) “ӘлеуметтіксферадажәнесалалардағыЭкономика”мамандығыбойыншабітірді, экономист – заңгер біліктілігін иеленді (үздікДипломберілген).

Жұмыс орны:

1998 жылдан бастап 01.10.2015 ж. дейін, Қазақстан Республикасы энергетика Министрлігі Қарағанды облысы бойынша экология Департаментінде (бас маман лауазымынан бастап “Экологиялық реттеу” бөлім басшысына дейін).

2015 жылдың қазан айынан бастап ҚарМТУ КАиЕҚ кафедрасында аға оқытушысы қызметінде жұмыс істейді.

М.В.Ломоносов атындағы ММУ аспиранты болып табылады, “Табиғатты тиімді пайдалану” кафедрасының 25.00.36 – “Геоэкология” (Жер туралы Ғылым) мамандығы бойынша.

Негізгі ғылыми қызығушылығы: табиғатты ұтымды пайдалану, қоршаған ортаны қорғау.

2015 жылдан бастап қоршаған ортаны қорғау, табиғатты ұтымды пайдалану саласында шамамен 45 ғылыми еңбектері бар, мақалаларды, баяндама тезистерін, оқу құралдарын, Авторлық куәліктер электрондық оқулықтарды, 1 патентті (авторлық бірлестікте) қоса алғанда, оның ішінде:

 

- Тау-кен жұмыстарының қоршаған орта компоненттеріне әсері, пайдалы қазбалар кен орындарын барлау және өңдеу кезінде Тезистері

- Some aspects of environmental impact assessment in the exploration of mineral deposits

- Пайдалықазбалардыңкенорындарынбарлаукезіндегітау-кенжұмыстарыныңландшафткомпоненттерінеәсері

- Мұнай қарқындылығын микробиологиялық арттыру әдісі, экологиялық аспектілерді ескере отырып

- Environmentalproblems in the development of shelves in the Arctic

 

23-24.11.2017 ж. РХДУ конференциясы

 

РХДУ конференциясы (ағылшын тілінде), 2017

М.В.Ломоносов атындағы ММУ конференциясы, 2017

 

РХДУ жастар конференциясы, 2017

 

 

РХДУ жастар конференциясы, 2017

- Құрамында фосфоры бар реагенттерді

мыс кендерін флотациялау кезінде пайдалану                Университет еңбектері жинағы №2 2017ж.

- ҚР химиялық қауіпті объектілерді сыныптау үшін

бірыңғай тәсіл енгізу туралы сұраққа               Мониторинг ғылым және технологиялар, №3(36),2018

ҚР энергетика Министрлігі Қарағанды облысы бойынша экология Департаментінің мемлекеттік экологиялық сараптамасының Сарапшылық кеңесінің мүшесі болып табылады.

ҚР Энергетика Министрлігінің “Қазақстан Республикасының экология саласына 30 жыл” медалімен марапатталды (2018 ж. маусымында).

Дәрістер келесі пәндер бойынша:

Күзгі семестр:

- МГС қоршаған ортаны қорғау – аптасына 2 сағаттан

- Инженерлік экология – аптасына 2 сағаттан

- Экология және тұрақты даму – аптасына 4 сағаттан

- ҚР және әлемнің орнықты дамуына қол жеткізу шарттары мен тәсілдері – аптасына 1 сағат

- Экологиялық қауіпсіздік – аптасына 1 сағат

- Өнеркәсіп салаларының экологиясы сырттай оқу бөлімі

- Өнеркәсіптердегі зиянды заттар – аптасына 3 сағаттан

Көктемгі семестр:

- Экология және тұрақты даму – аптасына 2 сағат

- Өнеркәсіп салаларының экологиясы – аптасына 2 сағаттан

- Экологиялық құқық және құжаттама – сырттай оқу бөлімі

- Жер ресурстарын қорғау техникасы мен технологиясы – сырттай оқу бөлімі

- Атмосфералық ауаны қорғау – сырттай оқу бөлімі

- Табиғатқорғауды бақылау – сырттай оқу бөлімі

Келесі біліктілікті жоғарылату курстарын өтті (негізгі):

 1. Экологиялық Кодекс: қалдықтарды басқару сұрақтары. Кен өндіруші кәсіпорындарда қолдану практикасы, 2012, Астана.
 2. Экологиялық сараптама және табиғатты пайдалануды реттеу, 2015, Астана.
 3. Персоналды басқару. Қарағанды, 2015.
 4. 4. “ISO 9001-2015 стандартының жаңа нұсқасына дербес көшу” 2015 жылдың 9 қазаны, Мәскеу қаласы, РФ
 5. Курс тақырыбы: “Қазақстан мен Орталық Азияда су ресурстарын ұтымды пайдалану” 2015 ж. 29 қазаны, Қарағанды қ. ҚарМТУ
 6. Курс тақырыбы: “ҚР уытты қалдықтарды кәдеге жарату және пайдалану дәрежесі” 2015 ж. 2-3 қарашасы, Қарағанды қ. ҚарМТУ
 7. Курстар тақырыбы: “Қазақстан климатының өзгеруіне митигациялану және бейімделу Стратегиялары” 2015 ж. 5-6 желтоқсаны, Қарағанды қ. ҚарМТУ
 8. Курстар тақырыбы: “ҚР СТ ISO/ ІЕС 14001-2015 экологиялық менеджмент жүйесі” 2015 ж. 9-10 қарашасы, Қарағанды қ. ҚарМТУ
 1. Инженерлік педагогика бойынша курс, 2017 ж.
 2. Табиғи ресурстар және ТПР басқармасында “Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалануды реттеу» біліктілігін арттыру курстары (24.05.2018-02.06.2018)
 3. “Экоэксперт” ЖШС-нде “Экологиялық жобалау және нормалау” және “Қоршаған ортаның сапасын зертханалық-талдамалық зерттеу” тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курстары (2018 ж. маусымы)
 4. WebexMeet вебинары (2018 ж. қарашасы).

Тағылымдамадан өтті:

- М. В. Ломоносов атындағы ММУ Табиғатты ұтымды пайдалану кафедрасында (2016ж., 2018 ж.);

-”Азимут геология” ЖШС; Қарағанды облысы Әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасында; “Шұбаркөл көмір”АҚ.

«ҚР химиялық қауіпті объектілердегі төтенше жағдайлардың экологиялық салдарын болжау» мемлекеттік бюджеттік тақырыбында (орындаушы ретінде) қатысады.

Кафедраның проф.бейімдеу жұмысына және Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасымен өзара қарым-қатынасқа жауапты.