Пономарева Марина Викторовна

Пономарева
image-1

Тау кен факультеті 

              Ғылыми дәрежесі: техникалық ғылыми кандидаты

    Ғылыми атағы: доцент

              Лауазымы: ПҚКОБ кафедрасының доценті

    Биография:

        Пономарева Марина Викторовна 1970 жылы туылған, ұлты украин, білімі жоғарғы, Қарағанды политехникалық институтын  тау кен инженер-геофизика мамандығы бойынша оқып бітірді.

Пономарева Марина Викторовна  1996 жылдан бастап ҚарМТУда жұмыс істейді. 1996 жылы «Пайдалы қазбалар кенорындарын геофизикалық әдістермен іздеу және барлау» мамандығы бойынша сырттай аспирантураға оқуға түсті.

2005 жылы 25.00.16- «Таукенондірістік және мұнайгазкәсіпшілік геология, геофизика, маркшейдерлік іс және қойнау геологиясы»мамандығы бойынша техникалық ғылымдар кандидаты дәрежесін алуға ұсынылған «Көмірдің күкірттігін рентгенорадиометриялық бақылау әдістемесін дайындау және зерттеу » диссертациясын қорғады. 2010 жылы Геофизика мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді.

ҚарМТУда жұмыс барысы кезінде өзін білікті маман ретінде көрсетті, кафедраның және, университеттің және қоғамдық өмірге бесенді қатысады.

Пономарева М.В. «Интерпретация результатов ГМИС», «Изучение разрезов скважин», «Применение ГМИС для оценки коллекторских свойств», «Основы недропользования, углеводородное сырье», «Основы недропользования, твердые полезные ископаемые», «Экономика минерально-сырьевой отрасли», «Экономика нефтегазовой отрасли» пәндері бойынша бакалавриат және магистратурада дәрістер оқиды. Дипломдық және курстық жұмыстарды жетекшілейді.

Пономарева М.В. ғылыми жұмыс барысында 40 астам мақала және тезитар басып шығарды. Ғылыми жұмыстар нәтижелері халықаралық ғылыми конференцияларда баяндалды.

Кафедрада оқылатын пәндер бойынша УМКДП дайындауға қатысады. Ғылыми-педагогикалық стажы 17 жылдан астам, 2009 – 2014 жылдары ГФжәнеГ кафедрасының менгерушісі болып істеді

Жұмыс  телефон:87212 567593                                                                                                                  Ішкі телефон: 2037                                                                                                                      Адрес электронной почты: mv_ponomareva18@mail.ru

Ғылыми жұмыстар тізімі

Оценка вторичной пористости карбонатных коллекторов комплексом
геофизических методов