Бесимбаева Ольга Газисовна

ОГБ1
image-1

Түйіндеме

Т. А. Ә., туған күні:Бесимбаева Ольга Газисовна, 1956 жылғы 25 сәуір 

Жұмыс өтілі: Жалпы еңбек өтілі – 42 жыл; ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі-26 жыл

Лауазымы: Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасының доценті

ЖОО, Мамандығы және Бітірген жылы: Еңбек Қызыл Ту орденді Қарағанды политехникалық институты, 1980 жылы “Маркшейдерлік іс” мамандығы.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: “тау-кен өнеркәсібі және мұнай-газ кәсіпшілігі геологиясы, геофизика, маркшейдерлік іс және жер қойнауының геометриясы” 25.00.16 мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты, ҚарТУ МІжГ кафедрасының доценті, “ТҒҰА” ҚБ корреспондент-мүшесі. 

Бөлімшелердегі жұмыс, жұмысқа қабылдау күнін және атқаратын лауазымын қоса алғанда:

1980 – 1985 ж. – ҚарПТИ геодезия және маркшейдерлік іс кафедрасының ассистенті;
2000 – 2001 ж. – ҚарМТУ Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасының оқытушысы;
2001 – 2011 ж. – ҚарМТУ Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасының аға оқытушысы;
2011 жылдан қазіргі уақытқа дейін – Әбілқас Сағынов атындағы КЕАҚ Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасының доценті

Негізгі ғылыми қызығушылықтары: тау-кен жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін карьердің кемерлері мен ернеулері еңістерінің тұрақтылығын бағалау; ғимараттар мен құрылыстардың деформацияларын аспаптық бақылау; гидротехникалық құрылыстардың жай-күйін мониторингілеу; заманауи электрондық аспаптарды пайдалана отырып аспаптық бақылаулардың дәлдігін талдау.

Негізгі Жарияланымдар:

70-тен астам ғылыми жарияланым, оның ішінде 26 мақала рейтингтік журналдарда, 5 монография, 3 инновациялық патент, 10 САЖ жарияланған. 20 оқу-әдістемелік еңбек, оның ішінде ҚР БҒМ 1 оқулығы, 10 оқу құралы, 8 типтік бағдарлама дайындалды.

Оқу жылында оқылатын пәндер: кен орындарын жер асты тәсілімен игеруді маркшейдерлік қамтамасыз ету, шахта құрылысы кезіндегі жұмыстарды маркшейдерлік қамтамасыз ету, өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс кезіндегі геодезиялық жұмыстар, экономика, картографиялық-геодезиялық өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау, цифрлық карталарды құру мен жаңартуды экономикалық бағалау, картографиялық-геодезиялық жұмыстар өндірісін экономикалық бағалау, даму үшін жобалау қызметінің негіздері жасалған аумақтардағы геодезиялық желілер, Деформациялық үрдістерді мониторингілеу үшін геодинамикалық полигонды жобалау, Табиғи ресурстар мен жер бетінің мониторингі. 

Біліктілікті арттыру:

- 07.04.16 ж.бастап 22.04 дейін. 2016 ж. – Ресей Ғылым академиясының Сібір бөлімшесінің тау-кен ісі Институтында біліктілігін арттырды (Новосибирск қ., Ресей);
- 11.06.16 ж. – 22.06.2016 ж.-”Горный” Ұлттық минералдық-шикізат университетінде (НМСУ) біліктілікті арттыру (Санкт-Петербург қ., Ресей);
- 12.07. 16 ж. – 23.07.2016 ж.-ғылыми-зерттеу геодезиялық, топографиялық және картографиялық институтында (НИҒТКИ) тағылымдама ( Прага қ., Чехия);
- 7.10.16-9.10.16 – “International Practice of the External Evaluation of Education Quality”бағдарламасы бойынша арта оқыту семинарында сарапшылардың біліктілігін арттыру. (Астана қ., Қазақстан);
- 12.10.16 ж. – 29.10.2016 ж. – “ССКӨБ” АҚ кәсіпорнында “аспап массивтерін Лазерлік геосканерлеу” бағдарламасы бойынша тағылымдама (Рудный қ., ССКӨБ АҚ қашар карьері);
- 21.11.16 ж.бастап 30.11.2016 ж. дейін-ИИДМБ-2 “UAS Mapping” бағдарламасы бойынша within the framework of the State Program of Industrial-Innovative Development (SPIID-2) біліктілігін арттыру. Michigan Technological University Dr. E. Levin (Қарағанды, ҚарМТУ);
- 15.05-тен 26.05-кедейін. 2017 ж.-АМТАҚкәсіпорнында “шахтаоқпандарыныңжерастыкешендерінэлектрондық-лазерліктүсірутехнологиясы” бағдарламасыбойыншатағылымдама (Қарағандық., АМТАҚ);
- 2018ж. 2-18 аралығында-инженерлікпедагогикаорталығындабіліктіліктіарттыру;
– ақпан 2019 ж. – “Жоғарыоқуорындарыныңбілімберубағдарламаларынмамандандырылғанаккредиттеу” оқытусеминары, Қазақстандықинженерлікбілімберуқауымдастығы, KAZSEE;
- 8.11-ден 24.11 – гедейін. 2021 ж. – “бакалаврларменмагистранттардыдайындаукезінде ArcGIS геоақпараттықжүйелерінқолданумүмкіндіктері” бағдарламасыбойынша “Геоинфо” ЖШСкәсіпорнындатағылымдама (Қарағандық., “Геоинфо” ЖШС);
- 9.12 – 23.12.2021 – “Интуит” ұлттықАшықуниверситетінде “Интернеттегіқауіпсіздік”курсыбойыншаоқу

Байланыс телефоны: 56-26-27

Республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық кітапхананың ресурстары

Монография – “Гидротехникалық құрылыстарды мониторингілеудің заманауи әдістері” (2016);
Оқу құралдары:

Магистратураға түсушілерге арналған нұсқаулық (2015);

Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс кезіндегі геодезиялық жұмыстар (2016);

Күрделі жұмыстарды орындау кезіндегі Маркшейдерия (2018);

Шахталарды салу кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар (2018);

Картографиялық-геодезиялық жұмыстар өндірісін экономикалық бағалау (2018);

Сандық карталар мен жоспарларды құруды экономикалық бағалау (2018);

GPSTECHNOLOGIES (2019);

Геодезиялық практикум (2020);

Геодезиялық практикум (2020);

Қолданбалы геодезия (2020)