Докучаева Наталья Валентиновна

Докучаева Н.В.

Факультет: сәулет-құрылыс факультеті

Кафедра: Орыс тілі және сөйлеу мәдениеті

Академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

Лауазымы: оқытушы 

Білімі:

1986-1991 жж. – Қарағанды мемлекеттік университеті, «Орыс тілі және әдебиеті» мамандығы

2000-2002 жж. – Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, тілдер факультеті, «Аударма ісі» мамандығы;

2017-2019 жж. – «Болашақ» академиясы, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі.

Ғылыми және оқытушылық қызмет:

Рейтингтік журналдардағы 20-дан астам ғылыми мақалалардың, халықаралық және республикалық деңгейдегі конференциялардағы тезистердің, баяндамалардың, зияткерлік меншік авторлығы туралы куәліктердің (АҚЖ) авторы; орыс тілі бойынша оқу-әдістемелік құралдар «Синтаксис русского языка. Уровень С1» (2021), «Russian language for future engineer»; толково-терминологического словаря для студентов архитектурно-строительного факультета (казахско-русско-английский) (2019); монографии «Motivational processes and nominative аrea of the terminological subsystem» (2022), оқу анықтамалығы «Тау-кен факультетінің магистранттары мен студенттеріне арналған мамандық тілі бойынша лексикалық минимум. Лексический минимум по языку специальности для магистрантов и студентов горного факультета. Lexical minimum in the language of the specialty for undergraduates and students of the mining department» (2023); оқу құралы «Орыс тілінің синтаксисі бойынша практикум. Күрделі сөйлем» (2023).

Сандық мазмұнды әзірлеуші:

- курс видеозанятий по дисциплинам «Русский язык», «Профессионально-ориентированный русский язык»;

- МООК (массовый открытый онлайн-курс):

1. «Преподавание русского языка как иностранного»;

2. «Коммуникативно-ориентированное обучение РКИ в аспекте деятельностного подхода»;

3. «Профессионально- ориентированный русский язык для студентов ОП «Машиностроение»;

4. «Профессионально- ориентированный русский язык для студентов ОП «Строительство».

Студенттермен ғылыми жұмыс:

Халықаралық, республикалық, өңірлік деңгейдегі олимпиадаларға, конкурстарға, форумдарға, ғылыми конференцияларға қатысатын студенттерге ғылыми басшылықты жүзеге асыру.

Куратор ретінде оқу-тәрбие жұмысын жүзеге асыру.

Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер:

2021 г. – «Актуальные аспекты непрерывного образования: школа-колледж-вуз (в рамках дистанционного обучения) (Караганда, КарТУ);

2022 г. – Использование инструментов цифровизации в условиях личностно-ориентированной среды (Караганда, ЦСССПИР);

2023 г. – «Методика преподавания русского языка как иностранного в техническом вузе» (Россия, г. Иваново);

2023 г. – «Инновационные образовательные технологии в учебном процессе

высшего учебного заведения» (Караганда, Білім).

Ғылыми мүдделер:

Цифрландыру жағдайында орыс тілін оқытудың заманауи тәсілдері. 

Ішкі телефон: 2046

E-mail: dokuchaeva_natali@inbox.ru