1
image-1

 

Машина жасау факультеті

Ғылыми дәрежесі: PhD

Ғылыми атағы: -

Лауазымы: Нанотехнология және металлургия кафедрасының доценті

Төлеуова Айнагүл Рымқұлқызы 1980 жылы 11 ақпанда дүниеге келген, Қазақстан Республикасы, Қарағанды ​​облысында. 2002 жылы Қарағанды ​​мемлекеттік индустриалды университетін «Металлургия, металдарды термиялық өңдеудің жабдықтары және технологиясы» мамандығы бойынша бітірді, 2003 жылы Қарағанды ​​мемлекеттік индустриялық университетін «Металлургия» мамандығы бойынша магистратураны бітірді. Педагогикалық еңбек жолын 2004 жылдың қыркүйегінде Қарағанды ​​мемлекеттік индустриялық университетінің «Материалтану және металдар технологиясы» кафедрасының оқытушы ассистенті болып бастады. 2014 жылдан бастап кезеңде 2017 жылға дейін Қарағанды ​​мемлекеттік индустриалды университетінің «Металлургия және материалтану» кафедрасының меңгерушісі болды. 2017 жылдың қыркүйек айынан бастап және қазіргі уақытта    Сәгінов атындағы Қарағанды техникалық университетіндежұмыс істейді.

6D071000 «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығы бойынша PhD дәрежесі бар. ҚазҰУ-де «Al-Cu-Mn-Zr жүйесі негізіндегі жаңа буын алюминий қорытпаларындағы фазалық және құрылымдық өзгерістерді теориялық және тәжірибелік зерттеу» тақырыбында диссертация қорғалды. Әл-Фараби (Алматы) 26 желтоқсан 2014 ж. PhD докторы ғылыми дәрежесі 2014 жылғы 21 мамырда (№ 882 бұйрық) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетімен берілді.

Ғылыми қызығушылықтары: түсті металдар негізіндегі қорытпалар туралы металл ғылымы (бірінші кезекте алюминий), құйылған және өңделген қорытпаларды әзірлеу, көпкомпонентті жүйелердің фазалық диаграммалары (есептеу және құрастыру), кристалдану және термиялық өңдеу процесіндегі фазалық түрлендірулер

Төлеуова А.Р.келесі 3 тақырып бойынша соңғы бес жылда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігімен жасалған келісімдер бойынша гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру жобаларын іске асыруға қатысты:

-«Физика-химиялық зерттеулер мен қорытпаларды алу технологиясын әзірлеу: Si-Al-Mn, Si-Al-Ba, Si-Al-Cr» негізінде;

-«Машина жасау өндірісін технологиялық дайындауды автоматтандырудың қазақстандық жүйесін әзірлеу».

Тақырып бойынша зерттеулер теориялық есептеу әдістерімен, микроскопиялық, дифференциалды термиялық және рентгендік дифракциялық талдаулардың эксперименттік әдістерімен, сонымен қатар микроқаттылықты өлшеу және механикалық қасиеттерді анықтаумен жүргізілді. Қорытпалардың фазалық құрамын, құрылымын және қасиеттерін өзгерту үшін металдар мен қорытпаларды сұйық және қатты күйдегі кешенді легірлеу, термиялық және ультрадыбыстық өңдеу, сондай-ақ механикалық тербелістермен өңдеу қолданылды. Қорытпаларды дайындаудың әртүрлі әдістері де қолданылды. Тепе-теңдік және тепе-теңдіксіз салқындату жағдайында алюминий негізіндегі жүйелердің қорытпаларының фазалық құрамы мен құрылымының қалыптасу заңдылықтары да зерттелді. Алюминий негізіндегі көпкомпонентті жүйелердің фазалық диаграммаларының политермиялық кесінділері есептеу және тәжірибе арқылы құрастырылған.

Төлеуова А.Р. 2019 жылдан 2021 жылға дейін Қазақ агротехникалық университетімен бірлесе отырып«плазмалық шынықтырылған болаттардың құрылымы мен қасиеттерін зерттеу» тақырыптары ғылыми жетекшісі болды.

Металлографиялық зерттеу үшін кесінділер дайындалды, микроқұрылым зерттелді, қатайтылған қабаттың көлденең қимасы бойынша үлгілердің микроқаттылығы анықталды, микроқұрылым фотосуреттермен, пішіні, саны, өлшемдері және салыстырмалы орналасуының сипаты сипатталды. зерттелетін үлгілердің құрылымдық және фазалық құрамдастары сипатталды. Плазмамен шыңдалған үлгілердің бетінің топографиясы сканерлеуші ​​электронды микроскоптың көмегімен де зерттелді.

2014-2022 жылдар аралығында. 70-тен астам ғылыми еңбектері жарық көрді, оның ішінде:

- Scopus деректер базасында CiteScore пайыздық көрсеткіші 35-тен жоғары халықаралық ғылыми басылымдарда («Металлургия» мамандығы бойынша) 3 мақала;

- ҚР БҒМ КОКСОН тізіміне енгізілген басылымдардағы 11 мақала («Металлургия» мамандығы);

- 8 мақала – RSCI деректер базасына енгізілген рецензияланған шетелдік ғылыми басылымдарда («Металлургия» мамандығы);

1 монография бірлескен авторлықта, 1 монография – жеке, 1 оқулық ҚР БҒМ мөртаңбасымен жарық көрді; Қазақстан Республикасының авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 4 куәлік алды.

Clarivate аналитикалық агенттігі (Web of Science Core Collection) негізіндегі Хирш индексі – 2, Scopus негізінде – 3.

Төлеуова А.Р. студенттердің ғылыми жұмыстарының жетекшісі және магистранттардың ғылыми жетекшісі болып табылады.

Төлеуова А.Р. «Үздік ЖОО оқытушысы 2019» атағының иегері.

Байланыс мәліметтері:

Қарағанды, Н.Назарбаев, 56, бас ғимарат, 246 кабинет.

Байланыс телефондары: 8 (7212) 56-75-98 (ішкі 2031)

Электрондық пошта: rymkul.ainagul@kstu.kz

Ғылыми еңбектері:

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ТОЛЕУОВОЙ АЙНАГУЛЬ РЫМКУЛОВНЫ