Калияскарова Айжан Жасулановна

 

Калияскарова
image-1

Аты-жөні, туған жылы: Калияскарова Айжан Жасулановна, 1978 ж.
Телефон, e-mail: +7-778-312-44-00, kaliyaskarova.aizhan@mail.ru
Лауазымы: КА және ЕҚ кафедрасының доценті.
Білімі: Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, қолданбалы экология, 1999ж. т. ғ. к., доцент.
Бөлімшеде жұмыс істеу: 2005 ж., ҚарМТУ, КА және ЕҚ, доцент.
Басқа бөлімшелердегі жұмыс: КА және ЕҚ кафедрасы: ассистент, аға оқытушы, КА және ЕҚ кафедрасының доценті (2018ж).
Негізгі ғылыми қызығушылықтары: еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау.
Соңғы 5 жылғаарналғаннегізгібасылымдар:
Suleimenov N. M. 1* , Shapalov Sh. K. 2 , Khodzhayev R. R. 3 , Shaikhova G. S. 4 , Kaliyaskarova A. Zh. 5 , 6Kakenova M.Zh. “Computerized Analytical system for Assessing Fire and Environmental Safety of Mines in the Karaganda Coal Basin “журналы” International Journal of Engineering Research and Technology”, 2020, – Үндістан, № 6.

А. Ж. Калияскарова, А.З. Тіленшеева “Ҿндірістегіеңбекмотивацияныңпроблемалары ” “Ғылым, білім және өндіріс интеграциясы-Ұлт жоспарын іске асырудың негізі” халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері” (Сағыновоқулары №14) 16-17 маусым 2022 ж. 1 бөлім.

Қалияскарова А. Ж., Тіленшеева А. З . ” Мотивация арқылы жұмыс орнында қауіпсіз еңбек жағдайын құру «Қазақстан-2050″Стратегиясын іске асыруға жастар ғылымының қосқан үлесі” Республикалық студенттік ғылыми конференциясының еңбектері» 3-бөлім.

А. ж. Қалияскарова, м. ж. Какенова, г. С. Тілеулесова” Кәсіпорындағы өндірістік тәуекелдерді бағалау” (Әбілқас Сағынов атындағы карта КЕАҚ университетінің №3 еңбектері) 2022ж

А.Ж. Қалияскарова, а. з. Тіленшеева, А. Ж. Ахметова «Мотивацияның қолданылған әдістеріне талдау және олардың өндірістегі тәжірибесі»(Әбілқас Сағынов атындағы №1 карта КЕАҚ университетінің еңбектері) 2023ж.

Калияскаро А. Ж., Балабас Л.х., Ахметова А. Ж., Саттарова г. С. Шаң ағынының динамикасын зерттеу негізінде шаңды тиімді тұндыру шарттары. Университеттің Еңбектері, Қарағанды: ҚарМТУ, 2019, №3, 70-73 ББ.

Акимбекова Н.Н., Нұрғалиева А. Д., Калияскарова А. А., Саттарова Г. С., Ахметова А. Ж.

Тосқауыл ұңғымасындағы газдың қозғалысын анықтау. Университеттің Еңбектері, Қарағанды: ҚарМТУ, 2020, №3, 62-65 ББ.
Пәндер мен курстар:
Бақылау әдістері мен құралдары (дәрістер – 2, аптасына сағат).
Экология және тіршілік қауіпсіздігі (дәрістер – 2, аптасына сағат).
Еңбек қорғауды басқару жүйесі (дәріс – 1, аптасына сағат).
Басқа міндеттер: кафедралық магистратураға жауапты, куратор.
Біліктілікті арттыру:
“Білім беруде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану”біліктілігін арттыру туралы Сертификат. 04.05.2023-18.05.2023.

“Еңбек қауіпсіздігі саласындағы мамандарды даярлау кезіндегі инновациялық білім беру технологиялары”біліктілігін арттыру туралы Сертификат. 04.04.2022 ж. – 21.04.2022 ж. “Еңбекті қорғау және өндірістік қызметтің қауіпсіздігі талаптарын қамтамасыз етудің арнайы мәселелері” біліктілігін арттыру туралы Сертификат. 29.05.2023 ж. – 10.06.2023 ж. “ГеоМарк” ҒЗО тағылымдамасы 20.05.2019-01.06.2019 ж. “Киберкультура, кибергигиена және үлкен деректермен жұмыс”біліктілікті арттыру сертификаты. 18.10.2021-28.10.2021. “Педагогикалық шеберлікті жетілдіру” біліктілікті арттыру туралы Сертификат. 2211.2021-26.11.2021.