Жаркимбекова Айжан Темиржановна

Білімі: жоғары, Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік техникалық Университеті (1998ж.), мамандығы: қолданбалы математика, біліктілігі: математик, инженер-программист.

Академиялық тәжірибесі: ҚарМТУ-да жұмыс істеу мерзімі 2003 жылдан бастап: АӨТ кафедрасының ассистенті (2003ж.), АӨТ кафедрасының оқытушысы (2006ж.), Информатика кафедрасының аға оқытушысы (2009ж.), қазіргі кезде АТжҚ кафедрасының аға оқытушысы (2013ж.).

Оқытатын пәндер тізімі: «Информатика», «Алгоритмдеу және бағдарламалау», «Өлшеуші аспаптардың механизмдерін құрастыру», «Ақпараттанудың, өлшеудің және метрологияның математикалық негіздері», «Басқару модельдері мен әдістері», «Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру», «Бағдарламаны әзірлеудің аспаптық құралдары», «Ықтималдылықтар теориясы және математикалық статистика», «Жарнама дизайны», «3D параметрлік модельдеу».

Білім беру мекемесіндегі бұрынғы жұмыс орны: Дубовка орта мектебі, Бұқра-Жырау ауданы (1999-2003 жж.).

Біліктілігін жоғарылату сертификаттары:

1) ҚарМТУ Microsoft Unlimited Potential ПРООН «Компьютерлік білім беру орталығы» (2007 ж.),

2) Мультимедиялық құралдар – курсы (2008ж.),

3) «ЭОҚ түрлерін әзірлеу және оны қашықтан оқыту технологиясында жетілдіру» курсы (2009ж.),

4) ҚарМТУ Ағылшын тілінің курсы (2009ж.),

5) ҚарМТУ Ағылшын тілінің курсы (2011ж.),

6) «Компьютерлік сауаттылық негіздері» курсы (Сертификат №CG03120478, 03.03.2012ж., ҚР Бірінші Президентінің атындағы ЭБТҒЗИ, ҚарМТУ),

7) Курсы «Основы работы с Microsoft Power Point» (Сертификат №PP 03120479 от 03.03.2012ж., ҚР Бірінші Президентінің атындағы ЭБТҒЗИ, ҚарМТУ),

8) «Microsoft Word жұмыс істеу негіздері» курсы (Сертификат №MW 03120479, 03.03.2012ж., ҚР Бірінші Президентінің атындағы ЭБТҒЗИ, ҚарМТУ),

9) «AdobeFotoshop»  курсы (Сертификат №AP05120571, 18.05.2012ж. ҚР Бірінші Президентінің атындағы ЭБТҒЗИ, ҚарМТУ),

10) «3DS мах 7» курсы (Сертификат №3D03120481, 03.03.2012ж., ҚР Бірінші Президентінің атындағы ЭБТҒЗИ, ҚарМТУ),

11) «AutoCad» курсы (Сертификат №3D03120481, 20.06.2014ж., ҚР Бірінші Президентінің атындағы ЭБТҒЗИ, ҚарМТУ),

Кәсіптік ұйымдардағы мүшелік:

Қарағанды қ. Балалар және жасөспірімдер үйіндегі Жас зерттеушілердің Ғылымның Шағын академдасы конференциясындағы қазылар-алқасының мүшесі (2007ж.); «Сары-Арқа дарыны» аймақтық ғылыми-әдістемелік орталығындағы оқушылардың республикалық олимпиадасындағы қазылар-алқасының мүшесі (2008-2009г); Қарағанды қ. Балалар және жасөспірімдер үйіндегі Жас зерттеушілердің Ғылымның Шағын академиясындағы қазылар-алқасының мүшесі (сәуір 2012 ж.); ҚР БҒМ бағдарламалаушысы, Тестілеудің Ұлттық орталығы, (2008, 2009, 2010ж.).

Марапаттар мен сыйлықтар: ҚР БҒМ, Тестілеудің Ұлттық орталығында берілген алғыс хаттар (2008, 2009, 2010ж.), ҚарМТУ-дың ректорының алғыс хаты (2010ж.), Білім беру және ғылым жұмыскерлер кәсіподағының Облыстық комитетінің Мадақтама Қағазы (2011ж.). Мектеп оқушыларының арасында облыстық интернет-олимпиаданы ұйымдастырғаны және өткізгені үшін ҚарМТУ Ректорының алғыс хаты (2010, 2014ж.).

Соңғы бес жылдағы аса маңызды басылымдары:

Электрондық оқу құралдары:«Информатика» барлық мамандықтар үшін (Негізгі нұсқасы), «Информатика» 5В070600 – « Геология және пайдалы кен орындарын барлау» мамандығы үшін (Негізгі нұсқасы), «Информатика» барлық мамандықтар үшін (Интернет нұсқасы), «Компьютерлік технологиялар» 5В071600-«Приборлар жасау» мамандығы үшін (Негізгі нұсқасы).

Оқу құралдары – Жаркимбекова А.Т., Кадирова Ж.Б., Бейсенова А.С. Оқу құралы: «Информатика», Қарағанды қ., ҚарМТУ, 2011ж. 87 бет; Жаркимбекова А.Т., Кадирова Ж.Б., Қадырова Л.Б. Оқу құралы: «Microsoft Office пакеттері», Қарағанды қ., ҚарМТУ, 2012ж. 60 бет; Кан О.А., Жаркимбекова А.Т. Оқу құралы: «Visual Basic 6.0 тілінде бағдарламалау негіздері», Қарағанды қ., ҚарМТУ, 2011ж. 57 бет;  Жаркимбекова А.Т., Богушевская А.А., Исатаева Г.С. Оқу құралы: «Басқару модельдері мен әдістері» І, ІІ бөлім Қарағанды қ., ҚарМТУ, 2013ж.

Басылған статьялар: Кан О.А., Жаркимбекова А.Т., Кадирова Ж.Б., Жаксыбаева С.Р., Жолмагамбетова Б.Р. «Выбор критерда определенда опроса датчиков»  Журнал «Ғылымдағы және білім берудегі өзекті мәселелер» №4, 2012ж. Импакт-фактор РИНЦ 2011=0,093; Жаркимбекова А.Т., Кадирова Ж.Б., Кусаинова Г.Б. «Кодтық қиыстыруды берудің бөгетке төзімділігін бағалау» Халықаралық ғылыми «Қазіргі заманғы өзекті мәселелер», Қарағанды қ., Болашақ-Баспа, 2011ж. 92-93 бет;Кадирова Ж.Б., Жаксыбаева С.Р., Жаркимбекова А.Т.,  «Алгоритм күрделілігінің P, NP, NPC кластарын талдау» Журнал «Ғылымдағы және білім берудегі өзекті мәселелер» №4, 2012ж., Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Қазіргі әлемдегі ғылым және білім беру» Қарағанды қ, Болашақ-Баспа, 2012ж.; Кадирова Ж.Б., Медеубаева Н.Т., Жаркимбекова А.Т.,   «Қолданбалы курста электронды оқулықты қолдану» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Білім берудегі қашықтан оқыту технологиясы-2011» Қарағанды қ., Қарағанды экономикалық университеті, 2011ж.; Кан О.А., Жаркимбекова А.Т., Кадирова Ж.Б., Жаксыбаева С.Р., Жолмагамбетова Б.Р. «Орталықтандырылған аэрогазды бақылау жүйесінде сигналдарды өңдеу үрдісін компьютерлік модельдеу», Ғылыми-техникалық журнал «Автоматика және Информатика» 2013ж. Импакт-фактор РИНЦ 2013=0,5;