Мағауина Гульбакыт Муратовна

Магауина ГульбакытМашина жасау факультетіШетел тілдері кафедрасы
Дәрежесі : гуманитарлық ғылымдарының магистрі
Атқаратын қызметі: оқытушы

Білімі:
2003-2007 жылдар аралығында «Болашақ»ҚАБИ ЖМ   «Шет тілдері екі шет тілдері» мамандығы бойынша «Ағылшын және неміс тілдері оқытушысы» біліктілігіне ие.
2012-2014 жылдар да Орталық Қазақстан Академиясында «Филолгия» мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар дәрежесін алды.

Жұмыс тәжірибесі:
2007 ж. бері ҚарТУ- дің «Шетел тілдері» кафедрасында ағылшын тілі оқытушысы жұмысын атқаруда.

Ғылыми- әдістемелік жұмыстары:
10 нан асатын ғылыми-әдістемелік жұмыстары бар , ғылыми мақалалар және оқулықтар.
1. Магауина Г.М.. «Жоғарғы техникалық оқу орнында көптілділікті оқытудың ерекшеліктері»// Актуальные проблемы современности атты халықаралық ғылыми-журнал, 23-24 сәуір 2012 жыл. – Караганда: Қарағанды Болашақ Университеті, 2 С.34-37.
2. Beiskhanova S.A., Magauina G.M. «Positive and negative effects of Multimedia on foreign language teaching» // 1st International Scientific conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches” , 17-19th December 2012, volume 1, Germany, Stuttgart
3. МагауинаГ.М., БейсхановаС.А., “Экономикалық интеграция жағдайында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудың қазіргі заманғы үрдістері” халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары. «Тілдік емес ЖОО көптілділікті оқытудың ерекшеліктері.» // Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза, Караганда 2012г.
4. Магауина Г.М., «Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых. Ломоносов-2012 // тезисы докладов// 13-14 апреля 2012года.» Функционирование модифицированных парамеий.
5. Магауина Г.М. «Язык. Время . Пространство 2013» // Материалы международной научно- практической конференции- Центрально-Казахстанская Академия. «Омонимдердің казақ және ағылшын тілдеріндегі ерекшеліктері.»
6. Бейсханова С. А., Магауина Г.М. Вестник Томского государственного университета. Научный журнал. «Полиязычное образование как инструмент становления компетентного специалиста». // 2013.9 (137)
7. Тоимбаева Б.М., Магауина Г.М. Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права под названием «Metallurgy»- электронный учебник, № 1328, 2014г.

Ғылыми-педагогикалық көзқарасы:
1. Ағылшын тілін шет тілі ретінде оқыту
2. Кәсіби-педагогикалық білім
3. Шет тілдерін кәсіби-бағытталған түрде оқыту

Ішкі телефон: 11-52
Электронды мекен жайы – Gulba_85@kstu.kz