Малыбаев Нурлан Сакенович

Малыбаев Н.С.
image-1

1964 жылы туған, қазақ, білімі жоғары, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Тау кен машиналары және жабдықтар» кафедрасының меңгерушісі. 1993 жылы «Тау кен машиналары және жабдықтар» мамандығы бойынша Қарағанды политехникалық институтын бітірді.

Институтты бітіргеннен кейін 1993-1994 жж., РГШО машинажасау зауытының бас конструктор бөлімінде жұмыс істеді. 1994 жылының 1 қазанынан бастап Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Тау кен машиналары және жабдықтар» кафедрасының ассистенті, аға оқытушысы, доценті, кафедра меңгерушісі болып істейді. Жалпы еңбек стажы 18 жыл, педагогикалық стажы 17 жыл.
Университетте жұмыс істеу кезінде «Түрақты жабдықтар», «Қосымша жабдықтар», «Тасымалдауға және сақтауға арналған жабдықтар» курстары бойынша дәрістік, тәжірибелік және зертханалық сабақтарды өткізді. Өндірістік, танысу, компьютерлік және оқу тәжірибелерін басқарады. «Түрақты жабдықтар», «Қосымша жабдықтар», «Тау кен механикасы», «Тасымалдауға және сақтауға арналған жабдықтар» курстары бойынша оқу құралдары және электронды оқулықтары дайындалды.
2006 жылдың 3 наурызда Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде 05.05.06 – Тау-кен машиналары мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты дәрежесін ізденуге «Қатпарлы конвейердің техникалық деңгейін жоғарылату» тақырыпты диссертациясын қорғады. 2010 жылдың 23 сәур ҚР жоғары білім және ғылым министрлігінің ЖАК шешімімен «Көлік, тауөкен және құрылыс машиналарын жасау» мамандығы бойынша доцент ғылыми дәрежесіне иеленді.
Фундаменталды және қолданбалы ғылыми-техникалық бағдарламалары бойынша ғылыми зерттеулерді өткізуге қатысты. «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығы бойынша бакалавриат және магистратура бойынша мемлекеттік жалпыміндетті білімберу стандарттарының 1, 2 және 3 буынының және 10-дан астам типтік оқу бағдарламаның әзірлеушісі. ИСО 9000: 2000 сериялы халықаралық стандартттарға сәйкес сапа менеджменті жүйесін тексеру сарапшы-аудитордың оқуын және стажировкасын өтті, ҚарМТУ-нің СМЖ құжаттамасының нормабақылаушысы.
Жүргізілетін ғылыми зерттеулердің негізгі бағыты – машинажасау нысандарының беріктігін есептеу теориясының дамуы. 30-тан астам баспа еңбеткері, монография, оқу құралы және электронды оқулықтары бар.

Ғылыми еңбектер

Атауы Баспа, журнал
Исследованиегорно-геологических условий шахты им. Костенко. Труды международной научной конференции «Горно-металлургический комплекс Казахстана: Проблемы и перспективы инновационного развития», 29-20.11.2011г., С.- 56-59
Тау-кен комбайнының кесскіш құралының косқозғалтқышты жетегінің артықшылығы Международная научная конференция «Наука и образование – ведущий фактор стратегии «Казахстан әқіқ»(Сагиновске чтения №4). Караганды: изд-во КарГТУ
Расчет виброизоляциоторов при ударных воздействиях «Уголь» №7, Россия, 2012г.
Model of definition of volumes of extraction in panel ore streams «Nauka I studia» № 13, 2012г. С. 89-91.
Показатели стабильности работы рудника по качеству и производительности Польша, viii международная научно-практическая конференция «DYNAMIKA NAUKOWYCHBADAŃ – 2012», июль 2012 г., с. 68-70
Моделирование работы механизированной крепи в условиях шахты «Саранская» Международный симпозиум «Информационно-коммуникационные технологии в образовании», Казахстан, КарГТУ, 22-23 ноября 2012 г.
Название патента: Секция механизированной крепи Инновационный патент на изобретение№ 26099
Построение модели процессов оптимизации автомобильных перевозок VII научно-практическая конференция «Бъдещето въпроси от света на науката», 17-25 апреля 2012г., Том 39, Технологии, София, «Бял ГРАД-БГ»ООД, С. 77-83.
Расчет гидравлической схемы механизированной крепи IXMIEDZYNARODOWEJNAUKOWI-PRAKTYCZNEJKONFERENCJI “WYKSZTALCENIEINAUKABEZGRANIC-2013” Volume 47 Technicznenauki, 07-15 августа 2013 г. C 3-7
Опыт оценки устойчивости подземных выработок Международная научно-практическая конференция «Наука и образование – ведущие факторы Стратгии «Казахстан – 2050», Сагиновские чтения №5, 20-21 июня 2013г.С. 228-229.
Обзор современного состояния и применения механизированных крепей и насосных станций на шахтах Кузбасса Международная научно-практическая конференция «Наука и образование – ведущие факторы Стратгии «Казахстан – 2050», Сагиновские чтения №5, 20-21 июня 2013г., С. 225-227.
Тау-кен байыту комбинаттары гидротранспортынның жүйесінің құрылғыларының техникалық жағдайның оқиғалар ағашын тұрғызу Труды международной научно-практической конференции «Наука, образование и производство – ведущие факторы стратегии «Казахстан -2050» , Савиновские чтения №6, часть 3, 27 июня 2014 г.
Проблема нравственного и патриотического воспитания молодежи Труды Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы воспитания Нового Казахстанского Патриотизма» , 14 июня 2014 г.
Расчет гидравлической схемы механизированной крепи Журнал «Технические науки», том 47, 15.08.2013