Сакитаева Куралай Кудайбергеновна

Аты-жөні, туған күні: Сакитаева Куралай Кудайбергеновна, 1990 ж,
Телефон, e-mail: +7-702-651-98-55, kuralai-2312@mail.ru
Лауазымы: КА және ЕҚ кафедрасының ассистенті
Білімі: 2008-2012жж Е. А Бөкетов атындағы ҚарМУ, «География» мамандығы, бакалавр
2015-2017жж Е.А Бөкетов атындағы ҚарМУ, «Экология» мамандығы,                           магистратура (ж.ғ магистрі)
Бөлімшедегі жұмысы: 03.10.2017 ж. бастап КА және ЕҚ кафедрасың ассистенті
Басқа бөлімшелердегі жұмыс: Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, Қаржы кафедрасы: аға лобарант (2012 ж. – 2015 ж.), География кафедрасыда: аға лобарант (2015-2016 жж.)
Негізгі ғылыми қызығушылықтары: экология, экологиялық туризм, экологиялық бағалау, қоршаған ортаны қорғау
5 жылға арналған негізгі басылымдары:
1. David Lorant, D.A. Kadirbayeva, K.K. Sakitayeva, K.A. Tuleshova, Ecotouristic excursion routes of Ulytau region. EDUCATION and SCIENCE without borders. – 2016. – Vol.(7). – №14;
2. Сакитаева К.К., Аманжолов А.И., Тажентаева И., Төлеш Б.., Астана және Алматы қалаларының қалыптасуы мен дамуының географиялық факторлары. Вопрасы Географии Казахстана, Издательство КарГУ, Т.7, Караганда, 2016;
3. Сакитаева К.К., Кадирбаева Д.А., Шығыс Қазақстан облысында емдік – сауықтыру туризмінің дамуы (Катон-Қарағай ауданы мысалында). Вестник Карагандинского государственного индустриального университета. – 2017. – №1 (16);
4. Сакитаева К.К., Кадирбаева Д.А., Куанышбаев М.Т., Шығыс Қазақстан облысындағы табиғатты қорғаудың негізгі мәселелері мен геоэкологиялық аудандау. Шоқан оқулары-21: Халқаралық деңгейдегі ғылыми-практикалық конф. материалдары.– Т.6.–Көкшетау, 2017. – http://kgu.kz/doc/chteniya/21/tom6.pdf ;
5. Сакитаева К.К., Кожахмет Г.А., Кіші өзендердің экологиялық мәселелерін бағалау. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ Республиканской студенческой научной конференции «Вклад молодежной науки в реализацию стратегии «Казахстан-2050», Караганда, КарГТУ, 2018, Часть 3;
6. Сакитаева К.К., Дүйсен Ж.Е.,Шеген А.Қ.Қарағанды қаласы табиғатын қорғаудың негізгі мәселелері. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ Республиканской студенческой научной конференции «Вклад молодежной науки в реализацию стратегии «Казахстан-2050», Караганда, КарГТУ, 2018 , Часть 3;
7. Сакитаева К.К., Амиргалина А.Қ., Геоэкологическое состояние реки Нура. Труды международной научно-практической конференции «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №10), Караганда, КарГТУ, 2018, Часть 7.
Пәндер мен курстар:
Күзгі семестр: Экология және тұрақты даму (практикалық сабақ – аптасына 1 сағ.), Экологиялық қауіпсіздік (пракиткалық сабақ – аптасына 2 сағ.).
Көктемгі семестр: Экология және тұрақты даму (практикалық сабақ – аптасына 1 сағ.); Бақылау әдістері мен құралдары (зертханалық сабақ – аптасына 2 сағ.); Табиғи және техногенді тәуекелді басқару(практикалық сабақ – аптасына 1 сағ.); Өндірістік объектілердің өнекәсіптік қауіпсіздігінің сараптамасы (практикалық сабақ – аптасына 2 сағ.).
Басқа міндеттер: КА және ЕҚ кафедра сайтына, практикаға және ЭО жауапты.
Біліктілікті арттыру:
курс «Carcinogenesis, cancer treatment and prevention» Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, 05 қыркүйектен  – 17 қыркүйекке дейін 2016 ж.);
- курс «Географиядағы білім беру және зерттеу мәселелерін шешу барысында заманауи технологияларды қолдану» (Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, 27 ақпан – 04 наурыз 2017 ж.);
- семинар VIIЕвразийского форума лидеров высшего образования (6 маусым, 2018 ж.)
- курс «Охрана окружающей среды и регулирование природопользованием» (ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»  11.06.2018 ж. – 23.06.20108 ж.)
курс «Инженерлік білім берудегі қазіргі заманауи оқыту технологиялары», ЦИП КарГТУ (08.10.2018 ж. – 03.11. 2018 ж.);
Вебинар Webex Meet (қараша 2018 ж.)