Кенетаева Айгуль Акановна

Айгуль
image-1

Факультет Тау кен

Ғылыми дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі

Қызметі: оқытушы

Кенетаева Айгуль Акановна,
1964 жылы туған, ұлты-қазақ,  Казақстан Республикасының азаматшасы, білімі жоғары, техника ғылымының  магистрі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің  «Тау-кен» бакалавр мамандығын  бітірді.«Геология және пайдалы қазбалар кенорнын барлау» мамандығы бойынша техника  ғылымының магистрі.,оқытушы.2016-2018 ж.ж. аралығында 6М070600 «Геология және пайдалы қазбалар кенорнын барлау» кафедрасында оқытушы қызметін атқарады.«Жалпы және тарихи геология», «Петрография», «Құрылымдық геология» «Мұнай және газ», «Гидрогеология негіздері», «Пром типы МПИ», пәндері бойынша зертханалық және тәжірибелік сабақтар жүргізеді.Қазақ тілінде syllabus шығарды:

1.«Кеніштік және шахталық геология», (Кенетаева А.А., 2018 ж.)

2.«Геохимия», (Кенетаева А.А., 2018 ж.)

3.«Жалпы және тарихи геология» (Кенетаева А.А, 2018 ж )

4. «Геофизикалық жабдықтар және құралдар», (Кенетаева А.А., 2018 ж.)

5.«Гидрогеология негіздері», (Кенетаева А.А., 2018 ж.),

6.«Общая и историческая геология», (Кенетаева А.А., 2018 ж.)

     Кафедрада оқу кестесіне жауапты, ГАК техникалық хатшы (қазақ және орыс тілінде) жұмыстарына жауап береді.

 1. Certificate MTRIZ JUNIOR engineering of graduating student, September 8-11, 2014. KarSТU
 2. 2. Біліктілікті арттыру куәлігі 772400897574, (72 часа) г.Москва, 30. 04. 2015г.ФГБОУ ВПО “Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе” МГРИ-РГГРУ
  1. «Подробное изучение методологии комплексных космоаэрогеофизических и наземных геофизических работ с целью изучения месторождений полезных ископаемых, обработка и интерпретация данных». Сертификат, КФ ТОО «Азимут Геология», 21.06.2017г.

  4. Біліктілікті арттыру: «Инженерной педагогики» курсын, «Латын әрпіне көшу: тарих, мәселе және перспектива». Сертификат, (72 сағ) 12.03-16.03.2018г.

  Яз.курсы Basic English (Module 2 -40сағ; Module3-40 сағ,Сертификат

  5. Научные разработки:

  1. МОНОГРАФИЯ -«Некоторые аспекты исследования газоносности пласта К10 в условиях шахты Абайская УД АО АМТ»

  Е.Н.Филимонов, В.С.Портнов, В.В.Егоров, Ю.Ю.Стефлюк, А.А.Кенетаева.

  1. «Monitoring the Heat of Combustion of Solid Fuel by Neutron-Gamma Spectrometry». Yu. N. Pak, Zh. S. Nuguzhinov, D. Yu. Pak, B. K. Balbekova,.and A.A.Kenetaeva,.Koks I Khimiya, received May 31, 2018. Scopus.

  Кафедрада жұмыс істей жүріп 44 аса ғылыми статья мен тезистері басылып шықты. Қазіргі уақытта ГПР-15-2 тобының кураторы.

  2016ж.Тау-кен факультетінде оқу ісі жөніндегі орынбасары болды.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ СТРАТИФОРМНЫХ ФОРМАЦИЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛОВ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ПОЛЯРИЗОВАННОМ СВЕТЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛОВ В СХОДЯЩЕМСЯ СВЕТЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАНА В УГОЛЬНОМ МАССИВЕ

НЕГІЗІНДЕ ОНЫҢ КҮЙІН ЗЕРТТЕУ КӨМІР МАССИВІНІҢ ТАБИҒИ ГАЗДЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ

Жұмыс телефон: 56-78-42

Ішкі телефон: 2037

Адрес электронной почты: a.kenetaeva@mail.ru

Ғылыми жұмыстар