Повед Адилбек

Повед Адилбек
image-1

Адильбек Повед родился 1985 года
Закончил Магистр КарГУ им Букетова
По специальности «Профессиональное обучение»
С 2016 г. Работает в КарГТУ
На кафедре Ф.В преподаватель
Контакт : aduka_0728@mail.ru Телефон: 56-59-35 (вн. 2014)

СПОРТ ЖАТТЫҒУЛАРЫНЫҢ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІНДЕГІ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ МЕХАНИЗІМДЕРІ

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТА -СПОРТСМЕНА

АЛАШ САЛҒАН ҰЛЫ ЖОЛ

АЛАШ ИДЕЯЛАРЫМЕН МҰРАТЫНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ

АЛАШ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНІҢРУХАНЫЙ МҰРАСЫ МӘҢГІЛІК

ЖАСТАР — БОЛАШАК БАСТАУШЫ