Мақашева Астра Мүндукқызы

image001
image-1

Машина жасау факультеті

Ғылыми дәрежесі: техника ғылымдарының докторы

Ғылыми атағы: профессор

Лауазымы: «Нанотехнологиялар  және Металлургия» кафедрасының профессор

Биография:

Мақашева (Тұрдуқожаева) Астра Мүндукқызы – Ж. Әбішев ат.  Химия-металлургиялық институтының бас ғылыми қызметкері, техника ғылымдарының докторы, профессор, ақпараттандырудың Халықаралық академиясыныңакадемигі,2005 жыл үшін ғылым, техника және білім беру саласында Қазақстан Республикасының Мемлекетік сыйлықлауреаты, Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті Қоры сыйлығының  лауреаты– 2011 ж. үшін ғылым мен техника саласында ұлт лидері.

1998 ж. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды мемлекеттік  университетін «Химия оқытушысы» мамандығы бойынша аяқтады және осы жылы Химия-металлургиялық институтының аспирантурасына түсті.Уақытынан бұрын 2001 ж. «Физикалық химия» мамандығы бойынша химия ғылымдарының кандидаты дәрежесіне диссертация қорғады.

2001 жылдан 2002 жылға дейін Ж. Әбішев ат.  Химия-металлургиялық институтының энтропия –ақпараттық талдау зертханасының  аға ғылыми қызметкері болып жұмыс атқарды. 2002 жылдан 2006 жылға дейін аталған институттың жетекші ғылыми жетекшісі болды. 2006 ж. Химия-металлургиялық институтының докторантурасына түсті.

2009ж. «Металлургиялық процестер теориясы» мамандығы бойынша техника ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алды және осы жылы  «Металлургия» мамандығы бойынша ғылыми атағын иеленді.

2009 ж. – Ж. Әбішев ат.  Химия-металлургиялық институтының аға ғылыми қызметкері.

2011 ж. – Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің нанотехнология және металлургия кафедрасының профессоры

2002-2004, 2004-2006, 2006-2008, 2008-2010 және 2010-2012 жж. ҚР талантты жас ғалымдар арналған Мемлекеттік ғылыми стипендиаты болды.

2001 жылдан 2011 жж. аралығында Ж. Әбішев ат.  ХМИ жас ғалымдар мен мамандар Кеңесінің төрайымы болды.

2007 жылдан 2017 жылға дейін Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті Қорының жас ғалымдар Кеңесінің мүшесі болды.

2010-2011 жж. ҚР БҒМ ғылым Комитетінің  кандидаттық және  докторлық  дәрежесін тағайындау жөнінде сараптама кеңесінің мүшесі болып табылды.

А.М. Макашеваның ғылыми жетекшілігімен 3 кандидаттық диссертация, 11 магистерлік диссертация қорғалды, қазіргі уақытта алты  магистерлік диссертацияға жетекшілік етуде.

Барлық кезең ішінде 350 жоғары ғылыми еңбектер, оның ішінде 8 монография, қалғандары шетел және отандық рецензияланатын журналдарда жарияланған.

2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде 6D070900 «Металлургия» мамандығы бойынша философия ғылымдарының докторы (PhD), профильдегі доктор атағын алу үшін докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің төрағасы.

Жұмыс телефон: 8(7212) 565935 доб. 1024

Ішкі телефон: 1024

Электронды почтамекен -жайы: astra_mun@mail.ru

Ғылыми еңбектері:

 1. V.P. Malyshev, A.M. Makasheva, N.S. Bekturganov. Viscosity, fluidity and density of substances. Aspect of Chaotization. – Lambert: Academic Publishing, 2013. – 340 р.
 2. Malyshev V.P., Makasheva A.M., Suleimenov T. Cluster-Associate Model for the Temperature Dependence of the Viscosity and the Density of Aluminum // Russian Metallurgy (Metally). – 2015. – № 6. – P. 443-445.
 3. Malyshev V.P., Makasheva A.M., Zubrina Ju.S. United probabilistic nature and model of chemical and mechanical reactions of consecutive destruction of substance // American Journal of Physical Chemistry. – 2015. – Vol. 4, № 6. – P. 42-47.
 4. Малышев В.П., Макашева А.М., Зубрина Ю.С. Влияние взаимного противодействия стерического и активационного факторов на эффективность процесса измельчения // Обогащение руд. – 2016. – № 1. – С. 22-26.
 5. Малышев В.П., Макашева А.М., Бугаева Я.А., Зубрина Ю.С., Кажикенова А.Ш. Кластерно-ассоциатная модель температурной зависимости динамической вязкости оксида алюминия // Современная электрометаллургия. – 2016. – № 4. – С. 51-53.
 6. Малышев В.П., Макашева А.М., Кайкенов Д.А., Зубрина Ю.С. Случайная природа и вероятностная модель измельчения материалов. – М.: Научный мир, 2017. – 260 с.
 7. Макашева А.М., Бугаева Я.А., Малышев В.П., Кажикенова А.Ш. Кластерно-ассоциатная модель температурной зависимости динамической вязкости хлорида кадмия // Материаловедение. – 2017. – № 4. – С. 46-48.
 8. V.P. Malyshev, A.M. Makasheva. Equilibrium interpretation of the liquid viscosity and its use for the partial expression of the temperature dependence of melts viscosity on state diagrams // Journal of Materials Science and Engineering B. – 2018. – V. 8. № 3. – Р. 91-99.
 9. Малышев В.П., Макашева А.М. О возможности описания динамической вязкости в зависимости от состава сплава и температуры по диаграммам состояния // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 2018. – № 9. – С. 743-749.
 10. Малышев В.П., Макашева А.М. Распределение Больцмана как основа универсального выражения энергии активации вязкого течения, химических реакций и механического разрушения // Цветные металлы. – 2018. – № 10. – С. 6-12.
 11. V.P. Malyshev, A.M. Makasheva. The concept of randomized particles as the Basis of Cluster and Associate Theory Viscosity and Flow// Journal of Materials Science and Engineering A. – 2018. – №8 (9-10). – Р. 173-184.
 12. V.P. Malyshev, A.M. Makasheva. Determination of the Dynamic Viscosity of Liquid Alloys from the Phase Diagram // Steel in Translation, 2018. – Vol. 48, No. 9.- Р. 578–584.