Әлкен Салтанат Хамзақызы

жжж (1)Факультет: Машина жасау
Кафедра:  Шет  тілдері
Лауазымы:  оқытушы
Ғұмырнама:
Әлкен Салтанат Хамзақызы 14.08.1983  жылы  Қарағанды облысының  Қарағанды қаласында дүниеге  келген.
2003 жылы Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік университетінің шет тілдер факультетіне оқуға түсті, 2006 жылы «Шет тілдер оқытушысы (ағылшын және неміс тілдер)» мамандығын иеленіп бітірді.
2008-2011 жылдар аралығында Қарағанды қаласының №59 орта мектебінде ағылшын тілі мұғалімі ретінде қызмет атқарады.
2011-2013 ж.ж. Қарағанды Мемлекеттік Медицина университетінің «Шет тілдер» кафедрасында ағылшын тілі оқытушысы қызметін атқарды.
2013-2016 жылдар аралығында Қарағанды Мемлекеттік Техникалық университетінде ағылшын тілі оқытушысы қызметі бойынша жұмыс істеді.
2016 -2017 ж.ж. Қарағанды Мемлекеттік Медицина университетінің «Шет тілдер» кафедрасында ағылшын тілі оқытушысы қызметін атқарады.
2017 жылдан бастап Қарағанды Техникалық университетінің «Шет тілдер» кафедрасында ағылшын тілі оқытушысы қызметі бойынша жұмыс істейді.

ғылыми  басылымдардың, ҚР Әділет министрлігінде  тіркелген  зияткерлік  құқығы  жөнінде  сертификатының, 3 оқу   басылымының,  1 электрондық  оқыту басылымының, 1 слайд-дәрісінің және 1 мультимедиялық  презентацияның  авторы.

  1. The method of control and evaluation of the students’ achievements on the discipline «The foreign language» in non-linguistic higher educational establishments//«Наука и образование в XXI веке» ғылыми-практикалық конференция матеиалдары, Тамбов, 12 бөлім; 2013.-Б. 8-9.
  2. Шет тілі сабақтарында ойын технологияның әдістерін қолдану мүмкіндіктері // «Новое слово в науке: стратегия устойчивого развития экономики регионов»   VIIIхалықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 2014. Шымкент: – УниверситетМирас. – Б.63-69.
  3. Шет тілі сабақтарында ойын технологияны қолдану мүмкіндіктері //«Наука и образование в современном мире» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 21-22 ақпан 2014 год, Қарағанды: университет «Болашақ» том 9.-Б.76-78.
  4. Mobiletechnologyinforeignlanguagelearning ////«Наука и образование в XXI веке» ғылыми-практикалық конференция матеиалдары, Тамбов, 2014.-Б. 8-12.
  5. Analysis of the educational system for the study of technical profile language by Kazakh students //European Journal of Natural History, № 3, 2014.-Б. 3-9. Импакт фактор 0,332.
  6. Formation of core competencies in learning of students // «Excellence in English teaching and research for better learning outcomes» халықаралықғылыми-практикалықконференцияматериалдары, Шымкент, 28-29 сәуір 2015 – Б. 56-64.
  7. Language practice for Mechanical Engineering «Машинажасау» мамандықстуденттеріүшінкәсіби-бағытталғаншет тілі бойынша әдістемелік құрал, Қарағанды: ҚМТУ басылымы, 2016.-80 б.
  8. Automatics and Robotics Қр Әділет министрілігінде тілкелген зияткерлік құқығы жөнінде сертификат №256 2 желтоқсан 2016.
  9. Realization of principles of multilingual education in extra-curricular activities at Foreign Languages Department of KSMU // «Проблемы, опытиперспективыподготовкиполиязычныхспециалистов» семинар материалдары, Қарағанды, ҚММУ, 11 мамыр 2017.
  10. Workbook on the Professional-oriented English language for the students of the specialty «Technology of pharmaceutical production» //Кәсіби-бағытталғаншет тілі бойынша әдістемелік құрал, Қарағанды: ҚММУ басылымыКГМУ, 2017.-80 б.

Ғылыми және педагогикалық мүдделері:
Ағылшын тілін шет тілі ретінде оқыту
Кәсіби және педагогикалық білім, оның ішінде техникалық
Интерактивті әдістерін қолдану
Шет тілдеріндегі кәсіби бағдарланған оқыту

Ішкі телефон: 11-52
E-mail: s.alken@kstu.kz