Тенчурина Альфия Решатовна

Тенчурина бел
image-1

Энергетика, автоматика және теле байланыс факультеті

Химия ғылымдарының кандидаты

Доцент

1965 жылдың 17 ақпанының арада Қарағанды г. туды. 1982 жылы сш № 97 бітірді және Қарағандының мемлекеттік университетіне деген түсті. 1987 жылы өзгелікпен айтылмыш оқу мектепті ша мамандыққа “физиқ бітірді. Оқытушы”.
Мен 1987-1989гг. машықтанушымен-зерттеушімен Қарағандының мемлекеттік университетінде жұмыс істеді.
Мен 1989-1992гг. аспирантпен химияның институтында АН Тәжік ССР болды. Бойынша жалғау аспирантураның кандидаттық диссертацияны қорғады.
1992-2010 гг. “Ортақ және қағидалы физиканың” кафедрасында Қарағандының мемлекеттік университетінде жұмыс істеді.
Бер 2010 дейін осы уақытты физиканың кафедрасында доценттің лауазымында Қарағандының мемлекеттік техникалық университетінде жұмыс істеймін.

Байланысу деректері: Телефон: 8(7212) 56-59-32 (доб.2027),

E-mail: altenchurina@mail.ru

Ғылыми еңбектер

Моделирование взаимодействия атома водорода с дефектами в кристаллах сульфата калия    

5В070600 “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” «Физика» (SYLLABUS)

Особенности радиолиза и фотолиза кристаллогидрата сульфата натрия