Интыков Токмирза Смагулович

интыков

Аты-жөні, туған жылы: Ынтықов Тоқмырза Смағұлұлы, 04 қазан 1942 жылы.

Еңбек өтілі: жалпы өтілі – 51 жыл, ғылыми-педагогикалық – 48 жыл.

Қызметі: «Көлік техникасы және логистикалық жүйелер» кафедрасының профессоры.

Қандай ЖОО бітірген, қандай мамандық бойынша және қай жылы: Қарағанды  политехникалық, «Автомобиль көлігі», 1967 ж.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі: 05.22.11 – «Автомобиль көлігі»  мамандық бойынша техникалық ғылыми кандидаты, 1974 ж., Мәскеу жол-көлік институты, Автомобиль көлігі «» кафедрасы бойынша доцент, 1977 ж..

Бөлімдерде жұмыс істеуі, оның ішінде жұмысқа қабылдану уақыты мен  атқарған қызметін қосқанда: 1968 жылдың қаңтарынан  1968 жылдың мамырына дейін Ульянов автобаза өндірісіның бастығы.  1968 жылдың мамырынан Қарағанды политехниқалық институтының ассистенті . В 1969 – 1970 оқу жылында ғылми-зертеу сынақ ісінен Мәскеу жол-көлік институтында өтті. 1974 по 1991 жылдары  сырттан оқу факультетінің  (15.01.1975ж. – 06.1982 ж.), дайындау  (01.09.1982ж. – 01.091983ж.), жол-көлік (01.09 1983ж. – 01.09.1987г.)  факультеттерінің деканы болды,  «Автомобиль көлігі» кафедрасының меңгерушісі (17.02.1987ж. – 26.08.1991г.).  26.08.1991ж. – 12.04.1993ж.  «Карагандаагропромстрой» бірлестігі  бастығының орынбасары. 1994г – 15.04.1999г  ҚР ҰҚК ҚЖМ бөлім бастығы.   06.1999ж.- 12.1999ж. –  Казахстан – Ресей университетінің кафедра меңгерушісі.  15.01.2000 ж.- 2009 ж. – «Автомобиль көлігі» кафедрасыныңдоценті,КарМТУ.  09.2010 ж. – 2015 ж. «Автомобиль көлігі» кафедрасының меңгерушісі, ЖКИ директоры,ЖКФ деканы. 2009 ж. бастап – «Көлік техникасы және логистикалық жүйелер» кафедрасының профессоры.

Негізгі ғылыми бағыты: жол қозғалысының қауіпсіздігі мен ұйымдастыруды жетілдірудің ғылыми-техникалық негіздерін зерттеу және дамыту; автокөліктердің тіимділігін жогарлату мәселерін зерттеу.

Негізгі жарияланымдары:  124 ғылми – әдістемелік жұмыстардың авторы, оның ішінде  1 статья в Scopus журналында, еңбектері ішіндегі 18 ғылми мақала,  7 мақала – РИНЦ, 2 оқулық  ҚР ҒБМ грифімен, 2 оқу құралы ҚР ҒБМ грифімен , 3 монография, 28 баяндама тезисі, 1 өнертабысы,  3 АҚҚ куәлігі; выпущено 15 оқу құралы шығарылған.

Оқу жылында оқитын пәндер: Жол қозғалысын қйымдастыру және қауіпсіздік, Көлік құралдарының қауіпсіздігі мен сенімділігі,көлік қауіпсіздігінің негіздері.

Біліктілікті жоғарылату: 2015 ж. қыркүйек-желтоқсан аралығында – инженерлік педагогика бойынша курс.

20.01.2016-22.01.2016 – «Инновационные технологии в образовательной деятельности КарГТУ» оқулық семинар.

02.05.2018 – 18.05.2018 – курс «Жоғары оқу орнының стратегиялық дамуын жоспарлау» курсы.

Байланыс: 87014235240, жұмыс тел. 56-4774, үй тел. 421245

Республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхананың ресурстары

Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары

Автокөліктік психология

Безопасность и надежность транспортных средств

Организация производства и менеджмент предприятия

Экспертиза дорожно-транспортных происшествий