Косбармаков Самат Жаксибаевич

Kosbarmakov-Samat-ZHaksibaevich
image-1

РЕЗЮМЕ 

Аты-жөні, туған жылы: Косбармаков Самат Жаксибаевич, 13 мамыр 1979 жылы. 

Еңбек өтілі: жалпы өтілі – 18 жыл, ғылыми-педагогикалық – 18 жыл.

Қызметі: «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының аға оқытушы. 

Қандай ЖОО бітірген, қандай мамандық бойынша және қай жылы: Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, «Тасымалдауды ұйымдастыру және көліктегі басқару», 2002 ж. 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі:  «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандық бойынша магистр, 2018 ж., ҚарМТУ.

Бөлімдерде жұмыс істеуі, оның ішінде жұмысқа қабылдану уақыты мен  атқарған қызметін қосқанда:

2003-2004 жж. – «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының ассистенті

2004-2007 жж. – «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының аспиранты

2007-2008 жж. – «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының оқытушы

2008-2016 жж. – «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының аға оқытушы

2016-2018 жж. – «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының магистранты

2018 ж. бастап – «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының аға оқытушы.

Негізгі ғылыми бағыты:

Конвейерлік көлік, өнеркәсіптік көлік, техника және технологиялар.

Негізгі жарияланымдары:

31 ғылыми жұмыстардың авторы, оның арасында 10 тезис, 6 мақала – ККСОН, 3 инновациялық патент, 5 СИС,7 оқу құрал.

Оқу жылында оқитын пәндер: Кәсіпорындардың бас жоспары және көлігі, Кірме жолдарды пайдалану, Автоматика, телемеханика және байланыс, Өнеркәсіптік көліктің арнайы түрлері, Сигналдау, орталықтандыру, блоктау және байланыс, Жалпы көлік курсы, Жол құрылғысы және пайдалану

Біліктілікті жоғарылату:

03.03.2021 – 20.03.2021 жж. – “Көлік логистикасы” бағдарламасы бойынша 72 сағат көлемінде онлайн біліктілікті арттыру курстары Қырғыз мемлекеттік техникалық университеті. И.Раззакова.

17.01.22 – 05.02.22 жж. – ФМБОУ ВО “СибАДИ” “Көлік процестерін модельдеу”бағыты бойынша 72 сағат көлемінде онлайн біліктілікті арттыру курстары.

03.03.-29.03.2022 ж – “өнеркәсіптік теміржол көлігі” бағыты бойынша 36 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курстарыҚТТБ КД АҚ “АМТ” Қарағанды қ.

Байланыс телефондары: жұмыс тел. 56-59-32 (вн. 2051)

Республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхананың ресурстары

Кәсіпорындардың бас жоспары мен көлігі

Спецкурс конвейерного транспорта

Исследование современных технологий и развитие АТС

Обслуживание и ремонт транспортных средств

Наукоемкая технология транспортирования горной массы из глубоких карьеров крутонаклонными подъемниками

Устройство и эксплуатация пути

Общий курс транспорта

Тасымалдау процестерін басқару және дамытуды реттеу. Көліктің арнайы түрлері