Ахметова Динара Рашидовна

Ахметова Динара Рашидовна _ старший преп каф ИЯ

Шет тілдер кафедра аға оқытушысы

АҚШ елшілігінің халықаралық бағдарлама түлегі

TESOL (АҚШ) ағылшын тілі оқытушыларының Халықаралық Амарикандық одақ мүшесі

Ағылшын тілі оқытушыларының Қазақстан Ассоциация мүшесі (KazTEA)

Білімі:
1992-1996 жж. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, шет тілдер факультеті, «Шетел тілі: екі шет тілі» мамандығы .

2015 – 2017жж. «Кәсіби оқыту» мамандығы бойынша магистратура, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, педагогикалық ғылымдар магистр дәрежесі берілді.

2018 – қазіргі уақытқа дейін «Шетел тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша докторантура, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті.

Жұмыс тәжірибесі:    

1996-1998 Қазақстан- Америка ағылшын мектебінде ағылшын тілі оқытушысы.

1998 – 1999 Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі. ҚР СІМ орталық аппараты мен шетел мекеме қызметтерін қамтамасыздандыру департаментінің бас маманы.

1999 – 2006 «Friendship» Жеке меншік Орта Білім мекемесі. Ағылшын тілі оқытушысы.

2006–2010 Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. Ағылшын тілі оқытушысы.

2010-2011   Friendship» Жеке меншік Орта Білім мекемесі. Ағылшын тілі оқытушысы.

2011-2018 Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. Шетел тілдер кафедра аға оқытушысы.

Халықаралық ұйымдардағы кәсіби мүшелік:

Ағылшын тілі оқытушыларының Қазақстан Ассоциация мүшесі (KazTEA)

TESOL (АҚШ) ағылшын тілі оқытушыларының Халықаралық Амарикандық одақ мүшесі

Ғылыми-академиялық гранттар, марапаттаулар:

2013 ж. ELF халықаралық бағдарлама (English Language Fellow Program) visiting professor, Georgetown University, Washington D.C., USA

Ғылыми-әдістемелікжұмыстар:

20-данастамғылымижәнеоқу- әдістемелікжұмыс, сонынішіндеоқулықтар, импактфакторменғылымимақалалар, электрондыоқулықтаржәнет.б.

  1. К вопросу о полиязычии в вузах Казахстана. // ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (25-26 қараша 2011ж.)
  2. Информационно-коммуникативные технологии в обучении иностранному языку в вузе. // ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (16-17 ақпан 2012 ж.)
  3. «English for Designers and Architects». Мультимедиялық электронды оқу құралы
  4. Project-based Language Training. European Researcher. International Multidisciplinary Journal. ISSN: 2219-8229
  5. Использование мультимедийных средств на занятиях английского языка. // Евразиялық ғылымдар одағы (ЕСУ), №4 (13)/2015. ISSN2411-6467
  6. Изучения опыта в обучении профессионально ориентированному иностранному языку в технических вузах зарубежных стран и Республики Казахстан. // Молодой ученый № 1, бет 472-475

Ғылыми және педагогикалық мүдделері:

Ағылшын тілін шет тілі ретінде оқыту

Кәсіби және педагогикалық білім, оның ішінде техникалық

Компьютерлік лингводидактика, қашықтықтан оқыту, білім берудегі АКТ

Шет тілдеріндегі кәсіби бағдарланған оқыту

Email: akhmetodi@rambler.ru, d.akhmetova@kstu.kz