Кукешева Алия Бакибаевна

Кукешева

ТҮЙІНДЕМЕ (қыркүйек 2019 ж.)

Аты-жөні, туған жылы: Кукешева Алия Бакибаевна, 01 қазан 1995 ж.

Еңбек өтілі: Жалпы жұмыс өтілі – 1 жыл, ғылыми-педагогикалық өтілі – 1 жыл.

Қызметі: «Көлік техникасы және логистикалық жүйелер» кафедрасының ассистенті.

Қандай ЖОО бітірген, қандай мамандық бойынша және қай жылы:

- Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» 2017 жылы (бакалавриат);

- Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» 2019 жылы (магистратура);

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі:6М071300 – Көлік, көлік техникасы және технологиялар, мамандығы бойынша техникалық ғылымдар магистры, 2019 ж., ҚарМТУ.

Бөлімдерде жұмыс істеуі, оның ішінде жұмысқа қабылдану уақыты мен атқарған қызметін қосқанда: –

Негізгі ғылыми бағыты:

Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорынның менеджменті, Логистика негіздері, Көлік техникасының сенімділігі.

Негізгі жарияланымдары:

16 ғылыми жұмыстар жарияланды, соның ішінде 9 баяндама тезистері, 3 БҒСБК баяндамасы, 1 ЗМК; оқу құралы, 1 мультимедиялық электрондық лекция, 1 электрондық оқулық шығарылды.

Оқу жылында оқитын пәндер: Көлік техникасының сенімділігі, Инженерлік кәсіпкерліктің негіздері, Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорынның менеджменті, Көлік логистикасы, Өндірісті ұйымдастыру, экономика және менеджмент, Логистика негіздері, Автомагистральдардың және жолдардың инженерлік инфрақұрылымы.

Біліктілікті жоғарылату: –

Байланыс телефондары: жұм.тел. 56-59-32 (іш. 2040)