Амиргалина Айжан Қайратқызы

20170925_000702
image-1

Аты-жөні, туған жылы: Амиргалина Айжан Қайратқызы, 1991 т.ж.
Телефон, e-mail:+7-700-4077001, aizhan-world@mail.ru
ҚарМТУ сайтында ұсынылған
Лауазымы: кафедра оқытушысы. Жұмыспен қамту: толық.
Білім:
- Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, 5В073100 “Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау”, 2012ж.;
- Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, 6М073100 “Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау”, 2014ж.
Бөлімшеде жұмыс істеу:
– 2014-2018ж. – Рабиот кафедрасының ассистенті, ҚарМТУ, Қарағанды қ.;
- 2018ж. қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін-кафедра оқытушысы.
Басқа бөлімшелердегі жұмыс:
- 2013 жылдың маусым айынан қыркүйек айына дейін-ҚМИУ-де офис-менеджер, Теміртау қ.
Негізгі ғылыми зерттеу бағыты: еңбекті қорғау, тіршілік қауіпсіздігі.
5 жылға арналған негізгі басылымдар:
- “Амбарлы мұнайды жылыту және жинау гелиотехнологиясын әзірлеудің технологиялық аспектілері”мақаласы. “Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетінің хабаршысы” республикалық ғылыми журналы, Теміртау, ҚМИУ, 2014, 80-84 Б. (Жаксыбаева Г. Ш., Кенжетаев Г. Ж.);

- “Мұнай тұндырғыштарының бетінен буланатын көмірсутектерді ұстау тәсілі”бабы;

- “Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетінің хабаршысы” республикалық ғылыми журналы, Теміртау, ҚМИУ, 2014, 84-87 Б. (Жаксыбаева Г. Ш., Кенжетаев Г. Ж.);

- “Экологиялық тұрғыдан негізделген аурулар”бабы. “Ғылым, білім және өндіріс интеграциясы-Ұлт жоспарын жүзеге асырудың негізі” атты Халықаралық ғылыми – практикалық конференциясының еңбектері (Сагиновские чтения №7), Қарағанды, ҚарМТУ, 2015, Б. 396-398 (Ахметова А. Ж., Балабас Л. Х., Сапарова Г. К.);

- “Мұнай жинауға арналған гелиотехнологиялық жылу әдістері”тезисі. “Қазақстан-2050 “Стратегиясын жүзеге асырудағы жастар ғылымының үлесі” Республикалық студенттік ғылыми конференциясының тезистері, Қарағанды, ҚарМТУ, 2017, 2 бөлім, 24-25 б. (Кенгесбаева Г. Х.);

- “Development of resourse preserving and ecological expedient ways of oil and oil products extraction from pond-reservoirs” мақаласы. “Ғылым, білім және өндірістің интеграциясы-Ұлт жоспарын жүзеге асырудың негізі” Халықаралық ғылыми – практикалық конференциясының еңбектері (Сағынов оқулары №9) Қарағанды, ҚарМТУ, 2017, 17-18 б. (ZholmagambetovN.R., SuleimenovN.M.);

- “Кәсіби денсаулықты сақтаудағы медициналық тексерудің рөлі”мақаласы. “Ғылым, білім және өндірістің интеграциясы-Ұлт жоспарын жүзеге асырудың негізі” Халықаралық ғылыми – практикалық конференциясының еңбектері (Сағынов оқулары №9) Қарағанды, ҚарМТУ, 2017, с.246-248 (Ахметова А. Ж., Халикова Э. Р.);

- “Аспирациялық жүйе ауақұбырларымен шаң-ауа қозғалысының ерекшеліктері”. Университет еңбектері (Университет еңбектері), Қарағанды, ҚарМТУ, 2017, Б. 59-62 (Жолмагамбетов Н. Р., Медеубаев Н. Ә., Әкімбекова Н.Н., Жолмағамбетов С. Р.);

- “Амбарлы мұнайды жылыту және жинау үшін гелиотехнологияларды әзірлеу” баяндамасы. “Қазақстанның Үшінші жаңғыруы-жаңа тұжырымдамалар мен заманауи шешімдер” IX Халықаралық ғылыми – практикалық конференциясы, Теміртау, 2017, 626-631 Б. (Жолмағамбетов Н. Р., Народхан Д.);

- “АрселорМиттал Теміртау “АҚ қоршаған ортаға әсері” тезисі. “Қазақстан-2050 “Стратегиясын жүзеге асырудағы жастар ғылымының үлесі” Республикалық студенттік ғылыми конференциясының тезистері, Қарағанды, ҚарМТУ, 2018, 3 бөлім, 145-146 б. (Кенгесбаева Г. Х., Тұрар Б.);

- “Нұра өзенінің геоэкологиялық жағдайы”мақаласы. “Ғылым, білім және өндірістің интеграциясы-Ұлт жоспарын жүзеге асырудың негізі” Халықаралық ғылыми – практикалық конференциясының еңбектері (Сағынов оқулары №10) Қарағанды, ҚарМТУ, 2018, 179-181 Б. (Сакитаева К. К.);
Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, 15.06.2018 (Медеубаев Н. А., Жолмағамбетов Н. Р., Иманбаева С. Б.).

- “Көмірдің тотығу процесінің термодинамикасы және өздігінен қызуы”баяндамасы. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami, Przemysl, Poland, 07-15.11.2018, 7 бөлім, 103-105 Б. (Сүлейменов Н. М., Шапалов Ш. К., Габайдуллин Р. И.);

- “Жер асты жағдайларында кеніш атмосферасының құрамын талдау және сынамаларды іріктеу тәсілдері мен мақсаттары”баяндамасы. Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami, Przemysl, Poland, 07-15.11.2018, 7 бөлім, 106-108 б. (Сүлейменов Н. М., Шапалов Ш. К., Ходжаев Р. Р.);

- “Аспирациялық жүйе ауақұбырларымен шаң-ауа қозғалысының ерекшеліктері”. Университет еңбектері (Университет еңбектері), Қарағанды, ҚарМТУ, 2018, Б. 72-76 (Аманжолов Ж. К., Жолмагамбетов Н. Р., Сыздықбаева Д. С., Жумабеков М. Н., Амиргалина А. Қ.);
Ғылыми және кәсіби қоғамдардағы мүшелік: жоқ.
Марапаттар және берілген сыйлықтар: жоқ.
Пәндер мен курстар:
Күзгі семестр:
Еңбекті қорғау мемлекеттік тілде және орыс тілінде (зертханалық сабақтар – аптасына 28 сағат);
Көктемгі семестр:
Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі негіздері (зертханалық сабақтар – аптасына 10 сағат, практикалық сабақтар-аптасына бір рет 2 сағат).
Біліктілікті арттыру:
- Инженерлік қосымшалар үшін Модерн ТРИЗДЕГІ Ғылым және өнер Юнионының сертификаты (ЮНИ МТРИЗ), AcademyofInstrumentalModernTriz 8-11.09.2014 ж.;
- Сертификат “деструктивті діни ағымдардан зардап шеккендерге көмек көрсету орталығы”, ҚарМТУ 13.11.2014 ж.;
- Инженерлік педагогика бойынша оқыту семинарының сертификаты, ҚарМТУ, инженерлік дайындық орталығы 6-29. 05. 2015 ж.;
- “Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы” ММ “Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалануды реттеу” тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру туралы Сертификат, Қарағанды қ., 11-23. 06. 2018 ж.