Шаяхметова Нұрбала Құлкенқызы

Шаяхметова Н
image-1

Факультеті: Сәулет-Құрылыс

Кафедра: Орыс тілі мен мәдениеті

Білімі:

1965 – 1969 жылдары – Қарағанды мемлекеттік педагогикалық институты.

1987-1990 жж. – 10.02.01-орыс тілі мамандығы бойынша күндізгі аспирантура С. М. Киров атындағы ҚазМУ.

Академиялық дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты, доцент

Лауазымы: доцент.

Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының (ХАА) толық мүшесі академик дипломы № 1143 ҚР 07.02.2012 ж.

2018 жылдан бастап РЯиК кафедрасында Әбілқас Сағынов атындағы картада жұмыс істейді.

Кафедраның ғылыми, ғылыми-әдістемелік, ұйымдастырушылық-әдістемелік жұмыстарына және тәрбие қызметіне белсенді қатысады.

Халықаралық және республикалық деңгейдегі ғылыми мақалалардың, баяндамалардың тезистерінің авторы, РИНЦ және ККСОН журналдардағы деректері бойынша – 90 мақалалардың авторы;

Орыс тілі бойынша оқу-әдістемелік құралдардың авторы:

1.Русский язык. Учебное пособие для студентов-иностранцев.- Алматы, АГУ имени Абая. – 1997.

2.Русский язык для национальных групп вузов. Алма-Ата: Мектеп. – 1988.

3.Обучение студентов русской профессиональной лексике. Термины металловедения и металлообработки. Алматы: «Эверо». – 2007.

4.Русский язык. Программированные лексико-грамматические упражнения для работы на компьютере для студентов технических вузов.Карагагда.- КарТу .- 2018.

5.Казахские фразеологизмы в картинках. Для изучающих казахский язык. Алматы.-«Отан».-2020.

6.Дистанционный учебный курс по профессионально ориентированному русскому языку.Караганда, КарТУ. 2021;

Оқулықтардың авторы:

1.«Русский язык. Обучение научному стилю» – МОН РК, 2006 – (По итогам открытого конкурса).

2.Русский язык. Обучение деловому письму. Алматы. МОН РК.- КазНИТУ имени К.И.Сатпаева.-2016.

3.Профессионально ориентированный русский язык. Для студентов технических вузов.КарТУ.- 2020.

Монография авторы: «Семантические неологизмы в творческом контексте Цветаевой»

КарТУ.-2022.

Пән бойынша сандық контент жасаушы:

1. «Профессионально ориентированный русский язык» – 10 тем;

РЯиК кафедрасының ғылыми – әдістемелік семинарына басшылық жасалды, РЯиК кафедрасының көк мүшесі. (2022-қазіргі уақытқа дейін), модератор және оқытушы ретінде карта жанындағы Біліктілікті арттыру курстарының жұмысына қатысты (2020, 2021, 2022)

Ресми қарсылас ретінде филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін әл-Фараби атындағы ҚазҰУ диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестердің жұмысына қатысты.

Жұмыс телефоны: 56 – 59 – 32

Ішкі телефон: 2046

Электрондық пошта мекенжайы:

nurbala-s@mail.ru

2022-2023 жылдардағы еңбектер тізімі

1. Шаяхметова Н.К., Иванова С. А. «Обучение речевой деятельности в учебно-профессиональной сфере на завершающем этапе» в сборнике Европа – Азия: на пересечении культур. Материалы Международной онлайн-конференции. Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» – 2022, С. 163-166

2. Шаяхметова Н.К., Кунапияева, Иванова С.А.

«Инженердің тілдік тұлғасы».в Трудах Международной научно-практической конференции «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения, №14, 2022. – С.362-363).

3. Шаяхметова Н.К. «Марина Цветаева в освещении критиков-литературоведов». Вестник Павлодарского университета имени Торайгырова. «Филологические науки».- 2022.- С192 – 202.

4. Монография «Семантические неологизмы в творческом контексте М.И. Цветаевой» Карту.- 2022.- 96 с.

5. ЭУИ (электронно-учебное издание) дисциплины «Русский язык. В2. Темы 3,4».