Танекеева Гаухар Джошина

Оқытушының түйіндемесі

Т.а.ә., туған күні.

Танекеева Гаухар Джошина. 23.09.1977 ж.

Лауазым (толық немесе толық емес жұмыс күнін көрсетіңіз, толық емес жұмыс күнімен негізгі қызмет түрін және оған жұмсалған уақытты (пайызбен) көрсетіңіз).

Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті “Кәсіпорын экономикасы және менеджменті” кафедрасының аға оқытушысы (толық жұмыспен қамту)

Қай университетті, қай мамандықты және қашан бітірді. Ғылыми дәрежесі, атағы.

- Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті “Тау-кен өнеркәсібіндегі экономика және менеджмент және геологиялық барлау” мамандығы бойынша, біліктілігі – Тау – кен инженері-экономист, 1999 жыл;

- 6М070700 – Тау-кен ісі мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі (2020 жыл Қарағанды қ., Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті);

- 6D070700 – Тау-кен ісі  ББ бойынша докторантураны бітірген (2023 жыл Қарағанды, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті).

Жұмысқа қабылдау күндері мен атқаратын лауазымдарын қоса алғанда, бөлімшеде жұмыс істеу.

2002-2018 ж. “Экономика және менеджмент” кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. 2023 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің “Кәсіпорын экономикасы және менеджменті” кафедрасының аға оқытушысы.

Басқа бөлімшелер мен ұйымдардағы жұмыс (күндер мен атқаратын лауазымдарын көрсету).

Жоқ

Негізгі ғылыми қызығушылықтары.

Тау-кен ісі, тау-кен өнеркәсібі экономикасы.

Соңғы 5 жылдағы негізгі басылымдар.

1. Танекеева Г.Д., Абеуов Е. А., Махмудов Д.Р., Мусин Р. А., Балабас А. Ю. Тау-кен қазбаларын жүргізу мен қолдаудың геомеханикалық жағдайларын зерттеу.  “Көмір”, № 2, 2023. – 30-32 б. DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2023-2-00-00.

2. Әбеуов Е.А., Танекеева Г. Д. Қазақстанның кен орындарын игерудің геомеханикалық мәселелері Қазақстанның кен журналы, № 3, 2022. – Б. 29-32. https: / / doi .gg/10.48498 / minmag.2022.203.3. 004.

3. Tolovchan B., Demin, V., Amanzholov, Zh., Smagulova, A., Tanekeyeva, G., Zairov, Sh., Krukovskyi, O. Ref. No.: MMD-22-0203. Украина, “Mining of Mineral Deposits” журналы Солтүстік Катпар кен орнының мысалында кен орнының геомеханикалық моделін құру. & Cabana, E. (2022). Substantiating the rock mass control parameters based on the geomechanical model of the Severny Katpar deposit, Kazakhstan. Mining of Mineral Deposits, 16(3), 123 -133. https://doi.org/10.33271/mining16.03.123. Ukrainian School of Mining.

4. Танекеева Г. Д., Демин В. Ф., Абеуов Е. А., Исаков Б. Е., Альсенов Д. А.  Тау жыныстары массивінің техногендік жай-күйін ескере отырып, дайындық қазбаларын жүргізу. Зарафшан аймағының кешенді инновациялық дамуы: жетістіктері, проблемалары, болашағы ” III Халықаралық конференциясы. Навоя мемлекеттік тау-кен технологиялық университеті.  Өзбекстан, Навои қ., 2022. – Б.60-65.

5. Zhumabekova A. E., Demin V. F., Abeuov E. A., Tanekeyeva G. D. Mine workings қолдау te chnologies st stress and strain State control basis. “Қазақстанның кен журналы”, № 1, 2023.- 41-47б.

6. Танекеева Г.Д., Абеуов Е. А., Кыдрашов А. Б. және т. б. массивтік технологиялық жағдайын ескеріп дайындау қазбалы оту кезенде тау сілемінде болатынмын геомеханикалық урдістерді бағалаум. Қазақстанның кен журналы, № 10, 2023. – Б. 35-40. http://dx.doi.org/

7. Танекеева Г.Д., Халикова Э.Р., Жұмабекова А. Е. және т. б. Қазба бағанының желдету қазбасын біріктіріп бекіту тәсілі. 01.12.2023 жылғы 2023/1043. 2 өтінім бойынша 14.04.2023 жылғы № 8679 Пайдалы модельге патент.

8. Халикова Э.Р., Демин В. Ф., Танекеева Г. Д., Абдрахман Е. А. Тау-кен қазбаласының аралас бекіттпелерінің кезінде бос жынстардағы деформацияға тау-кен техникалық жағдайларының әсері (мақала). ҚарТУ университетінің еңбектері, № 4, 2023. – 171-177 ББ.  DOI 10.52209/1609-1825_2023_4_171;

9. Танекеева Г.Д., Абеуов Е. А., Кыдрашов А. Б. және т. б. массивтік техногендік жағдайын ескеріп дайындау қазбалы өтуінде тау сілтемесінде болатынмын геомеханикалық үрдістерді бағалаум (Қазақстанның кен журналы, № 10, 2023. – Б. 35-40. http://dx.doi.org/

10. В.ф. Демин, С. Б. Алиев, М. М. Баймульдин, Т. В. Демина қазбалардың айналасындағы тау жыныстарының көмір массивін геомеханикалық зерттеу. РҒА академигі К. Н. Трубецкийдің халықаралық ғылыми мектебінің V конференциясы жер қойнауын кешенді игеру мен сақтаудың мәселелері мен перспективалары, М.: РҒА ИПКОН, 2022, 80-83 б.

11. Танекеева Г.Д., В.Ф Демин, С.Б. Алиев, М.М. Баймульдин,  Қазбалардың айналасындағы тау жыныстарының көміртегі массивін геомеханикалық зерттеу. РҒА академигі К. Н. Трубецкийдің халықаралық ғылыми мектебінің Демина V конференциясы жер қойнауын кешенді игеру мен сақтаудың мәселелері мен перспективалары, М.: РҒА ИПКОН, 2022, 80-83 б.

12. Танекеева Г.Д. Экономикалық талдау; оқу құралы/Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2019. – 96б.

13. Танекеева Г.Д. Кәсіпорындағы статистикалық есеп және есептілік; оқу құралы/Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2020. – 80б.

14. Танекеева Г.Д., Рауандина Г.К., Казакова Г.Н. Тау-кен кәсіпорнын қаржылық талдау. Практикум; оқу құралы/Әбілқас Сағынов атындағы  Қарағанды техникалық университеті КеАҚ – Қарғанды: «Әбілқас Сағынов атындағы  Қарағанды техникалық университеті КеАҚ»  баспасы, 2023. – 87б.

15. Танекеева Г.Д., Рауандина Г.К., Кернебаев А.С. «Қаржы және несиеә пәні бойынша Жаппай ашық онлайн курсы, «Әбілқас Сағынов атындағы  Қарағанды техникалық университеті КеАҚ»  Сертификат №9541 16.01.2024ж.

Ғылыми және кәсіби қоғамдарға мүшелік.

Жоқ

Марапаттар мен марапаттар.

Жоқ

Ағымдағы оқу жылында оқылатын пәндер мен курстар (семестрлер бойынша), аптасына дәрістер, семинарлар мен зертханалық сабақтар сағаттарының саны:

- “Өнеркәсіптік кәсіпорындарда фирмаішілік жоспарлау” пәні күзгі семестр, дәріс сағаттарының саны -2, семинар сабақтары -2 (мемлекеттік тілде).  

- “Кәсіпорынның қаржылық есептілігін талдау” пәні күзгі семестр, дәріс сағаттарының саны -2, семинар сабақтары -2 (мемлекеттік тілде).  

- “Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі” пәні күзгі семестр, дәріс сағаттарының саны -2, семинар сабақтары -2 (мемлекеттік тілде).  

- “Инвестициялар экономикасы” Пәні күзгі семестр, дәріс сағаттарының саны -2, семинар сабақтары -2 (мемлекеттік тілде).  

- “Тау-кен өнеркәсібі кәсіпорнының экономикасы” Пәні, көктемгі семестр, дәріс сағаттарының саны -2, семинар сабақтары -2 (мемлекеттік тілде).  

- “Өнеркәсіптік кәсіпорын қызметінің экономикалық талдауы” пәні, көктемгі семестр, дәріс сағаттарының саны -2, семинар сабақтары -2.  

- “Экономикалық статистика және статистикалық есептілік”, көктемгі семестр, семинар сабақтарының саны -2″ пәні (мемлекеттік тілде).  

- “Инженерлік кәсіпкерлік, маркетинг және бизнес жоспарлау” пәні, көктемгі семестр, дәріс сағаттарының саны -2 (мемлекеттік тілде).  

- “Экономика және кәсіпкерлік негіздері” пәні, көктемгі семестр, дәріс сағаттарының саны -2 (мемлекеттік тілде).  

Оқу жылы ішінде орындалатын басқа міндеттер-аптасына сағат саны. Олар қосымша төленетінін ескеріңіз.

6В04107 “Өнеркәсіп экономикасы”мамандығының эдвайзері

Біліктілікті арттыру.

1. Ислам Каримов атындағы  Ташкент мемлекеттік техникалық университетінде “Тау-кен ісі” бағыты бойынша “Тазарту тау-кен жұмыстарының әсер ету аймағында дайындық қазбаларын бекіту параметрлерін зерттеу және негіздеу” тақырыбы бойынша 27.06.2022ж.бастап 08.07.2022 ж. дейін 72 сағат көлемінде ғылыми тағылымдамадан өтті;

2. Қарағанды техникалық университетінде ISO-37001: 2016 “Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі” стандартының талаптары бойынша семинар-тренингті тыңдады (3 қараша 2023 ж.);

3. Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінде “ЖОО оқытушысының ғылыми-педагогикалық қызметіндегі көпсалалы ынтымақтастық” курсы бойынша 2023 жылғы 28 қараша мен 25 желтоқсан аралығында 36 сағат көлемінде біліктілікті арттырудан өтті;

4. БҚО Берчогур учаскесінде “GEOTEK” ЖШС “Жобаларды басқару” курсы бойынша 20.11.2023 ж. бастап 08.12.2023 ж. аралығында 72 сағат көлемінде біліктілікті жоғарлатудан өтті;

5. М.Остроградский атындағы Кременчуг ұлттық университетімен бірлесіп “Атамекен” ҰКП-да “Бизнеске инвестициялар. Салық салу жүйес. Басқарушылық есеп” курсы бойынша 10.01.24ж. бастап 31.01.24ж. аралығында 72 сағат көлемінде біліктілікті арттырудан өтті.