Гарцуева Екатерина Владимировна

2
image-1

А. Ж. Т. Гарцуева Екатерина Владимировна
Лауазымы Аға оқытушы
Академиялықдәрежесі Экономика ғылымдарының магистрі
Білімі 2000 – 2004 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «Бухгалтерлік есеп және аудит» мамандығы

2011 – 2013 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «6М050800 – Есеп және аудит» мамандығы бойынша магистр

2014-2017 Аспирантура: ҒылымизерттеулерТомск мемлекеттікуниверситеті

Кәсіби жетістіктері 1. Профессиональный бухгалтер Республики Казахстан (сертификат).

2. «Экологический аудит» (стажировка, Академия МНЭПУ, г. Москва)

3. «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС» (АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы», г. Астана)

4. «1С:Профессионал «1С:Бухгалтерия 8» для Казахстана (ТОО «1С Франчайзинг Караганда», г. Караганда)

5. «Современные педагогические технологии» (АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», г.Алматы)

6. «Экономика и право: система знаний и практических навыков в области налогов и налогообложения» (г. Москва) и др.

Оқылатын курстар Бухгалтерлік есеп және қаржылықесептілік, Бухгалтерлік есеп, Бухгалтерлік есептің негіздері, 1С бағдарламасында компьютерлендірілген есепке алу ерекшеліктері, Бухгалтерлік есеп, салалардағы бухгалтерлік есеп (сауда, құрылыс, ауыл шаруашылығы, туристік бизнес), Қаржылық есептілік, ҚЕХС, Аудит және басқалары
Ғылымиқызығушылқтары ХҚЕС, Экологиялық аудит
E-mail: evg0283@mail.ru