Пономарева Екатерина Вадимовна

Пономарева-Екатерина-Вадимовна
image-1

Факультет Тау кен

Кафедра ГПҚКОБ

ғылыми дәрежесі  техника ғылымдарының PHd студенті

ГПҚКОБ кафедрасының аға оқытушысы

2014 ж. “Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау” мамандығы бойынша Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін бітірді, ал 2016 ж. “Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау”мамандығы бойынша магистратураны үздік бітірді.

2016 жылдың тамыз айында 6D070600-”Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау”мамандығы бойынша PhD докторантураға түсті. 2019 жылдың 20 желтоқсанында философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін “смятия Ертіс аймағының солтүстік-батыс қапталындағы сирек жер элементтерін Геодинамика және металлоге-ния”тақырыбы бойынша дис–сертация табысты қорғалды.

“ИПКОН” ЖШС “табиғи және техногендік кендерді байыту және заттық құрамы”зертханасында лаборант, инженер және кіші ғылыми қызметкер болып жұмыс істеді. ҚР БҒМ Ғылым комитетімен 2015 жылғы 12 ақпандағы № 309 шарт бойынша грант бойынша жұмыстарға қатысты. “Қазақстанның Орталық және шығыс әкімшілік аймақтарында алтын, мыс-порфир, хромит, мыс-никель кен деңгейлерінің геодинамикасы мен болжамды бағасы” (2015-2017).

2016 жылдың қыркүйегінен бастап ҚарМТУ “Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау” кафедрасында оқытушы болып жұмыс істейді. “Жалпы және тарихи геология”, “инженерлік геология негіздері”, “Геологиялық пәндер”, “геология негіздері”, “Гидрогеология”, “Инженерлік геология”, “МПИ Геология”, “Қазақстанның Геология және минералдық ресурстары”, “аймақтық геология және геотектоника”пәндері бойынша тәжірибелік және зертханалық сабақтар жүргізеді.

2015 жылдың желтоқсан айында “Горный “Ұлттық минералды – шикізаттық уни-верситет жоғары білім беру федералды мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесінде (Санкт – Петербург қ.) ғылыми тағылымдамадан өтті. Сертификаттары, грамоталары бар. Ағылшын тілін меңгеру деңгейі – Upper-Intermediate. 2017 жылдың ақпан айынан маусым айына дейін “English for Specific Purposes Teacher Training”біліктілігін арттыру курсынан өтті.

2016 жылдың ақпан айында “Технологияларды коммерцияландыру негіздері”бойынша оқудан өтті.

2018 жылдың сәуір айында РҒА Сібір бөлімі В.С.Соболев атындағы Геология және минералогия институтының “Петрология және магмалық формация кендігі” зертханасында ғылыми тағылымдамадан өтті.