Телиман Ирина Викторовна

Телиман И.В.
image-1

Факультет: Машинажасау

Ғылыми дәрежесі:

Ғылыми атағыоқытушы

Лауазымы:  оқытушы

Өмірбаяны:

1964 жылы туған, қазақ, білімі жоғары, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Тау кен машиналары және жабдықтар» кафедрасының меңгерушісі. 1993 жылы «Тау кен машиналары және жабдықтар» мамандығы бойынша Қарағанды политехникалық институтын бітірді.

Институтты бітіргеннен кейін 1993-1994 жж., РГШО машинажасау зауытының бас конструктор бөлімінде жұмыс істеді. 1994 жылының 1 қазанынан бастап Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Тау кен машиналары және жабдықтар» кафедрасының ассистенті, аға оқытушысы, доценті, кафедра меңгерушісі болып істейді. Жалпы еңбек стажы 18 жыл, педагогикалық стажы 17 жыл.
Университетте жұмыс істеу кезінде «Түрақты жабдықтар», «Қосымша жабдықтар», «Тасымалдауға және сақтауға арналған жабдықтар» курстары бойынша дәрістік, тәжірибелік және зертханалық сабақтарды өткізді. Өндірістік, танысу, компьютерлік және оқу тәжірибелерін басқарады. «Түрақты жабдықтар», «Қосымша жабдықтар», «Тау кен механикасы», «Тасымалдауға және сақтауға арналған жабдықтар» курстары бойынша оқу құралдары және электронды оқулықтары дайындалды.
2006 жылдың 3 наурызда Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде 05.05.06 – Тау-кен машиналары мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты дәрежесін ізденуге «Қатпарлы конвейердің техникалық деңгейін жоғарылату» тақырыпты диссертациясын қорғады. 2010 жылдың 23 сәур ҚР жоғары білім және ғылым министрлігінің ЖАК шешімімен «Көлік, тауөкен және құрылыс машиналарын жасау» мамандығы бойынша доцент ғылыми дәрежесіне иеленді.
Фундаменталды және қолданбалы ғылыми-техникалық бағдарламалары бойынша ғылыми зерттеулерді өткізуге қатысты. «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығы бойынша бакалавриат және магистратура бойынша мемлекеттік жалпыміндетті білімберу стандарттарының 1, 2 және 3 буынының және 10-дан астам типтік оқу бағдарламаның әзірлеушісі. ИСО 9000: 2000 сериялы халықаралық стандартттарға сәйкес сапа менеджменті жүйесін тексеру сарапшы-аудитордың оқуын және стажировкасын өтті, ҚарМТУ-нің СМЖ құжаттамасының нормабақылаушысы.
Жүргізілетін ғылыми зерттеулердің негізгі бағыты – машинажасау нысандарының беріктігін есептеу теориясының дамуы. 30-тан астам баспа еңбеткері, монография, оқу құралы және электронды оқулықтары бар.

Консультация: Сәрсенбң, 15:00-17:00

Жұмыс телефоны: 565932 (2038)

Электрондық мекенөжайы: gmio_gi_kstu@mail.ru

Ғылыми еңбектер

Список научных трудов

Наименование Выходные данные
1 Влияние сопротивления сливного трубопровода на энергетические характеристики гидродвигателя ударного действия Горное дело и металлургия в Казахстане. Состояние и перспективы. Труды международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию РК. Алма-Ата, 2006. С.292-295
2 Анализ возможностей расширения диапазонов энергетических характеристик гидравлических молотов Ресурсовоспроизводящие, малоотходные, и природоохранные технологии освоения недр. Материалы шестой международной конференции.-Москва: Российский ун-т дружбы народов,2007-С269…272.
3 Компьютерная программа определения выходных характеристик ударного гидроцилиндра Труды университета: Республиканский журнал. – Караганда: КарГТУ, 2008, № 2 – С.36..41
4 Анализ методов машинного эксперимента по исследованию характеристик гидродвигателей ударного действия Горный информационно-аналитический бюллетень. М: МГГА-2006-№8-С54…59
5 Методика расчета длительности времени на передвижку секции механизированной крепи «Актуальные проблемы горно-металлургического комплекса Казахстана». Международная научно-практическая конференция.
6 Расчет и проектирование гидропневмосистем. Уч. пособие ISBN 9965-04-135-0. Караганда, изд-во КарГТУ, 2007 г.
7 Машинный метод исследования и проектирования золотниковых пар гидроаппаратуры труды международной научной конференции «Наука и образование – ведущий фактор стратегии «Казахстан –2030» (Сагиновские чтения №3), 23-24 июня 2011, часть III, с. 191-193.