ӘУБӘКІРОВА ГҮЛНАР МҮСЛІМҚЫЗЫ

 

Экономика ғылымдарының докторы, профессор

Ғылыми деңгейі: экономика ғылымдарының докторы (мамандығы 08.00.05 -   Халық шаруашылығының экономикасы мен басқаруы)

 Ғылыми атағы: профессор (мамандығы «Экономика»).

 Лауазымы: «Инженерлік кәсіпкерлік және маркетинг» кафедрасының профессоры.

Қарағанды политехникалық институтын «Машина жасау өнеркәсібінің экономикасы мен ұйымдастырылуы» мамандығы бойынша 1983 жылы үздік аяқтаған соң күні бүгінге дейін ҚарМТУ «Өндірісті ұйымдастыру» кафедрасының профессоры, ассистент, аға оқытушы, доцент.

Ғылыми жұмыстарының жалпы саны -192, соның ішінде шет елде — 51,   монографиялар – 7 , авторлық объектілеріне құқығын мемлекеттік тіркеу — 5.

Оқыту-әдістемелік жұмысы: 8 оқыту құралы, 28 электрондық оқыту-әдістемелік еңбектері, соның ішінде 15 электрондық оқулық, 11 мультимедиялық тұсаукесер, 5 слайд — лекция,  3  бейне-лекция.

Қоғамдық әрекеті — докторлық және кандидаттық диссертацияларды қорғау кеңесінің мүшесі (2009-2010 ж.ж.), ҚР ББМ ККСОН экономикалық ғылымдарының сараптамалық кеңесінің мүшесі (2010-2012 ж.ж.). Ресей Академиясының корреспондент-мүшесі , Жаңа экономикалық ассоциация мүшесі (Ресей Мәскеу қ.).

Ғылыми қызығушылықтар саласы - өнеркәсіптік кәсіпорынды басқару, өнеркәсіптік кәсіпорындардың заман талаптарына бейімделуі.

СПИСОК научных и учебно-методических трудов профессора, д.э.н. Аубакировой Г.М. за 2017-2021гг.