Туребаева Гүльнар Бейсенғазықызы

Туребаева бел
image-1

Энергетика, автоматика және теле байланыс факультеті

Физика магистрі

Аға оқытушы

2008 жылы Букетов атыңдағы Қарағанды мемлекеттік университетінің «Жалпы физика» мамандығын бітірді.
Магистерлік диссертациясының тақырыбы: «Стационарлық емес физикалық процесстерді модельдеу».
Туребаева Г.Б., бакалаврлық физика факультетін 2008 жылы бітіріп: физиканың магистры деген диплом алды.
2008 жылдың қыркүйегінен бастап ҚарМТУ-нің физика кафедрасында оқытушы болып жұмыс істейді.
Негізгі ғылыми жұмыстары:
- “MathCad пакетінің көмегімен физикалық процесстерді компьютерде модельдеу”. Баспа: журнал Қазақстанның педагогикалық ғылымының академиясы, 2013;
- “Оқу жүйесінде физикалық жүйелерді компьютерлік модельдеуді қолдану”. Баспа: журнал Қазақстанның педагогикалық ғылымының академиясы, 2013;
- Компьютерлік бағдарламаларды қолдану арқылы физика бойынша есептерді шешу мысалдары. Баспа: Academic Publishing House Researcher журналы, “еуро зерттеуші”, 2014;
- ” К проблеме компьютерного моделирования физических процессов физикалық жүйеде компьютерлік модельдеудің қиыншылықтары -, Қарағанды: баспа КарМТУ 2012 “Казахстан-2030″ стратегиясының басты факторы.
- Возможности использования ИТ в преподавании физики физиканы оқытудағы АЖ қолдану мүмкіндіктері, Қарағанды: баспа КарГТУ.
Электрондық оқу құралдары қазақ тілінде: “Магнит өрісі”. “Электрмаг-ниттік тербелістер мен толқындар”, “Механика және молекулалық анықтама-лар”.
Педагогикалық біліктілікті көтеру үшін оқыған, өткен курстар: “Corel Draw и Photoshop”, “Казақ тілі”, “Педагогикалық шеберлік”, “Ағылшын тілі”.

Байланысу деректері: Телефон: 8(7212) 56-59-32 (доб.2027),

E-mail: gulnara_83.06.12@mail.ru

Ғылыми еңбектер

Квантовая физика

Физика 2