Ахметова Динара Рашидовна

Ahmetova-Dinara-RashidovnaШет тілдер кафедра аға оқытушысы

АҚШ елшілігінің халықаралық бағдарлама түлегі

TESOL (АҚШ) ағылшын тілі оқытушыларының Халықаралық Амарикандық одақ мүшесі

Ағылшын тілі оқытушыларының Қазақстан Ассоциация мүшесі (KazTEA)

Білімі:
1992-1996 жж. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, шет тілдер факультеті, «Шетел тілі: екі шет тілі» мамандығы.
2015 – 2017жж. «Кәсіби оқыту» мамандығы бойынша магистратура, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, педагогикалық ғылымдар магистр дәрежесі берілді.
2018 – қазіргі уақытқа дейін «Шетел тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша докторантура, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті.

Жұмыс тәжірибесі:
1996-1998 Қазақстан- Америка ағылшын мектебінде ағылшын тілі оқытушысы.
1998 – 1999 Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі. ҚР СІМ орталық аппараты мен шетел мекеме қызметтерін қамтамасыздандыру департаментінің бас маманы.
1999 – 2006 «Friendship» Жеке меншік Орта Білім мекемесі. Ағылшын тілі оқытушысы.
2006–2010 Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. Ағылшын тілі оқытушысы.
2010-2011   Friendship» Жеке меншік Орта Білім мекемесі. Ағылшын тілі оқытушысы.
2011-2018 Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. Шетел тілдер кафедра аға оқытушысы.

Халықаралық ұйымдардағы кәсіби мүшелік:
Ағылшын тілі оқытушыларының Қазақстан Ассоциация мүшесі (KazTEA)
TESOL (АҚШ) ағылшын тілі оқытушыларының Халықаралық Амарикандық одақ мүшесі

Ғылыми-академиялық гранттар, марапаттаулар:
2013 ж. ELF халықаралық бағдарлама (English Language Fellow Program) visiting professor, Georgetown University, Washington D.C., USA

Ғылыми – әдістемелік жұмыстар:
20-данастамғылымижәнеоқу- әдістемелікжұмыс, сонынішіндеоқулықтар, импактфакторменғылымимақалалар, электрондыоқулықтаржәнет.б.

  1. К вопросу о полиязычии в вузах Казахстана. // ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (25-26 қараша 2011ж.)
  2. Информационно-коммуникативные технологии в обучении иностранному языку в вузе. // ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (16-17 ақпан 2012 ж.)
  3. «English for Designers and Architects». Мультимедиялық электронды оқу құралы
  4. Project-based Language Training. European Researcher. International Multidisciplinary Journal. ISSN: 2219-8229
  5. Использование мультимедийных средств на занятиях английского языка. // Евразиялық ғылымдар одағы (ЕСУ), №4 (13)/2015. ISSN2411-6467
  6. Изучения опыта в обучении профессионально ориентированному иностранному языку в технических вузах зарубежных стран и Республики Казахстан. // Молодой ученый № 1, бет 472-475

Ғылыми және педагогикалық мүдделері:
Ағылшын тілін шет тілі ретінде оқыту
Кәсіби және педагогикалық білім, оның ішінде техникалық
Компьютерлік лингводидактика, қашықтықтан оқыту, білім берудегі АКТ
Шет тілдеріндегі кәсіби бағдарланған оқыту

E—mail: akhmetodi@rambler.ru, d.akhmetova@kstu.kz