Рахимова Галия Мухамедиевна

foto-na-sajt-300x286
image-1

Ғылыми дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты

Байланыс ақпараты:

Тел: 8(7212) 56-59-32 (вн. 1031), 87014889480
Мекен жайы: Қазақстан, Қараганды қ, Бульвар Мира, 56, первый корпус, кабинет 217
Е-mail:galinrah@mail.ru

 

Жұмыс тәжірибесі

(соңгысынан бастап)

2015 жылдан қазіргі уақытқа дейінгі кезең

2011 жылдан 2015 жылға дейінгі кезең

2007 жылдан 2011 жылға дейінгі кезең

2005 жылдан 2007 жылға дейінгі кезең

2004 жылдан 2005 жылға дейінгі кезең

Кәсіпорынның атауы: Қарағанды мемлекеттік техникалық университет.

Лауазымы: «Құрылыс материалдары және технологиялары» кафедрасының меңгерушісі

 

Кәсіпорынның атауы: Қарағанды мемлекеттік техникалық университет.

Лауазымы: «Құрылыс материалдары мен бұйымдарының технологиясы» кафедрасының доценті.

Кәсіпорынның атауы: Қарағанды мемлекеттік техникалық университет.

Лауазымы: «Құрылыс материалдары мен бұйымдарының технологиясы» кафедрасының аға оқытушысы.

Кәсіпорынның атауы: Қарағанды мемлекеттік техникалық университет.

Лауазымы: «Құрылыс материалдары мен бұйымдарының технологиясы» кафедрасының оқытушысы.

Кәсіпорынның атауы: Қарағанды мемлекеттік техникалық университет. Лауазымы: «Құрылыс материалдары мен бұйымдарының технологиясы» кафедрасының ассистенті.

 

Білімі

1987 жылдан 1992 жылға дейінгі кезең

2004 жылдан бастап – 2006 ж дейінгі кезең

Кезең 2011ж.

Оқу орнының атауы: Қарағанды политехникалық институты

Мамандығы: “Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру”.

Біліктілік берілді: инженер-құрылысшы-технолог.

“НИИстромпроект” ЖШС Алматы қаласында аспирантураны бітірді.

Мамандығы: Құрылыс материалдары мен бұйымдары.

05.23.05-Құрылыс материалдары және бұйымдары мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты

 

Қосымша ақпарат

Тілдерді білу:                       Орыс, қазақ, ағылшын сөздікпен.

Кәсіби дағдылар:                Құрылыс материалдары, Процесстер мен аппараттар

Бағдарламаларды білу:    Word, Excel

 

Біліктілікті арттыру:

2016 жылданбастап 2018 жылғадейінгікезең

 

- «Аккредитация: сыртқы аудит, сараптама әдістемесі-халықаралық және Ұлттық тәсілдер» (БСҚБТА сарапшы сертификаты); Қазақстан

- «Кәсіпкерлік қызмет негіздері»; Қазақстан

- ғылыми тағылымдама «Зерттеу университеті», Германия

Жеке

қасиеттері:   Тәртіптілік, жауапкершілік, коммуникабельділік.

 

Жарияланымдар

- Международный научный журнал «Anais da Academia Brasileira de Ciencias» Baydzhanov D.O., Khan M.A., Imanov E.K., Yevloyeva M.I. «Production of Clinkerless Binder from Technological Waste», (2018) 90 (2 Suppl. 1). Brazil;

- Журнал «Труды Университета» 4 (69), Караганда, 2017, «Влияние модификатора MTGS 25 на свойства жаростойкого бетона», Тлеубергенова С.К.,Тоимбаева Б.М.;

- Журнал «Труды Университета» 1 (70), Караганда, 2018, «Разработка состава и способа приготовления комплексной добавки полифункционального действия», Байджанов Д.О., Рахимов М.А., Рахимов А.М.;

- Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. М.:Российская академия естествознания, 2018. – № 6, «Прочность бетона при твердении в различных климатических условиях», Рахимов М.А., Тоимбаева Б.М.,Жаутикова С.А., Иманов Е.К.

- Международный научно-практический журнал «Эпоха науки». Электронное периодическое издание. Март 2018. – №13, «Исследование влияний наполнителей на деформативные свойства термореактивных смол», Айдарбекова С.Ж.;

- II International Conference “Cognitive Robotics”. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 363 (2018) 012032. Doi: 10.1088/1757-899X/363/1/012032Advanced composite alloys for constructional 20 оқу құралы, 2 монография басып шығарылды, 20-дан астам мультимедиялық және электрондық басылымдары бар.

 

Ішкі байланыс телефоны: 1031

рпус, кабинет 219

Қызмет телефоны: 8(7212) 56-59-32 (ішкі 1031)

E-mail: galinrah@mail.ru

Строительные материалы