Шамиева Раушан Қуанышбекқызы 

Шамиева Раушан
image-1

Факультет: Машина Жасау 
Кафедра: Шет тілдер 
Академиялық дәрежесі: гуманитарлық ғылымдар магистрі 
Лауазымы: шетел тілдер кафедрасының оқытушысы

Білімі:
- 2008-2011ж. – “Лингва” шет тілдер колледжі, 0832002-”Аударма ісі” (қазақ-ағылшын) мамандығы бойынша аудармашы-референт.
- 2011-2014ж. – Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, 5В011900 – “Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын)”мамандығы бойынша білім бакалавры.
- 2015-2017ж. – Орталық Қазақстан Академиясы, 6м021000 – “Шетел филологиясы”мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі. Диссертация тақырыбы: “Абай Құнанбаевтың шығармалары негізінде лексиканы қазақ тілінен ағылшын тіліне аударудың ерекшеліктері”. Ғылыми жетекшісі: филология ғылымдарының докторы, профессор Букетова Нұрсұлу Ибраевна.
- 2017-біліктілік санатын беру туралы куәлік: ағылшын тілі мұғалімі, біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маман.

Қосымша білім беру
2014-семинар “Шет тілдерін оқыту үдерісінде әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті қалыптастыру»;
2015 – “Мұғалім жұмысының тәжірибесінде сыни ойлауды дамыту” семинары»;
2016 – ” Introductory course on methods of English Language Teaching for secondary school teachers”(15 сағат);
2016-Орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде “Ағылшын тілі” пәні бойынша педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша 160 академиялық сағат көлемінде курс;
2017- Ғылыми тағылымдама аясында 54 сағат көлемінде “жоғары оқу орындарында кәсіби-бағытталған тілді оқытудың ерекшеліктері” мастер-классы;
2017 – “Критериалды бағалау модулі” тақырыбы бойынша 8 сағат көлемінде семинар;
2017 – “Көптілді білім беру жүйесіндегі түлек тұлғасының моделі”әдістемелік семинары;
2018-TKT Module 1 курсы «Language and background to learning and teaching»;
2021 – “Аuthentic Resources in Action” Association of Teachers of English of Kazakhstan “KazTEA” тақырыбындағы вебинар;
2021- Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ Университетінің қысқы Педагогикалық шеберлік мектебі (72 академиялық сағат).

Жұмыс тәжірибесі:
2014 сәуір-тамыз – ағылшын тілі оқытушысы, Көпсалалы гуманитарлық-техникалық колледжі;
2014-2020 – “№97 Гимназия” КММ ағылшын тілі мұғалімі;
2020 – шет тілдер кафедрасының ассистенті.

Ғылыми-әдістемелік материалдар жарияланымдарының болуы:

  1. Ағылшын тілінен қазақ тіліне аудару кезінде антропонимдердің берілу жолдары (Абай Құнанбаев шығармалары негізінде) International Scientific Journal «Global Science And Innovations 2021: Central Asia» Nur-Sultan, Kazakhstan, February 2021
  2. Қазақ тілінен ағылшын тіліне реалийды аудару ерекшелігі«Ғылым және білім – қазіргі жағдайдағы қоғам дамуының маңызды факторы» IV Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы – Қарағанды, 2017.
  3. К проблеме внедрения трехъязычного образования в условиях средней школы.    Қазіргі қоғамның әлеуметтік-мәдени трансформациясы жағдайында тілдік білім беру = Языковое образование в условиях социокультурной транс-формации современного общества = Language education in terms of socio-cultural transformation of modern society: Халықарал. ғыл. форум материал-дары. — Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2016. — 292 бет.
  4. Бейнефильм – мәдениетарлық құзіреттілікті қалыптастырудың кілті. «Ғылым мен білім берудегі ақпараттық технологиялар». Қалалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, -Қарағанды, 2016. -362 бет
  5. Translation of phraseological unit in Abai’s poem.          «Ғылым және жастар: жаңа идеялар мен шешімдер» атты студенттер мен магистранттардың І халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы. Қарағанды: «Кент» баспасы LTD баспахана «Досжан» ЖШС, 2016.-318б.
  6. Шетел тілі сабағында студенттердің мәдениетаралық құзырлығын қалыптастыруда бейнефильмді пайдалану.         Иностранный язык и литература: история и современность. Халықарал. ғыл.-практ. конф. материалдары. – Астана: «Мастер ПО», 2014. – Б. 185-187
  7. Бейнефильм – мәдениетаралық қарым-қатынасты дамыту құралы. Қазақстандық қоғамды әлеуметтік жаңғырту жағдайындағы тілдік білім беру: Респ. ғыл.-практ. конф. материалдары. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2014. – Б. 213-216.
  8. Ағылшын тілі сабағында ойын технологиясын пайдалану.                               Тәуелсіздік тірегі – мемлекеттік тіл (мақалалар жинағы)/Қарағағанды облыстық тілдерді оқыту орталығы, 2011. – Б. 353-356.
  9. Шетел тілін оқыту үрдісінде оқушылардың мәдениетаралық қарым-қатынас біліктілігін қалыптастыру. Заманауи әлемдегі тіл мен мәдениеттің алуан түрлілігі: Халықарал. ғыл.-практ. конф. материалдары. – ҚарМУ баспасы, 2013. – Б. 381-383.

Внутренний телефон кафедры: 1152

Электронды почта адресі: raushanshamieva@mail.ru