Долгоносов Виктор Николаевич

ДВН1
image-1

Долгоносов Виктор Николаевич – МІжГ кафедрасының доценты, техника ғылымдарының докторы.

1987 жылы «Маркшейдерлік іс» мамандығы бойынша Қарағанды политехникалық институтын үздік бітірді және оған «тау-кен инженері– маркшейдер» біліктілігі берілді. 1987 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін МІжГ кафедрасында жұмыс істейді. «Геомеханика», «Тау-кен жыныстарының механикасы және физикасы», «Маркшейдерлік іс», «Геодезиялық өлшемдерді математикалық өңдеу теориясы» және «Маркшейдерлік жұмыстардың дәлдігін сараптау»пәндері бойынша дәріс оқиды.

2004 жылы 25.00.16 – «Тау-кен өндірістік және мұнай-газ кәсіпшілік геологиясы, геофизикасы және тау-кен жыныстарының геометриясы» мамандығы бойынша «Әлсіз құлама негізде ашық кеніш қиябеттерінің тұрақтылығын есептеу тәсілін жетілдіру»  тақырыбына кандидаттық диссертациясын қорғады.

18.08.2009ж.III дәрежелі «Шахтерская слава» белгісімен марапатталған.

2010 жылы докторлық диссертациясын қорғады, 29.06.2010ж. бастап  техника ғылымдарының докторы.

04.05.2011ж.  КНАСОН  ҚР БҒМ доценті атағы берілді, геодезия және маркшейдерия мамандығы бойынша доцент.

Старостина О.В. ҚарМТУ МІжГ кафедрасының Қазақстанның тау-кен өнеркәсіптерімен шаруашылық келісімдерін орындау аясындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенді қатысады. 6М074900 – «Маркшейдерлік іс» мамандығы бойынша оқитын магистранттармен ғылыми айналысады. 170 астам ғылыми жұмыстары, соавторлықта 8 монография, 6 оқу әдістемесі, ҚР БҒМ грифымен 4 кітабы және 50 астам әдістемелік нұсқаулары, ИВ, БВ және СЛ басылып шықты.

«Тау-кен ғылымы Академиясы премиясының Лауреаты»  премиясымен марапатталған және 29.10.2011 жылдан  А.М.Терпигорев атындағы  премиясы берілген.

2011-2012 жылдардың маңызды ғылыми мақалалары:

1. О возможных причинах аварии на СШ ГЭС.  Безопасность труда в промышленности,  № 2, 2011г,  Москва, С. 22 – 26, 5с.  Пак Г.А.

2 Аналитический способ расчета устойчивости откоса на слабом основании неограниченной мощности.  Известия ВУЗов. Горный Журнал. № 2, 2011, Екатеринбург, с. 57 – 64, 8с. Низаметдинов Ф.К., Ожигина С.Б.

3. Исследование взаимосвязи геомеханических и газодинамических процессов на шахтах Карагандинского угольного бассейна. Известия ВУЗов. Горный Журнал. № 4, 2012, Екатеринбург, с. 37 – 45, 9с.  Пак Г.А., Низаметдинов Ф.К., Старостина О.В.;

4. Геомеханические и газодинамические процессы в угольных шахтах: Монография. Караганда: Издательство КарГТУ, 2012, 204 с. Пак Г.А., Дрижд Н.А., Алиев С.Б., Низаметдинов Ф.К.;

5. Повышение эффективности подземных горных работ путем комплексного  управления. Журнал «Уголь», Москва, № 2, 2012 г., с. 11-14, 4с. Алиев С.Б., Мельник В.В.,  Пак Г.А., Низаметдинов Ф.К.;

Жалпы жұмыс мерзімі – 30 жыл.

Оқытушылық жұмыс мерзімі– 13 жыл.

Ғылыми еңбектердің тізімі

Физика и механика горных пород

Физика горных пород

Анализ точности маркшейдерских работ