Бекбаева Ләззәт Ақылбайқызы

image-1

Факультет: машина жасау

Ғылыми дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі

Ғылыми атағы: жоқ

Лауазымы: ассистент

Білім:

Қарағанды Мемлекеттік Техникалық Университеті:

- жоғары (күндізгі) (2012-2016 ж. ж.))

– техникалық ғылымдар магистрі-күндізгі бөлім (2016-2018 ж. ж.))

Мамандығы: материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Жұмыс тәжірибесі: өндірістік практика-ТОО “Құрылысмет” (завод РГТО)

Қосымша ақпарат:

Шет тілдерін білу: қазақ және орыс тілдері)

Компьютерді меңгеру: тәжірибелі пайдаланушы деңгейінде (офистік бағдарламалар,Интернет)

Жеке қасиеттері: Жауапкершілік, зейінділік, орындаушылық, білім алу, көп ақпаратпен жұмыс істей білу.

Қызығушылығы мен хоббиі: салауатты өмір салты, өздігінен білім алу, тұлғааралық коммуникация, психология.

Жұмыс телефоны: 8 (7212) 565935 доб. 1024

Ұялы Телефон: +7-775-905-14-94, + 7-708-205-14-94

Ішкі телефон: 1024

Электрондық пошта адресі: lyazzat.bekbaeva@mail.ru

Ғылыми еңбектері:

  1. «Қатты қалпына келтіргіштері бар Лисаковск концентратын күйдіру процесін физика-химиялық зерттеу»

“Ғылым, білім және өндіріс интеграциясы-Ұлт жоспарын жүзеге асырудың негізі” атты Халықаралық ғылыми – практикалық конференция баяндамаларының еңбектері (Сағынов оқулары №11).Қарағанды: Қармту, 2019. – О.5. – Б.198

2. «PHYSICAL AND CHEMICAL RESEARCHES OF THE PROCESS OF THE BURNING OF THE LISAKOVSKY CONCENTRATE WITH SOLID RESTORATORS»

“XXI ғасыр металлургиясы жастар көзімен” атты жас ғалымдар мен студенттердің V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы баяндамаларының еңбектері-Донецк: ДОННТУ, 2019. – Б.39

3. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ТУР» С ПОЛУЧЕНИЕМ БОГАТОГО ЖЕЛЕЗНОГО КОНЦЕНТРАТА

Мақала халықаралық ғылыми-практикалық журналда жарияланды «VІI GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS: CENTRAL ASIA 2019» / № 2(3). Нұр-Сұлтан қаласы / Қыркүйек-қазан 2019  / «ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР» СЕРИЯСЫ»/

4. 5В070900 – “Металлургия” мамандығының студенттеріне “Болат өндіру технологиясы” пәні бойынша курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің редакциялық-баспалық кеңесімен бекітілген оқу құралы, 2019 ж.

5. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине “Технология производства стали” для студентов специальности 5В070900 – “Металлургия”. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің Редакциялық -баспа кеңесімен бекітілген оқу құралы, 2019 ж.