Исагулова Диана Аристотелевна

Isagulova D.A.

Машина жасау факультеті

Ғылыми дәрежесі: PhD докторы

Лауазымы: «Нанотехнологии и металлургия» кафедрасының аға оқытушысы

Исагулова Д. А. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетіне 2004 жылы түсті. 2008 жылы “Машина жасау” мамандығы бойынша оқуды үздік бітірді. Жұмыс және оқу барысында өзін адал, атқарушы студент ретінде ақыл-ойдың ғылыми қоймасымен көрсете білді. Әр түрлі деңгейдегі ғылыми конференцияларға үнемі қатысады, оқу барысында 4 ғылыми жұмыс жарық көрді. 2008-2010 ж. ж. аралығында Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің 6N0712 “Машина жасау” мамандығы бойынша ғылыми-педагогикалық магистратурада оқыды, 2010 жылы магистр академиялық дәрежесі берілді. 2010 жылдан 2013 жылға дейін 6D070900 – “Металлургия” мамандығы бойынша PhD докторантурасында оқыды. 2013 жылдың 12 желтоқсанында Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-да (Алматы қ.) 6D070900 “Металлургия”мамандығы бойынша докторлық диссертация қорғалды. 2014 жылдың 10 сәуірінде 6D070900 “Металлургия”мамандығы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесі берілді.

2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Исагулова Д. А. – Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің “Нанотехнология және металлургия” кафедрасының аға оқытушысы, PhD докторы. На высоком научно-исследовательском уровне Исагуловой Д.А. были выполнены хоздоговорные и госбюджетные НИР с 25 октября 2010 года и по настоящее время выполняются с КарГИУ, АО «Фонд Науки», с КН МОН РК.

Оқу және жұмыс уақытында Д. А. Исагулова өзін ғылыми және педагогикалық міндеттерді өз бетінше қоя білетін білікті ұйымдастырушы, білікті маман ретінде көрсетті. Исагулова Д. А. “Металлургия” және “Материалтану және жаңа материалдар технологиясы” мамандықтарының магистранттары үшін теориялық курстар әзірленді және жүргізілуде “Металл материалдарын жасаудың жалпы мәселелері”,” Экология және қоршаған ортаны қорғау”, “наноқұрылымдарды зерттеудің арнайы әдістері” және т. б., оның ішінде, оқу құралдары (қазақ тілінде), электронды оқулықтар әзірленді. Ол 70-тен астам ғылыми еңбектер, оның ішінде 20 инновациялық патенттер (олардың бірі – Еуразиялық) жариялады. Білім беру үдерісінде қолданылатын 10 оқу құралы, 2 зияткерлік меншік куәлігі қазақ тілінде шығарылды. Д. А. Исагулова алған ғылыми нәтижелер радиаторлар, қазандық секциялары, борлаушы шарлар қалыптарын жасау үшін ауа-импульсті қалыптау машиналарын жасауға, сондай-ақ жұмыс істеп тұрғандарын қайта құруға мүмкіндік берді. “Қарағанды машина жасау консорциумы”ЖШС-да өнеркәсіптік тексеруден өткен машинаның өнеркәсіптік ауа-импульсті басы жобаланып, дайындалды. Құю нысанын газбен тығыздауға арналған құрылғы жүргізілген сынақтан кейін өндіріске пайдалануға жарамды болып танылды және 28.06.13 ж.бастап “Қарағанды машина жасау консорциумы” ЖШС-не 58 млн. теңге экономикалық тиімділігі бар енгізілді.

Қазіргі уақытта Исагулова орындаушы болып табылады: №BR05236295 “металлургиялық агрегаттардың бөлшектерін алу үшін тозуға төзімді материалдарды өндіру және өңдеу технологияларын жасау, әзірлеу және енгізу” бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру бойынша (ҚР БҒМ ҒК-мен 2018 жылғы “20″ наурыздағы №217 шарт); №АР05130026 гранттық қаржыландыру бойынша ” Разработка и внедрение производства песчано-смоляных форм при стационарлы емес қысым кезінде дайын өнім сапасын жақсарту мақсатында» (ҚР БҒМ ҒК-мен 2018 жылғы “16″ наурыздағы №198-6 шарт).

Педагогикалық және ғылыми қызметтегі жетістіктері үшін Құрмет грамотасымен және дипломмен марапатталды. Исагулова Д. А. оқытушылар мен студенттер арасында құрметпен және беделге ие.

Жұмыс телефоны: 8(7212) 565935

Ішкі телефон: 1082

Электрондық адрес поштасы: isagulovada@mail.ru