Әбдіқадырова Айдана Жаруллақызы

Абдикадирова
image-1

Жол-көлік факультеті 

Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

Қызметі: «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының оқытушысы 

Білімі: «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім бакалавры академиялық дәрежесі (Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 2011 ж.); 6М011700-«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі (Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​мемлекеттік университеті, 2014 ж.). Докторантура – 2019-2022 жж. Астана қаласы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, филология факультеті, мамандығы: әдебиеттану. 

Марапаттары:

- әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінің деканының алғыс хаты (2015 ж.);

- Қарағанды ​​қ. «Орталықтандырылған кітапхана жүйесі» ҚММ-ның директорының алғыс хаты (2017 ж.);

- Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ректорының құрмет грамотасы (2017 ж.).

Ғылыми еңбектері: 20-дан астам ғылыми жұмыстардың авторы. Оның ішінде,

- А.Сейдімбек және күй аңыздарының жанрлық табиғаты. Қарағанды университетінің Хабаршысы, – Филология сериясы. – 2012. – № 4(68). – Б. 30-37. https://philology-vestnik.ksu.kz/apart/srch/2012_philology_4_68_2012.pdf

- А. Сейдімбек зерттеулеріндегі қара өлеңдердің жанрлық ерекшеліктері.ҚазҰУ Хабаршысы, – Журналистика сериясы. – 2014. №1. Том 35. – Б. 148-156.https://bulletin-journalism.kaznu.kz/index.php/1-journal/article/view/96/93

- Ғалым А.Сейдімбектің фольклорды зерттеуге қосқан үлесі. Жаш түркологдордун VI эл аралык симпозиуму. – Бишкек: Print Express, 2014. – Б. 7-8.

- Сюррелизмнің әдеби-философиялық мәні мен маңызы. Актуальные научные исследования в современном мире: Сборник научных трудов. Выпуск 1 (33), Часть 7. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Б. 41-47.

- Қазақ әдебиетіндегі фэнтези жанры. Актуальные научные исследования в современном мире: Сборник научных трудов. Выпуск 4 (36), Часть 7. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Б. 91-94. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34900464

- Қазақтың ауызша тарихы – ұлт руханияты. Қарағанды университетінің Хабаршысы, – Филология сериясы. – 2018. – № 2 (90). – Б. 14-19. https://philology-vestnik.ksu.kz/2018-90-2

- «Жақсылық»/«жамандық» концептілерін құрушы тұрақты тіркестер жəне олардың стильдік қызметі. Қарағанды университетінің Хабаршысы, – Филология сериясы. – 2019. – № 3 (95). – Б. 8-16. https://philology-vestnik.ksu.kz/2019-95-3

- Этнопоэтиканың теориялық аспектілері. Қарағанды университетінің Хабаршысы, – Филология сериясы. – 2021. – № 3 (103).- Б. 120-126. https://philology-vestnik.ksu.kz/2021-103-3