Серова Роза Фаиковна

Serova-R.F

Лауазымы: доцент
Ғылыми дәреже: т.ғ.к.
Ғылыми атақ: доцент
Образование: Қарағандыполитехникалық институты, мамандығы «Құрылыс»1979-1984жж.
Квалификация:  Құрылыспәндерінің инженер-оқытушысы
Жұмыс тәжірибесі: Өндірістік еңбек өтілі – 2 года
1984-1986 жж. – лаборант – ЦОФ «Сабурханская».Ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі –30 лет
1986-1999 жж. – ҚарМТУ «Құрылыс өндірісінің технологиясы» кафедрасының ассистенты;
1999-2009 жж. – ҚарМТУ «Технология және құрылыс өндірісін ұйымдастыру» кафедрасының аға оқытушысы;
2009-2010 жж. – ҚарМТУ «Құрылыс материалдары және бұйымдар технологиясы» кафедрасының аға оқытушысы;
2010 – және бүгінгі күнге дейін – «Құрылыс материалдары және бұйымдар технологиясы» кафедрасының доценты, қазіргі уақытта «Құрылыс материалдары және технологиясы» кафедрасы ҚарТУ.

Біліктілікті арттыру:
26.06.2009 ж. – Алматы қ. Құрылыс материалдарын ғылыми және жобалау институтында (ЖШС «НИИСТРОМПРОЕКТ») кандидаттық диссертация қорғау
2010 ж. – «Техникалық педагогика бойынша оқу бағдарламасы» ҚарағандыМемлекеттікТехникалық Университет
11.12.2011 ж. – «Құрылыс» мамандығы бойынша доцент ғылыми атағын беру туралы диплом
2011 ж. – «Құрылыс» мамандығы бойынша доцент дипломы (аттестат) –  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
2011 ж. – «Сайт құрылымын жетілдіру және дамыту» –      Қарағанды Мемлекеттік Техникалық Университет
2011 ж. – «МС ИСО 9000:2005 сериялы сапа менеджмент жүйесі» -Қарағанды Мемлекеттік Техникалық Университет
2012 ж. – «Эксперт-аудитор» – ЖШС «Менеджмент жүйесі және метрология, техникалық реттеу жөнінде біліктілігін арттыру Қазақстан институты»
2012 ж. – «Сапа бойынша менеджерлерді дайындау» – ЖШС «Қарағанды сапа институты»
2012 ж. – «Құрылыс керамикасын өндіруге арналған энергия үнемдейтін технологиялар» – ЖШС «КЕРАТЕК»
2014 ж. – «Көпқабатты ғимараттарды салудың озық принциптері» – Қарағанды Мемлекеттік Техникалық Университет
2015 ж. – «Инженерлік педагогика бойынша оқу семинары» –Қарағанды Мемлекеттік Техникалық Университет
2016 ж. – «ҚарМТУ-дағы білім беру қызметінде инновациялық технологиялар» – Қарағанды Мемлекеттік Техникалық Университет
2017 ж. – «Өндірістік тәжірибе» – ЖШС «Қарағанды Промстройпроект институты»
2018 ж. – «Өндірістік тәжірибе» – ЖШС «Қарағанды Промстройпроект институты»
2018 ж. – «Қазақ тілінің курстары» – ЖК «Қарағанды облысының тілдердің оқыту орталығы»

CorelDRAW, AutoCadбағдарламаларын меңгердімОқытылатын пәндер тізімі:
«Өңдеу материалдары», «Бетон және керамикалық материалдары өндірісінде өнеркәсіп қалдықтарын пайдалану», «Бетон және керамикалық материалдары өндірісіндегі стандарттау және метрология», «Металл емес материалдардың сапасын басқару», «Бетон және керамикалық материалдар модификаторлары», «Жергілікті шикізат негізінде занауи материалдар», «Өңдеулік материалдардың жаңа түрлері», «Ғылыми зерттеулердің негіздері»,«Технологиялық процесстерді автоматты жобалау», «Құрылыс материалдары», «Жасанды құрылыс конгломераттары», «Модифицирленген бетондар», «Ғылымизерттеулердің методологиясы».Публикациялар:

60-тан астам баспа жұмыстары жарияланды, ҚР-ның 2 инновациялық патентіне ие, авторлық құқық объектісін мемлекеттік тіркеу туралы 3 куәлік бар.

- журнал«Фундаментальные исследования», Россия, 2017, №6-С. 80-85-
«Изучение свойств гипсовых систем с полыми стеклянными микросферами для реставрационных работ»

- Научно-теоретический журнал «Вестник современной науки», № 12, 2015 - «Исследование причин откола бетона от несущих железобетонных конструкций здания каркасного типа»;
- Международный научно-практический журнал “Эпоха науки” № 14 – 2018, С. 192-200. «Исследование физико-механических свойств дисперсно-армированных бетонов»;
- Труды Университета – Караганда, 2018. – №2. С. 78-82 «Разработка состава и способа производства эффективных материалов на гидрофобном вяжущем низкой водопотребности».
Оқу құралы:
- монография «Модификаторы в строительной технологии», ИздательствоLAPLambertAcademic, 2018 г.
- оқу құралы«Использование побочных продуктов в производстве строительных материалов», Издательство ЭВЕРО, 2018 г.
- оқу құралына каз.яз «Бетон және керамикалык материалдары» -Караганда: Издательство КарГТУ, 2018 г.
- оқу құралынаангл.яз. «Using Industrial Waste in Producing Construction Materials» Караганда: ИздательствоКарГТУ, 2018 г.

Тілдер:
Қазақ тілі – сөздікпен;
Орыс тілі– еркін;
Ағылшын тілі – сөздікпен.

Жұмыс телефоны: 8(7212) 56-59-32 (ішкі 1031)
E-mail: roza_serova@mail.ru