Копобаева Айман Ныгметовна

Копобаевой Айман Ныгметовны
image-1

Факультет Тау кен

Кафедра «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау»

Ғылыми (академиялық) дәрежесі PhD докторы

Лауазымы Доцент міндетін атқарушы

Копобаева Айман Нығметовна 1987 жылы туған, 2009 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» бакалавриат мамандығы бойынша үздік бітірген. 2011 жылы магистратураны сол мамандық бойынша үздік бітірді.

Копобаева Айман Нығметовна өзінің еңбек жолын магистратурада «Геофизика және геология» кафедрасының ассистенті лауазымынан бастаған (2009-2013 ж.ж.), одан әрі сол кафедрада оқытушы болып жұмыс істеген (2013-2014 ж. ж.), кейін 2014-2021 ж. ж. аралығында «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» кафедрасында аға оқытушы болып, 2021 жылдың қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа дейін «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КЕАҚ-да осы кафедрада доцент м.а. лауазымында жұмыс істейді.

«Аймақтық геология және геотектоника», «Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау», «Қатты пайдалы қазбалардың геологиясы мен геохимиясы», «Қазақстанның геологиясы мен минералдық ресурстары»пәндері бойынша дәрістердің авторлық курстарын әзірледі және жүргізді. Негізгі ғылыми қызығушылықтары – сирек элементтер геохимиясы, көмір геохимиясы және аймақтық геология саласымен байланысты.

2020 жылы докторантураны бітіргеннен кейін диссертацияны сәтті қорғап, философия докторы (PhD) дәрежесін алды.

2009 жылдың қаңтар айында бакалавриатта оқып жүрген кезінде жапондық Tokyo boeki компаниясынан, сондай-ақ “KazEnergy” мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қазақстандық қауымдастығынан (сертификат) үздік оқуы және ғылыми саладағы жетістіктері үшін екі рет стипендиямен марапатталды.

2018 жылғы 14-21 сәуір аралығында жаратылыстану мұражайының “CERCAMS” ғылыми орталығында (Лондон, Ұлыбритания (сертификат)) шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтті.

Жинақталған тәжірибе Копобаева Айман Нығметовнаға ҚР БҒМ ҒК гранттық қаржыландыру конкурстарына қатысуға және ұсынылған жобаларға гранттар ұтып алуға мүмкіндік берді. А. Н. Копобаева «Жас ғалым 2022-2024» конкурсы бойынша «Көмірдегі жарылғыш вулканизм өнімдерін сәйкестендіру мақсатында Қарағанды көмір бассейні шөгінділерінің минералдық-геохимиялық ерекшеліктерін зерттеу» тақырыбында, 20.05.2022 ж. №120 ЖҒК3 шарты бойынша ГҚ жобасының ғылыми жетекшісі болып табылады. Сондай-ақ, ол «Шұбаркөл кен орнының тонштейндерінің (көмір қабаттарындағы сазды қабаттар) минералдық-геохимиялық ерекшеліктерін зерттеу» тақырыбы бойынша гранттық қаржыландыру бойынша «Жас ғалым 2020-2022» конкурсы бойынша 15.05.2020 ж. №64 шарт бойынша жобаның орындаушысы болды. 2022 жылдың желтоқсанында жас ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендияны жеңіп алды.

Копобаева А. Н. ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде: кларк-шоғырлану изолинияларында жаңа буынның геохимиялық карталарын құру әдістемесін; жаңа геохимиялық карталарды пайдалана отырып, кенді және кендісіздерге литохимиялық аномалияларды бұзу әдістемесін; сирек металл кен орындарын болжау әдістемесін әзірлеп, сынақтан өткізді.

Копобаева А.Н. жүргізіліп жатқан зерттеулердің нәтижелері «Центрказнедра» АД және «GeoTec» ЖШС геологиялық барлау ұйымдарының тәжірибесіне енгізілді. Сондай-ақ, жұмыс нәтижелері Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетінде «Болжау мен кен орындарын іздеудің заманауи әдістерін кешендеу» пәні бойынша докторанттардың оқу процесінде қолданылады.

Копобаева А. Н. көмір геохимиясы және аймақтық геология саласында ГҚ шеңберінде зерттеулер жүргізеді. Сонымен қатар, А. Н. Копобаеваның ғылыми қызметі сирек және сирек жер металдарының геохимиясын зерттеумен тығыз байланысты. Бұл бағыт өзекті болып табылады және ол шешетін міндеттер Қазақстан Республикасының минералды-шикізат базасын кеңейту үшін болжамды критерийлер мен іздеу белгілерін әзірлеу кезінде қолданылады.

Копобаева А.Н. 50-ден астам ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектердің, оның ішінде 1 монография, 10-нан астам оқу құралдарының, 7 СИС авторы. Scopus деректер базасына кіретін рейтингтік журналдарда 8 мақала және талдауды дамыту, сондай-ақ КОКСОН базасына кіретін журналдарда 8 мақала жарияланды (тізім ғылыми еңбектермен ұсынылған). Scopus және Web of Science Хирш индексі = 2. 

Негізгі бес ғылыми еңбектің тізімі:

  1. Amangeldikyzy A., Kopobayeva A.N., Bakyt А., Blyalova G.G., Ozhigin D.S. Mineralogy and geochemistry of the Shubarkol deposit jurassic coals // Известия Национальной Академии Наук Республики Казахстан. Серия геологии и технических наук. – Алматы: НАН РК, 2021. – №5 (449). – С. 23-31. https://doi.org/10.32014/2021.2518-170X.94. Процентиль в Scopus47.
  2. Parafilov, V.I., Amangeldikyzy, A., Portnov, V. S., Kopobayeva, A. N., Maussymbayeva, A. D. (2020). Geochemical specialization of the shubarkol deposit coals. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (5), 5-10. doi:10.33271/NVNGU/2020-5/005. Процентиль в Scopus43.
  3. Kopobayeva A.N., Portnov V.S., Kim S.P., Amangeldykyzy A., Askarova N.S. (2021). Tectonic factors of impurity elements accumulation at the Shubarkol coal deposit (Kazakhstan). Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021(5), 11-15. doi:10.33271/nvngu/2021-5/011. Процентиль в Scopus 43.
  4.   Копобаева А.Н., Портнов В.С. Исследование закономерностей распределения редких элементов (Вe, W, Mo) в горных породах Центрального Казахстана. Карагандинский технический университет. – Караганда: Изд-во КарТУ, 2021. – 200 с.
  5. Kopobayeva A.N., Blyalova G.G., Bakyt А., Portnov V.S., Amangeldikyzy А. The nature of rare earth elements accumulation in clay layers and coals of the Shubarkol deposit   //Известия Национальной Академии Наук Республики Казахстан. Серия геологии и технических наук. – Алматы: НАН РК, 2022. – № 2 (452). – С. 117-130. https://doi.org/10.32014/2022.2518-170X.164№ Процентиль в Scopus47.