Аубакирова Асем Елубаевна

Білімі: жоғары, “Ақпараттық жүйелер” мамандығы, “Оқу және білім берудегі бакалавры” біліктілігі (2005ж.), “Ақпараттық жүйелер” мамандығы бойынша магистратура, “Техника ғылымдарының магистрі” біліктілігі (2012ж.).

Академиялық тәжірибесі: ҚарТУ жұмыс уақыты 2013 жылдан бастап.

Оқыту пәндері: Объектіге-бағытталған Python бағдарламалау, Жүйелік бағдарламалау, Жүйелік бағдарламалуды қамтамасыз ету.

Соңғы бес жылдағы ең маңызды жарияланымдар:

1. “Қазақстан-2050″Стратегиясын іске асыруға жастар ғылымының қосқан үлесі:Республикалық студенттік ғылыми online конференциясының еңбектері: – Қарағанды: ҚарТУ басылымы, 2021 – С. 226-227, АвторларСайлауқызы Ж.

2. “Қазақстан-2050″Стратегиясын іске асыруға жастар ғылымының қосқан үлесі:Республикалық студенттік ғылыми online конференциясының еңбектері: – Қарағанды: ҚарТУ басылымы, 2021 – С. 381-382, АвторларЩербов А.С., Султанова Б.К.

3. “ҚазҰТУ хабаршысы” ғылыми журналы, Алматы, 2021, №2, C. 244-251, бірлескен авторлар.

4. “АУЭСС хабаршысы” ғылыми журналы, Алматы, 2022, № 1, С. 171 – 180, Авторлар Көккөз М. М.