Народхан Дашжан

Аты-жөні, туған жылы: Народхан Дашжан, 1982ж.
Телефон, e-mail: +7-700-1164864, dos_good@mail.ru

Лауазымы: КА және ЕҚ кафедрасының аға оқытушысы

Білімі:
2002-2007 жж. — Қ. Сәтбаев атындағы ұлттық техникалық университеті.     «Мұнай-газ кен орындарын игеру және пайдалану» мамандығы, бакалавр.

2015-2017 жж. — Қарағанды мемлекеттік техникалық университет, «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығы, магистратура

2018-2021 жж. — Қарағанды мемлекеттік техникалық университет, «Тау-кен ісі» мамандығы, докторантура

Бөлімшедегі қызметтер:

2007 — 2008 жж. –«Өзен Мұнай» ЖШС, бұрғылаушының көмекшісі;

2018 — 2012 жж. — Жеке кәсіпкер;

2012 — 2014 жж. — «Шұбаркөл Көмір» АҚ, бұрғылау станогының машинисі;

2014 — қазіргі уақытқа дейін — «Кеніштік аэрология және еңбек қорғау» кафедрасының аға оқытушысы.

Негізгі ғылыми қызығушылықтары: еңбекті қорғау, тіршілік әрекеті қауіпсіздігі, өндірістік қауіпсіздік, аэрология.

Соңғы 5 жылдағы негізгі жарияламалар:
- Народхан Д., Исабек Т.К., Хуанган Н., Тажибаев Д.К. «Влияние внешних породных отвалов на устойчивость бортов угольных разрезов». Горный Журнал Казахстана 2020.-№11. –С.32-36;

- Народхан Д., Исабек Т.К., Ходжаев Р.Р., Хуанган Н «Численное моделирование устойчивости бортов угольных разрезов под действием распределенных нагрузок», Международный научный журнал «Устойчивое развитие горных территорий»:ФГБОУ ВО ”СКГМИ (ГТУ) РФ, -2020.-№3 –С 428-435;

-Народхан Д., Исабек Т.К., Хуанган Н., Зандыбай А. «Формирование зон неустойчивости борта угольного разреза под действием распределенной нагрузки», Международный научный журнал «Устойчивое развитие горных территорий»:ФГБОУ ВО ”СКГМИ (ГТУ) РФ, -2021.-№4 –С 558-563;

- Народхан Д., Исабек Т.К., Хуанган Н., Тажибаев Д.К, «Studying the Coal Pit Side Stability Loaded by an External Dump upon Strength Criteria», Труды университета, Караганда: КарТУ, 2022.-№2, – С. 103-107.

Кәсіби және ғылыми қоғамдарға мүшелік:

- Тау-кен факультетінің кәсіподақ ұйымдастырушысы;

- Университеттің еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі комиссиясының мүшесі

Пәндер мен курстар:

Күзгі семестр:

-Тау-кен кәсіпорындарының аэрологиясы (дәріс сабақтары- аптасына 2 сағат)

- Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі (дәріс сабақтары- аптасына 4 сағат)

-тәуекелді бағалау (дәріс сабақтары- аптасына 2 сағат)

Көктемгі семестр:

- Тау-кен кәсіпорындарының аэрологиясы (дәріс сабақтары- аптасына 2 сағат)

- Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі (дәріс сабақтары- аптасына 4 сағат)

Біліктілікті жоғарлату:

- 2023 жылдың 04 мамырынан 18 мамырына дейін 72 сағат көлемінде “Білім беруде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану” тақырыбында біліктілікті арттыру курстарынан өтті, Қорқыт Ата, сертификаты № К077.