Нугуманова Меруерт Калганбергеновна

Нугуманова Меруерт Калганбергеновна

 Гуманитарлық ғылымдар магистрі Білімі: 2007-2011 жж. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​мемлекеттік университеті, Шет тілдер факультеті, «екі шет тілі» мамандығы;2013-2015 жж. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​мемлекеттік университеті, Шет тілдер факультеті «шетел филологиясы» мамандығы бойынша бітірді.

Жұмыс тәжірибесі:2010-2012 жж. №27 орта мектепте ағылшын тілі мұғалімі;2012-2013 жж. ‘Лингва’ шет тілдер колледжінің оқытушысы;2013-2015 Бөкетов университеті ‘Шетел филологиясы және аударма ісі’ кафедрасының оқытушысы;2015-2016 жж. Орталық Қазақстан Академиясының шет тілі мұғалімі;2016-2019 жж. Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ «Шет тілдер» кафедрасының оқытушысы;2019-2022 жж. Назарбаев Зияткерлік Мектебінің ағылшын пәні мұғалімі;2016-2019 жж. Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ «Шет тілдер» кафедрасының оқытушысы

Шетелде біліктілігін көтерген. Ғылыми-әдістемелік жұмыс: 1. «Әлемнің лингвистикалық бейнесі» түсінігін түсіндірудің әртүрлі тәсілдері. Қазіргі әлемдегі лингвистикалық және мәдени әртүрлілік: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Қарағанды: ҚарМУ баспа үйі, 2013 ж. – 386-389;2. Қазіргі «лингвистикалық парадигмадағы» «тұжырымдама» түсінігін анықтау. Болашақ зерттеулер. Х халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға арналған материалдар. – София: Бяла Град-БГ ЛТД баспасы, 2014 – 9-13;3. Әлемнің тілдік көрінісінде «өмір» және «өлім» ұғымдары туралы. Студенттер мен магистранттардың халықаралық ғылыми конкурсының материалдары. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2014 ж. – 56-58;4. «Өлім» ұғымын діни түсіну. Үздіксіз шет тілін оқытудың мәселелері мен келешегі: Республикалық ғылыми-практикалық конференция. – Қарағанды: ҚарМУ баспа үйі, 2014 ж. – 136-138;5. Қазақ тіліндегі «өмір» және «өлім» ұғымдары. «Ғылым және білім – қазіргі заманғы жағдайда қоғамның дамуындағы маңызды фактор» III Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы – Қарағанды: CCP баспасы, 2016 – С. 286-289;6. «Өлім» ұғымын діни түсіну. XIII Халықаралық ғылыми конференция «Қазіргі әлемдегі өзекті ғылыми зерттеулер» – Переяслав-Хмельницкий: iScience баспасы, 2016 – C. 56-59;7. Қазіргі «лингвистикалық парадигмадағы» «тұжырымдама» түсінігін анықтау. Гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдарының өзекті мәселелері. «Қазіргі ғылым теориясы мен практикасы» халықаралық ғылыми конференциясының материалдары – Мәскеу: «Литера» баспасы, 2017 – С. 46-48;8. «Машина жасау» мамандығы бойынша «Машина жасаудағы тілдік тәжірибе» оқулығы. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2016;9. Компьютерлік бағдарлама – «Машина жасаудағы тілдік тәжірибе» электронды оқулығы. – Астана қаласы: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, 2017 ж .;10. Қазақстандағы ақпараттық технологиялардың жаңа дәуір үрдісіндегі даму кезеңі. «Қазақстан-2050» Стратегиясын іске асыруда жастар ғылымының қосқан үлесі »студенттік ғылыми конференциясының баяндамалары; – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2018;11. Көптілділік – Қазақстандағы қазіргі басымдықтардың бірі. Ғылым және білім: жаңа уақыт; «Педагогикалық ғылымдар» айдарында – Чебоксары: «ДПО» баспа үйі, 2018;12. «Машина жасаудағы кәсіби бағытталған шетел тілі» мамандығы бойынша оқулығы. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2018;13. Әлемнің мифологиялық бейнесі. XIV Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға арналған материалдар: «Ғылымға арналған новинат – 2018» – София: «Бяла-Град-БГ ЛТД» баспасы, 2018 – бет 69-72;14. Қазақ тіліндегі өмір және өлім тұжырымдамаларының бейнесі. «Ғылым, білім және өндірістің интеграциясы – Ұлт жоспарын жүзеге асыру үшін негіз» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция (Сағынов оқулары №10) – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2018;

  1. Content Language Learning for Teachers. The 15th KazTEA International Conference “Integrated Learning to Values for Human Development”. K. Zhubanov Aktobe Regional State University, Aktobe;
  2. Mind games as the educative process helping students overcome communication obstacles. Қазіргі психология және педагогика: мәселелері мен шешімдері: LIII халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары негізінде мақалалар жинағы. –Новосибирск: «СибАК» баспасы, 2021. – 143-147 б.;
  3. Ағылшын тілін оқыту барысындағы қажетті әдіс-тәсілдердің маңыздылығы. Жас ғалым: халықаралық ғылыми журнал No22 (417). – Қазан: «Жас ғалым» баспасы, 2022. – IX бөлім. – 671-672 б.;
  4. Matters of cybersecurity through the lens of globalization. Университеттің 70 жылдығына арналған «Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асыруға жастар ғылымының қосқан үлесі» атты Республикалық студенттік ғылыми конференция материалдары – Қарағанды: ҚарТУ баспасы, 2023. – 1 бөлім. – 112-113 б.
  5. Global issues through research-based learning in EFL teachingоқулығы. – Қарағанды, ҚарТУ 2023 ж.;
  6. Компьютерлік бағдарлама «Global Issues in EFL Teaching» электрондық оқулығы. Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 2023 жылғы 23 шілдедегі № 37468 куәлік;
  7. Global issues through research based learning in EFL teaching. Шетел тілін кәсіби жағдайда оқыту: дәстүрлер, инновациялар, перспективалар. – Тамбов: «СТТУ» Федералдық мемлекеттік бюджеттік жоғары оқу орнының баспасы, 2023. – 23-27 б.