Хуанбай Есенболды

Хуанбай нов
image-1

Энергетика және телекоммуникациялар факультеті

Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Аға оқытушы

Аль-Фараби атындағы ҚазМУ 1994 жылы физик –мұғалім мамандығымен бітірді. 2006 жылы кандидаттық диссертация қорғады.
Қарағанды Мемлекетік Техникалық Унивеситетінің физика кафедрасында 2008 жылдан бастап жұмыстайды. Педагогигалық өтілеттілігі 20 жыл. Осы кезде кафедраның асситентінен аға оқытушыға дейін жұмыс істеді. Е.А атындағы Қарағанды Мемлекетік Унивеситетінің аспирантурасын 2003 жылы сырттай бітірді.
Күндізгі және сырттай оқитын студенттерге мемлекеттік тілде дәріс оқиды. Мемлекеттік тілде электрондық оқулықтар шығарды: «Атомдық және ядролық физика», слайд лекции: «Атом құрылысы», «Электр өрісі», «Магнит өрісі», «Термодинамика», «Заттағы магнит өрісі», «Толқындық оптика». Оқытушының пәннің комплексті оқу-әдістемелік жасалды.Бұлар бірнеше мамандықтарға арналған. Зертханалық жұмыстарға оқу-әдістемелік нұсқаулар жасалды Физика-1 и Физика-2. Мемлекеттік тілде «Атомдық және ядролық физика», «Физика-1 пәнінен дәрістер» ISBN грифы бар оқулық шығарды..
Жұмыстардың орындалған нәтижесі бойынша ойлап табуға патент берілді. «Жоғары температуралық ,асқынөткізгіштік пленкаларды алу әдісі». Ғылыми зерттеудің нәтижелері 50 ғылыми басылымдарда ,оның ішінде 8 импакт – факторы бар журналдарға жарияланған. Осымен қатар ғылыми зерттеудің нәтижелері халықаралық ,республикалық ғылыми конференцияларда және соған сәйкес басылымдарда жарияланды.
Қазіргі кезде күннің фотоэнергиясына байланысты жаңа материалдардың ғылыми зертеулерін жүргізіп жатыр.
Шетел ғалымдарымен яғни Томск Мемлекеттік Университеті ( Ресей), University of Massachusetts Boston (АҚШ) және т.б.университеттермен ғылыми байланыста.

Байланысу деректері: Телефон: 8(7212) 56-59-32 (доб.2027),

E-mail: esen_d@mail.ru

Ғылыми еңбектер