Утемуратова Басира Казбековна

Рисунок1
image-1

Факультет:сәулет және құрылыс

Кафедра:орыс тілі және мәдениеті

Ғылыми дәрежесі:педагогика ғылымының кандидаты, доктор PhD

 

Білімі:

1981 ж. – Алматы мемлекеттік қыздар институты, филология факультеті, «Орыс тілі және әдебиеті» мамандығы, оқытушы;

2014 жыл – педагогика ғылымының кандидаты, РФ, Екатеринбург қ.;

2016 жыл – Ресей жаратылыстану академиясының профессоры, Москва қ.;

2018 жыл – философия докторы (PhD) «Педагогика и психология» мамандығы бойынша, Астана қ.;

2019 жыл- «Академия «Болашак» ЖУ, Караганда қ. «Педагогика и психология» мамандығы.

Ғылыми -әдістемелік жұмыс:

Қазақстан Республикасындағы білім берудің өзекті мәселелері бойынша 60-тан астам ғылыми жарияланымдар: Скопус, ҚР ЖАК, РФ ЖАК, шетелдік, республикалық басылымдар, халықаралық, республикалық конференциялар.

Scopus

 1. УтемуратоваБ.К. Журнал «Man in India». Formation Model Professional Competence in Students (Формированиемоделипрофессиональныхкомпетенцийуобучающихся). Author: Utemuratova B.K., Goting V.V., Udartseva S.M., Erahtina I.I. and Smirnova G.M. Volume: No.97 (2017) Issue No.:2 (2017). Pages: 769-773. Show/Hide Abstract

ҚР БҒМ жанындағы ЖАК ұсынған басылымдардағы мақалалар

 1. Утемуратова Б.К. Выбор профессии в условиях ресурсного центра. Наука и жизнь Казахстана. № 5 (41) 2016, 143-145б.
 2. Утемуратова Б.К.Ресурсный центр как форма организации процесса профессионального самоопределения старшеклассников. /Қазақстан педагогика ғылымы академиясының хабаршысы. № 4 (72) 2016, 37-42б.
 3. Утемуратова Б.К. Понятие «Профессиональное самоопределение» в зарубежной педагогической литературе». / ПМУ хабаршысы. № 4 (2016). 333-337б.

Монографиялар

 1. Ресурсный центр: подготовка учащихся к профессио­нальному образованию и деятельности: монография / Б. К. Утемуратова. – Қарағанды:ҚарМТУ, 2013. – 259 б.
 2. Социальное партнерство в условиях ресурсного центра. ҚР ЖАК ҚарМУ, 2016.
 3. Выбор и подготовка старшеклассников к профессии в условиях инновационно-образовательного комплекса «Корпоративный университет»/Готтинг В.В.// «Ғылым, білім және өндіріс интеграциясы-Ұлт жоспарын іске асырудың негізі» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары (№8 Сағынов оқулары), 23-24 маусым 2016 ж.
 4. Социально-психологическое сопровождение процесса профессионального самоопределения учащихся Ресурсного центра. /Білім және қолданбалы психология бойынша XIII Еуропалық конференция.XIII European Conference on Education and Applied Psychology. Австрия, Вена қ. 28 қараша 2016 ж.
 5. Актуальность ресурсных центров в профессиональной ориентации и самоопределении учащихся. «Бірыңғай экономикалық кеңістіктегі Техникалық реттеу» халықаралық қатысуымен V бүкілресейлік сырттай ғылыми-практикалық конференция (Екатеринбург, 2017 ж.). 194-197б. 264-268б.
 6. Инженеры новой формации через призму ресурсных центров.// «Ғылым, білім және өндіріс интеграциясы-Ұлт жоспарын іске асырудың негізі» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары (№9 Сағынов оқулары) 2017, 75-77 б.
 7. Казахстан и глобальные вызовы современности. «Қазақстандық патриотизм: тарихи тәжірибе және қазіргі заманғы проблемалар» Республикалық ғылыми-теоретикалық конференциясының материалдары,Қарағанды, 2018.ISBN 978-601-7957-10-0Қарағанды.
 8. Казахстанский патриотизм – феномен национальной идентичности субкультуры                 /Наурызбай Ж.Ж./ «Қазақстандық патриотизм: тарихи тәжірибе және қазіргі заманғы проблемалар» Республикалық ғылыми-теоретикалық конференциясының материалдары,Қарағанды қ., 2018. ISBN 978-601-7957-10-0
 9. Формирование ценностных ориентаций в контексте профессионального самоопределения учащихся. /Жилбаев Ж.О./Халықаралық ғылыми журнал«Қазіргі заманның өзекті мәселелері» № 2/20, 2018 Қарағанды: «Болашак-Баспа», 165 – 169б.
 10. Индивидуальный образовательный маршрут – технология профессионального развития педагога. Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы «Қазақстан кәсіпқойы»ғылыми-әдістемелік журналы. № 3 (130) Астана, 2018.
 11. Утемуратова Б.К. Сетевая модель организации профессиональной ориентации обучающихся на востребованные специальности.Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы «Білім беру» ғылыми -педагогикалық журналы, 2019.
 12. Утемуратова Б.К. Модернизация общественного сознания: «100 новых лиц Казахстана. Республикалықғылыми-практикалық конференциясы«Жастардың рөлі: тарихи өткен, қазіргі заман және перспективалар». «Білім беру» ғылыми -педагогикалық журналы, 2019.
 13. Утемуратова Б.К. Модернизация общественного сознания: «100 новых лиц Казахстана. Республикалықғылыми-практикалық конференциясы «Жастардың рөлі: тарихи өткен, қазіргі заман және перспективалар». «Білім беру» ғылыми -педагогикалық журналы, Нур-Султан қ., 2021.
 14. Познавательная деятельность в самообразовании педагога. Халықаралықғылыми журнал «Қазіргі заманның өзекті мәселелері»– 2022. – Қарағанды: РББ «Болашак-Баспа».
 15. Специфика формирования ценностных ориентаций молодежи Халықаралық ғылыми журнал «Қазіргі заманның өзекті мәселелері», № 4 (38) – 2022. – Қарағанды: РББ «Болашак-Баспа»,

 

 

Ғылыми қызығушылығы:

Кәсіби – бағдарланған орыс тілін оқыту

Орыс тілін оқытудағы заманауи тәсілдер

Әлеуметтік әріптестік жағдайында оқушылардың кәсіби өзін-өзі анықтауы.

 

Біліктілікті арттыру туралы мәліметтер:

- KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlari Bölümü.

Оnline курсы «Инновационные методы преподавания языка и литературы»

Utemuratova Basira Kazbekovna. 04.10.2022-17.10.2022 tarihleri arasında “Dil ve edebiyat öğretiminde yeni yöntem ve yolları” temalı (72 saat) kursu başarı ile tamamladı. Kastamonu/Кастамону. 2022.

- Орыс тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі. 72 сағат. “Білім” қайта даярлау және біліктілікті арттыру институты., Қарағанды, 2022 жылғы 20 қыркүйек.

- «Қаз ТЕА» мұғалімдер мен оқытушылар қауымдастығының ЗТБ. «ПОҚ оқу процесінде цифрлық технологияларын қолдануы» семинары. 2023 жылғы 13 қаңтар

-Қашықтықтан білім беру технологиялары орталығы. «Оқытушының білім беру технологияларының іске асыру бойынша құзыреттерін жетілдіру және онлайн оқытуды үйымдастыру»курсы. Қарағанды қ. «Болашақ»академиясы. 2023 жылғы 17 қаңтар.

- «Білім беру бағдарламаларын әзірлеу әдістемесі» семинары. Қарағанды қ. «Болашақ» академиясы. 23 қаңтар, 2023 жыл.

- “Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті” КЕАҚ. “Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл менеджменті жүйесі” Семинар-тренингі, 3 қараша 2023 жыл.

Ішкі телефон: 2046

e-mail: B.Kazbek59@mail.ru