Блялова Гулим Галымжановна

Файл_0001111
image-1

Тау-кен факультеті

Ғылыми (академиялық) дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі

Қызметі: оқытушы

Блялова Гулим Галымжановна 2013 жылы «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы  бойынша Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін бітірді . 2016 жылы ол «Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау» мамандығы бойынша бітіріп, ғылым магистрі академиялық дәрежесін алды.  Мұғалім ретінде 2016 жылы ҚарМТУ басында жұмыс істейді.

За время работы на кафедры опубликовала более 10 научных статей и тезисов, является соавтором 1 учебного пособия, 1 метогдичкеского указания и 1 электронного учебникa,   участвует в семинарах-тренингах. Блялова Г., также активно занимается научной работой посредством участия в научно-практических и международных конференциях, а также руководит участием студентов в НИРС. С 2016 года является куратором группы ГПР-15-1. Принимает активное участие в научной и общественной жизни кафедры и факультета.

Кафедрада жұмысы барысында Блялова Г. 10-нан астам ғылыми мақалалар және тезистер, 1 оқу құралының тең авторы болып табылады, 1 әдістемелік нұсқауларды және 1 электрондық оқулықтар, жыл сайын жарияланатын, К.У. кәсіпорындар, сондай-ақ университет компьютерлік бағдарламалар бойынша біліктілігін арттыру курстарында өткізілді; оқыту семинарларына қатысады. Блялова Г. , сондай-ақ белсенді ғылыми және халықаралық конференцияларға қатысу арқылы ғылыми жұмыспен айналысады, сондай-ақ СҒЗЖ студенттердің қатысуын басқарады. 2016 жылдан бастап топ ГПР -15-1 кураторы болып табылады. Ол кафедра және факультеттің ғылыми және қоғамдық өміріне белсене қатысады.

Рабочий телефон: 87212 567593                                                                                                      Внутренний телефон: 2037                                                                                                                 Адрес электронной почты: g.blyalova@kstu.kz

 К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УГЛЯ И ВМЕЩАЮЩИХ ИХ ПОРОД КАРАГАНДИНСКОГО БАССЕЙНА