ТОГАЙБАЕВА ЛЮСИЯ ИСЛАМОВНА

экономикалық ғылымның үміткері, ағаоқытушысы2001 жылы Қарағанды

мемлекеттік техникалық университетті”экономика және менеджмент құрылысы”мамандығынбітірді. Автормен

40астамғылыми статьяларжазылған.Электрондық оқу құралымға”сервистің инфрақұрылымының”авторлық құқығыбар. Жыл сайын өтбіліктілікті арттыру курстарын, шұғылданушы ғылыми жұмыспен айналасады.