Кенетаева Айгуль Акановна

Айгуль
image-1

ТҮЙІН

 

 • Кенетаева Айгуль Акановна
 • Туған жылы: 17.09.1964г.
 • Байланыс мәліметтері: aigul_tate@bk.ru
 • Оқытушы (толық
 • 2010-2012ж.ж.- ҚарМТУ бакалаврі. Тау-кен ісі.
 • 2014-2016ж.ж.- ҚарМТУ техника ғылымының магистрі, научно-педагогическая магистратура по специальности 6М070600 «Геология және пайдалы қазбалар орынын барлау».

2019-2023ж.жБишкек қаласындаАсаналиев атындағы ҚТМУ аспирантураны оқыған.

 • Жұмыс тәжірибесі:10.01.2005ж. Геофизикажәне геология кафедрасында инженер; 01.11.2006ж. Физикакафедрасына инженер болып ауысты; 01.09.2009ж. Физика кафедрасында Оқытушы лауазымына ауысты 1.09.2016ж. /08.01.18ж- 30.06.18ж: 1.09.2018ж. каф ГРМПИ оқытушы болып қабылданды;
 • Негізгі ғылыми қызығушылықтары: инженерлік геология, топырақтану, мәңгі тоң туралы ғылым, гидрогеология, инженерлік зерттеулер, қоршаған орта

инженерлік геологиясы, төрттік геология, геоморфология, қазіргі тектоника, геоэкология, мұнай және газ геологиясы, инженерлік геномия, жер туралы ғылымдар, тау-кен геологиясы, көмір қабатының газ құрамын зерттеу.

 • Жетістіктері: соңғы 5 жылдағы келесі жарияланымдары: ғылыми-практикалық конференциялардың баяндамаларының 90-нан астам жарияланымдары бар; KKSON деректер базасына енгізілген журналдардағы 3 мақала; RSCI деректер базасына енгізілген журналдардағы 12 мақала, Scopus деректер базасына енгізілген журналдағы 9 мақала; 6 – Web of Science, 2 монография,           4 оқу құралы, 4 Еуразиялық патент, 5 Республикалық патент, 4- Авторлық құқық объектілеріне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктер.
 • Марапаттар2016г. Алғыс ректордан.

Келесі пәндер бойынша практикалық және зертханалық сабақтар өткіземін: 2023-2024 оқу жылы:

№ п/п Наименование дисциплины Курс-Семестр Лекций в неделю, (ч) Лабораторных работ в неделю, (ч) Семинарских занятий в неделю, (ч)
1 Геология негіздері 2/3 2
2 Основы геологии 2/3 2
3 Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения 2/4 2
4 Өзара алмастыру, стандарттау және техникалық өлшемдер 2/4 2
5 Геостатистика и компьютерные моделирование МПИ 2/4 2
6 Пайдалы қазба кен орындарының геостатистикасы және компьютерлік модельдеу 2/4 2

 

- Геология және пайдалы қазбалар орынын барлау кафедрасының студенттерніңжұмысқа орналасуына жауапты, (ГПР-23-2 тобының жетекшісі (аптасына 2 сағат). Қосымша төлемсіз.

 • Біліктілікті арттыру 5 жыл: (ҚарМТУ 2014 ж.);(Мәскеу, 30 сәуір 2015 ж.). «Азимут Геология» ЖШС (2023 ж.), ҚарМТУ (ЦИП, ДРТСУ) (2023 ж.), түрлі деңгейдегі семинарларды тыңдау (2014, 2017, 2018, 2019, 2023 ж.).

Тілдерді білу: ана қазақ, орыс тілін жетік, ағылшын тілін А2 деңгейі (сертификат бар).

Жарияланған ғылыми еңбектердің сілтемесі: HIRSCH INDEX – 2.