Спатаев Нұрбек Даирбекұлы

ТОЛЫҚ АТЫ: Спатаев Нурбек Даирбекович

@mail: 8-701-521-02-73   spatayev.nurbek@bk.ru

«Кеніштік аэрология және еңбек қорғау» кафедрасының аға оқытушысы

Білімі:

1972-1977 жж – Қарағанды ​​политехникалық институты, жерасты құрылыстары мен шахталар құрылысы мамандығы, тау-кен инженері – құрылысшы.

1980-1982 жж – атындағы Тау-кен институты. А.А. Скочинский, аспирантура.

2000 – Д.А. Қонаев атындағы тау-кен институты., техника ғылымдарының кандидаты.

 

Жұмыс тәжірибесі:

Академиялық:

Осы ұйымда жұмыс істеу

-          – 1998-2003 жж – Қарағанды ​​мемлекеттік техникалық университетінің тау-кен аэрологиясы және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау кафедрасында толық емес жұмыс күні. Пәндері: Тіршілік қауіпсіздігін нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету, Еңбекті қорғау және өмір қауіпсіздігі.

-          – қыркүйек 2020 ж. Қарағанды ​​мемлекеттік техникалық университеті «Тау-кен аэрологиясы және еңбек қауіпсіздігі» кафедрасының аға оқытушысы.

Академиялық емес:

1977-1979 – Қарағанды ​​көмір ғылыми-зерттеу институты КНИУИ: инженер, кіші ғылыми қызметкер.

1983-1993 жж – атындағы шахта. Костенко ПА «Карагандауголь»: тау-кен шебері, көмекші, учаске бастығының орынбасары, учаске бастығы.

1993-2008 жж – Мемлекеттік еңбек қауіпсіздігі инспекциясы: инспектор, бөлім бастығы, инспекция басшысы, Қарағанды ​​облысы бойынша бас мемлекеттік еңбек инспекторы.

2008-2009 – «Қазақтелеком» АҚ Қарағанды ​​филиалы: еңбекті қорғау жөніндегі бас техникалық менеджер.

2009-2020 – «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімі: бас маман, инспекция басшысының орынбасары, инспекция басшысы, бөлім басшысы.

Негізгі ғылыми қызығушылықтары: еңбек қауіпсіздігі менеджмент жүйесі, кәсіптік тәуекелдерді басқару.

Соңғы 5 жылдағы негізгі басылымдар:

1. Казiргi кездегi коргасын-мырыш ондiрiсiндегi жумысшылардын енбегiн коргаудын озектi маселелерi. Спатаев Н.Д., Жолмагамбетов Н.Р., Жарылкасын А.Ж.,Отаров Е.Ж., Рахимберлина А.А. Труды университета. Вып.4(81) Карагандинский технический университет – Караганда, 2020. – с. 78 – 81.

2. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом «Өрт қауіпсіздігі». Спатаев Н.Д., Амиргалина А.К..

Жолмагамбетов Н.Р., Жолмагамбетов С.Р. №12806 от 26.10.2020 РГП Национальный институт интеллектуальной собственности МЮ РК.

3. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом «Система управления охраной труда». Спатаев Н.Д., Саттарова Г.С., Нургалиева А.Д., Батесова Ф.К. №18638 от 11.06.2021 РГП Национальный институт интеллектуальной собственности МЮ РК.

4. Влияние биологических ритмов организма человека на уровень производственного травматизма горняков. Спатаев Н.Д., Саттарова Г.С., Останин А.А. Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №13), 17-18 июня 2021 г., г. Караганда.

5. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом «SystemofOccupationalSafetyManagement». Спатаев Н.Д., Нургалиева А.Д., Саттарова Г.С., БатесоваФ.К. №28777 от 14.09.2022 РГП Национальный институт интеллектуальной собственности МЮ РК.

6. Оценка профессиональных рисков при выполнении работ повышенной опасности. Спатаев Н.Д., Саттарова Г.С., Байменді А.М., Аркабаев У.Б. Международное научное сообщество в формате круглого стола «Актуальные проблемы охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности», 30 ноября 2022 г., г. Кокшетау.

7. Организация выполнения работ повышенной опасности. Спатаев Н.Д., Рахимберлина А.А. Труды университета. №2-2023 Карагандинскийтехническийуниверситет – Караганда, 2023. – с. 95 – 97.

8. Ensuring healthy and safe working conditions in breakage face with direct-flow ventilation scheme. Спатаев Н.Д., Саттарова Г.С., Нургалиева А.Д., Балабас Л.Х., Батесова Ф.К. Казахстан, «Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук», №2, 2023.

9. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда в очистных забоях с прямоточной схемой проветривания. Спатаев Н.Д., Саттарова Г.С., Нургалиева А.Д., Балабас Л.Х., Батесова Ф.К. Известия Национальной Академии Наук Республики Казахстан №2 (458) Алматы 2023.

10. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом «Нормативно-правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности». Спатаев Н.Д., Саттарова Г.С., Нургалиева А.Д. №36562 от 01.06.2023 РГП Национальный институт интеллектуальной собственности МЮ РК.

11. Methodological Approach to the Analysis and Assessment of Professional Risks. Спатаев Н.Д., Саттарова Г.С., Байменді А., Кусаинов А.А., ДеминаТ.В. «Труды Университета», №4, 2023. Карагандинский технический университет – Караганда 2023 – с. 85-92.

12. Прогнозирование вероятности развития профессиональных заболеваний среди работников горнодобывающих предприятий. Спатаев Н.Д., Саттарова Г.С., Демина Т.В. Международная научно-практическая конференция «XV Сагиновские чтения. Интеграция образования, науки и производства», 16-17 июня 2023 г. Караганда, КарТУ имени Абылкаса Сагинова, 2023. Часть 2.

 

Ғылыми және кәсіптік қоғамдарға мүшелік:

Білім қызметкерлерінің кәсіподақ мүшесі.

Марапаттары мен жүлделері:

2001 ж. – «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 10 жылдығы» медалі.

2003 ж. – III дәрежелі «Шахтер даңқы» төс белгісі.

2005 ж. – II дәрежелі «Шахтер даңқы» төс белгісі.

2007 ж. – 1-дәрежелі «Шахтер даңқы» төс белгісі.

Ағымдағы оқу жылында оқытылатын пәндер мен курстар:

Дәрістер

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін нормативті-құқықтық қамтамасыз ету.

Еңбекті қорғау және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі.

Еңбекті қорғау.

Біліктілікті арттыру:

08.06.2020-20.06.2020. «Moodle құралдарын пайдалану негізінде DOT-ті тиімді пайдалану» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы.