Арабаджи Кристина Дмитриевна

Рисунок4
image-1
Факультет:
машина жасау

Шетелтілдерікафедрасы

Ғылыми дәрежесі: Білім ғылымдарының магистрі

Лауазымы: шет тілдері кафедрасының оқытушысы

Білімі:

2007-2011 жж.: жоғары, Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, 5B050119 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша білім бакалавры, Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ

2014-2016 жж.: «Педагогика және психология» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі.

Жұмыс тәжірибесі:

- 2011-2014жж. “Бірінші Теміртау классикалық лицейі” КММ француз және ағылшын тілдерінің мұғалімі

- 2014-2016жж. № 3 Гимназия ” КММ француз және ағылшын тілдерінің мұғалімі

- 2016 – 2019 жылдары Қарму.Е. А. Бөкетов атындағы қарму шет тілдер кафедрасының оқытушысы

-2019 жылдың қыркүйегінен 2023 жылға дейін ҚарМу шетел филологиясы кафедрасында аға оқытушы болып жұмыс істеді. Е. А. Бөкетова.

-2023 жылдың қыркүйегінен бастап. “Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті” КЕАҚ Шет тілдері кафедрасының оқытушысы.

Оқытатын пәндері: Шет тілі, Кәсіби бағдарланған шет тілі

Бакалавриат және магистратура бойынша оқу үлгерімі мен сапасын талдауға жауапты, кафедра пәндері бойынша бакалавриат студенттерінің білімінің бастапқы, аралық және қорытынды бөліміне жауапты

Ғылыми-әдістемелік жұмыстар:

1. Optimization of foreign language studying for non-lingual faculty students. Мирза Н.В., Сағадиева К.К., – Education and science without borders.– 2015. Vol.6–№12.– P. 74–76 2.

2. Objective component of the professional focused foreign language learning. Андреева О. А., – гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдарының өзекті мәселелері. Педагогика ғылымдары – 2017. – 4-бөлім. №4. – С. 7-8

3. Шет тілін кәсіптік-бағдарланған оқытудың нысаналы компоненті. Андреева О. А., – Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы.Л.Н. Гумилева. – 2017. – 2-бөлім. №3. – Б. 452-454

4. Aspects of translation theory and problem of transferring stylistic devices. Тынбаева г. с., – Педагогика мәселелері -2018. –№2. –С. 126-128

5. Тілдік емес факультеттерде шет тілін оқытуды оңтайландырудың маңызды факторларының бірі ретінде алдын ала бақылау . Арабаджи К.Д., Софьина и. И., Тынбаева г. С., Ахметова А. Г., – Қазақстан ғылымы және өмірі – 2019. – №7. – С. 107-112

6. Arabaji K. D.,Sofina I. I., Shershneva V. Y. preliminary CONTROL as ONE of the most IMPORTANT FACTORS IN optimizing TEACHING of a FOREIGN LANGUAGE Педагогика мәселелері ғылыми жарияланымдар журналы № 12

7. Арабаджи К.Д., Софьина и. И., Нығманова А., Кузнецова А. С. the historical roots of the folk pedagogy in Kazakhstan. Еуропалық ғылымның өзекті жетістіктері-2020: XVI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (15 – 22.06.2020).- София қ., Болгария: Биалград-БГ, 2020-C. 14-16

8. Features of the adolescent period. Қазіргі ғылымның тенденциялары-2020: XVI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Шеффилд, 2020. №8. – 55-58 б.

9. ThedevelopmentofmodernEnglishdialects. Шығыс серіктестігі – 2021: XVII халықаралық материалдар

10. Dialectology of modern English language. Қазіргі ғылымның жетістіктері-2021: XVII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Пржемыль, 2021. №3. –30-35 б.

11. The code of culture as a reflection of ―naïve‖ ideas about the unity in linguoculturology. Қолданбалы лингвистика мәселелері. Журнал, №41, 2021. – С. 65-85

12. Перевалова В.А., Нығманова А. Е., Арабаджи К. Д. фантастика жанры және шығармаларда күлкілі эффект жасау тәсілдері. Ғылыми зерттеулердің өзекті мәселелері: теориялық практикалық аспектілері: мақалалар жинағы арасында. ғылыми.- тәжірибе. конф. – Уфа, 2023. 127-131 ББ

13. English for designers. Оқу-әдістемелік құрал. Баспа. Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2019. – 171 б.

14. English for designers. КОМПЬЮТЕРГЕ арналған бағдарлама. Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне 2020 жылғы 19 қазандағы №12678 енгізу туралы куәлік.

Кәсібиғылымиқызығушылықтарсаласы:Қазіргіағылшынтілініңлингвистикасы

Ішкі телефон: 11-52

Электрондық пошта мекенжайы: kristinaarabaji@yandex.kz