Кошебаева Гаухар Капеновна

Кошебаева ГDSC_3578
image-1

ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ТҮЙІНДЕМЕСІ

 

Т.А.Ә., туған күні.

Кошебаева Гаухар Капеновна, 12.08.1954 ж.

Егер оқытушы өз университетінің сайтында ұсынылса, оны көрсетіңіз.

https://person.kstu.kz/koshebaeva-gauhar-kapenovna/

Лауазымы (толық немесе толық емес жұмыспен қамтылғанын көрсетіңіз, толық емес жұмыспен қамтылған жағдайда негізгі қызметінің түрін және оған жұмсалған уақытты (пайызбен) көрсетіңіз).

Э.ғ.д.,ҚарТУ «Кәсіпорын экономикасы және менеджменті» кафедрасының профессоры (толық жұмыспен қамту)

Қандай ЖОО, қандай мамандық бойынша және қашан бітірді. Ғылыми дәрежесі, атағы.

Қарағанды ​​политехникалық институты «Экономика және машина жасау саласын ұйымдастыру» мамандығы бойынша, 1976 ж. Халықаралық бизнес университеті 080005 Экономика және халық шаруашылығын басқару (салалы және қызмет саласы бойынша), 2010 ж.

Бөлімдегі жұмыс, оның ішінде жұмысқа қабылданған күндері мен атқаратын лауазымдары.

1980-1982 жж ҚарПТИ, ҒЗС аға инженер-экономисті

1982-1985 жж ҚарПТИ «Экономика және машина жасауды ұйымдастыру» кафедрасының ассистенті

1989-1990 жж ҚарПТИ «Экономикалық теория» кафедрасының оқытушысы

1991-1993 жж ҚарМТУ «Экономикалық теория» кафедрасының аға оқытушысы

1993-2009 жж ҚарМТУ «Экономикалық теория»  кафедрасының доценті

2009-2010жж «Кәсіпорын менеджменті» кафедрасының доценті бөлімнің атауын өзгертуге байланысты ҚарМТУ «Экономикалық теория».

2011-2017жж. ҚарМТУ «Кәсіпорын менеджменті» кафедрасының профессоры

2017 ж. – қазіргі таңда ҚарТУ, қазіргі Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды ​​техникалық университеті КЕАҚ «Кәсіпорын экономикасы және менеджменті» кафедрасының профессоры.

Басқа бөлімшелер мен ұйымдардағы жұмыс (күндері мен атқарған қызметтерін көрсету)

1976-1980 жж «Қарағандыгормаш» ҚБ Ново-Қарағанды ​​машина жасау зауыты, Автоматты басқару жүйесі бөлімі, инженер- технолог

1985-1989 жж С.Орджоникидзе атындағы ХИУ аспирантурасы (Мәскеу)

Негізгі ғылыми қызығушылықтары.

Аймақтық экономика мәселелері, экономиканың бәсекеге қабілеттілігі, өнеркәсіптік өндіріс кешендерін дамыту, цифрлық экономика

Соңғы 5 жылдағы негізгі басылымдар.

- Shevyakova A., Petrenko E.,Arystan M., Koshebayeva G. Special institution in the real sectors of the economy with active state participation: Case of Kazakhstan// Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 (10-11 April, 2019)/ – Granada, Spain.- pp. 6596-6609.  https://ibima.org/conference/33rd-ibima-conference/    (SCOPUS)

- Петренко Е.С., Денисов И.В., Кошебаева Г.К., Королева А.А. Перспективы бизнес-моделей: «голубые океаны», менеджмент предпринимательской деятельности, инновации на стороне спроса и устойчивое развитие// Креативная экономика.- 2019.-том 13.- № 12.- С. 2327-2336 (ВАК)

- E. V. Belokurova, S. V. Pizikov, E. S. Petrenko, G.K.Koshebayeva. The Institutional Model of Building the Digital Economy in Modern Russia//  Lecture Notes in Networks and Systems (книга). – Springer Volume 87.-2020-1051 p. – pp. 64-70  (SCOPUS)

- Y. Petrenko, I. Denisov, G.Koshebayeva, V. Biryukov.  Energy efficiency of Kazakhstan enterprises: Unexpected findings // Energies 2020, 13(5), 1055 https://www.mdpi.com/1996-1073/13/5/1055#cite (Scopus )

- Studying the properties of refractory products manufactured by two-stage pressing under industrial conditions// Metalurgija  2020, 59( 4), P.547-550 (SCOPUS)

- Кошебаева Г.К., Королева А.А. Креативные индустрии: сравнительный анализ и текущее состояние в Казахстане// Экономика и статистика.- 2020.- №3.- С.53-58 (ККСОН)

Vechkinzova E.Petrenko E.Matkovskaya Y.S., Koshebayeva G. The dilemma of long-term development of the electric power industry in Kazakhstan// Energies, 2021, 14(9), 2374 (SCOPUS) ;https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2374

- Magrupova Z., Koshebayeva G., Abzalbek G. Management of sustainable development of the regions of Kazakhstan: problems and solutions// E3S Web of Conferences 295, 01006 (2021) WFSDI 2021(Scopus )

-   E. Drobot , I. Makarov, Y. Petrenko, G.Koshebayeva. Relationship between Countries’ Energy Indicators and the  Indices of GVC Participation: The Case of APEC Member Economies// Energies 2022, 15(5), 1675. https://doi.org/10.3390/en15051675 https://www.mdpi.com/journal/energies (Scopus)

-     А.Shevyakova , Ye. Petrenko , G.Koshebayeva,  D. Ulybyshev. Peculiarities of Housing and Communal Services and the Difficulties of Implementing Energy-Saving Technologies: The Case of Kazakhstan// Energies 2022, 15, 7576. https://doi.org/10.3390/en15207576 https://www.mdpi.com/journal/energies (Scopus)

-    Jakupova D., Koshebayeva G., Alpysbayeva N., Biryukov V. Analysis of the Youth Policies and Its Impact on the Economic Policy of the State for the Tourism Development// Journal of Environmental Management and Tourism, 2022, 13 (6) ( Volume XIII, Issue 6(62) : 1603-1615. (Scopus)

-    Алпысбаева Н.А., Кошебаева Г.К. Анализ и перспективы развития экспортного потенциала Казахстана// Труды университета , 2022 №4, С. 382-389 (КОКСНВО)

-     А.Шевякова, Г.Кошебаева, А.Уразбеков. Анализ среды функционирования (DEA)на примере коммунальных предприятий в секторе ЖКХ Казахстана// Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли (КазУЭФМТ), 2022.- №4(49).- С.352-359 (КОКСНВО)

-     Vechkinzova, E.A.Ryattel, A.V.Nabokikh, A.A.Petrenko, Y.S., Koshebayeva G.K. Limits of involvement of intelligent machines in socio-economic relations in emerging economies// International Journal of Trade and Global Markets., 2023, 18(2-3), С. 302–313 (Scopus)

-     Магрупова З.М., Кошебаева Г.К., Бирюков В.В. Повышение инвестиционной активности в Казахстане на основе принципов устойчивого развития// Труды университета, 2023, №3, С. 353-358 (КОКСНВО)

-    Кошебаева Г.К., Магрупова З.М., Бирюков В.В. Управляемая урбанизация в Казахстане в условиях цифровой экономики// Труды университета, 2023, № 4, С. 312-323 (КОКСНВО)

Ғылыми және кәсіби қоғамдарға мүшелік.

2013 жылдан бастап -Ресей жаратылыстану ғылымдары академиясының (РАЕ) корреспондент мүшесі

2019-2020 жж. Қарағанды ​​экономикалық университеті жанындағы 6D050600 «Экономика», 6D 051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандықтары бойынша кандидаттық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің мүшесі.

2019-2020 жж Қазтұтынуодағы ҚЭУ 8D04102 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» PhD білім беру бағдарламасы бойынша Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы

2020-2021жж. 08.00.05 – Экономика және халық шаруашылығын басқару (аймақтық экономика) ғылыми мамандығы бойынша Санкт-Петербург университетінің диссертациялық кеңесінің шетелдік мүшесі

Марапаттар мен сыйлықтар берілді.

2013 ж.Қазақстан Республикасының «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» төс белгісі

2015ж.«Үздік ЖОО оқытушысы» атағы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранты

2016ж. «Ы. Алтынсарин» төс белгісі

2021ж.Білім және ғылым министрінің Алғысы

2023ж. Ғылым және жоғары білім министрінің Құрмет грамотасы

2023 ж.Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары қауымдастығының «Үздік оқытушысы» атағы

Ағымдағы оқу жылында оқытылатын пәндер мен курстар (семестр бойынша), аптадағы дәріс сағаттарының саны, семинар және зертханалық сабақтар.

Микроэкономика (күзгі семестр), аптасына 2 сағат дәріс, СОӨЖ-аптасына 2 сағат

Оқу жылы ішінде орындалатын басқа да міндеттер, аптадағы сағат саны. Оларға қосымша төленетінін көрсетіңіз.

Университеттің Ғылыми кеңесінің мүшесі

Университеттің аттестаттау комиссиясының мүшесі

Университеттің конкурстық комиссиясының мүшесі

Университетінің ҒЗБ мүшесі

«Университет еңбектері» журналының редакциялық алқасының мүшесі

Университеттің Әдеп жөніндегі кеңесінің мүшесі

«Үздік ЖОО оқытушысы-2023» республикалық байқауына үміткерлерді іріктеу жөніндегі университет комиссиясының мүшесі

Біліктілікті арттыру.

1. 2016 ж. «Системно-трансдисциплинарная методология в экономических исследованиях» семинар курсы 32 сағат көлемінде, Мемлекеттік басқару университетінде (SUM), Мәскеу қ.

2. 2016 ж. «Стратегическое управление организациями в ХХI веке» тақырыбына «Санкт-Петербург политехникалық университеті» Федералдық мемлекеттік мекемесінде 32 сағаттық тағылымдама, Санкт-Петербург қ.

3. 2016 ж.  Course «Organization infrastructure management. Projects management», Universite De Lorraine, Франция,   г. Нанси, г. Мец

4. 2017-2018 жж Pre-Intermediate бағдарламасы бойынша «Study Inn» сертификатпен 120 сағат көлемінде ағылшын тілі курстары

5. 2018 ж. «Certified  University Teacher (ЖОО-ның сертификатталған оқытушысы)» ҚЭУ жалпы көлемі 90 сағатты құрайтын SASTLE жобасын іске асыру шеңберінде біліктілігін арттыру курстары

6. 2021ж. «Кибермәдениет, кибергигиена және үлкен деректермен жұмыс» 72 сағаттық біліктілікті арттыру курстары «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды ​​техникалық университеті» КЕАҚ

7. 2023ж. «Предпринимательские инвестиции» 72 сағаттық біліктілікті арттыру курсы, Бухарест